2.5.11

Αβαβάου–Παπαπάου. *


Αβαβάου!

Αβαβάου–βάου–βάου,

τάγκα–τούγκα,

άου–άου,

άγκα–ούγκα,

λάου–λάου, λούα–λούα.


• Βαρντεν-μπήχτεν…


• …αβαβάου-βάου-βάου!

No comments: