3.10.12

ΠΡΟΣΩΡΙΝΌ ΚΛΕΊΣΙΜΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (z FOR p)


 …ζήτησε μετά το πρόσφατο επεισόδιο στη
 Νεκρών Ζώνη
ο υποψήφιος για την προεδρία της
Κυπριακής Δημοκρατίας της Αφρικανικής Ηπείρου,
 • κύριος Ζ!

3 comments:

Hlithio Agrino said...

http://www.ikypros.com/easyconsole.cfm/id/56658

Woofis said...

Πε μου τζιείνην την κορούν που του κάμενι συνέχεια αντιπολίτευσην πως θα την αξιοποιήσει ο Ζάχος αν (όταν) ανέλθει στα ανώτατα δώματα της εξουσίας.

Hlithio Agrino said...

Υπουργό Καταπίεσης!