3.1.12

Ημι-τασσιον

Βαρηλατώ, βαρηλατάς, βαρηλατά...

2 comments:

the Idiot Mouflon said...

Βαρηλάτης (ο): (βαρύ – ηλάτης) επίμονος, φορτικός, φλυαρών στο ίδιο θέμα, «τρώγων τα αυτιά», βραδυμίλητος.
a. pounding on the same, tattler, persistent, persisting on a point, slow-talker.
Από το λεξικό «Το Κυπριακό Ιδίωμα» του Ρόη Παπαγγέλου, σελ. 144, Εκδόσεις ΙΩΛΚΟΣ.

Disdaimona said...

Αφού σε όλους μας αρέσουν οι "βούτες" άλλωστε, γιατί να το κρύψουμε;

πατέ-ντιπ.

http://www.yumyum.gr/apps/gr/gbrowse/pate-ntip/


word verification - allanico!