27.5.09

Πόσον δεξιός είσαι;

Άμαν πάεις πάνω στον πρόφαιλερ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπληρώννεις έναν ερωτηματολόγιον για τες θέσεις σου για διάφορα κοινωνικά τζιαι πολιτικά ζητήματα. Άμαν απαντήσεις με ειληκρίνεια φκάλλει σου το προφίλ σου που μπορείς να συγκρίνεις ύστερα με το προφίλ των κομμάτων της χώρας σου ή των άλλων χωρών.

Για δεξιός πιάννω περίπου -7 (δηλαδή θκυό φορές πιο αριστερός τζιαι που το ΑΚΕΛ που πιάννει -3.5)
Για ευρωπαϊστής πιάννω περίπου +8 (δηλαδή έναν αέραν πιο ευρωπαϊστής που τον Δησύ που πιάννει περί του 7.5)

Δηλαδή άμαν πιάμεν αυτά τα δύο κριτήρια (αριστερός - δεξιός τζιαι ευρωπαϊστής - ευρωσκεπτικιστής) δεν τερκάζω με κανέναν κόμμαν. (Ενδιαφέρον είναι ότι κατά την γραφικήν παράστασην του προφάιλε ούλλη, η Κύπρος εν αριστεροί)

Δέτε πόσον τερκάζω με το Ακέλ πον να το ψηφίσω τζιόλας


Εντάξει, όι να νομίζετε τωρά ότι τερκάζω τζιαι με τον ΔΗΣΥ. Που σιείρου, σιειρόττερα τζιαι ας τον κατατάσσει κέντρον ο προφάιλες.


Ακόμα σιειρόττερα με έναν Γαλλικόν κόμμα της φιλελεύθερης δεξιάς που ξέρει να λαλεί τα πράματα με το όνομαν τους τζιαι δεν περιπαίζει τον κόσμον λέοντας του αυτόν που θέλει να ακούσει (πι χί κοινωνική οικονομία της αγοράς που λαλεί ο συναγερμός). Πάντως δαμαί ο προφάιλες δείχνει σωστά ότι δεν τζιαττούν τα σκουφκιά μας με τον Σαρκοζύ τζιαι τους παρόμοιους του.


Άσε που ο προφάιλερ φκάλλει με να έχω το παρόμοιον προφίλ με τους Πασόκκους


Τελικόν συμπέρασμαν: ο προφάιλες ότι θέλει λαλεί. Δεν λέω, κάτι τάσεις φαίνουνται. Αλλά το να ανακατώννεις κουτζιά, φασόλια τζιαι λουφκιά μες την ίδιαν σούππαν δεν ιφκάλλει καν κουτσιοζούμιν. Άσε δε που επιστημονικά το να μετατρέπεις αυθαίρετα μιαν ποιοτική αξιολόγιση σε βαθμόν είναι μεγάλης ολκής γλύστριμαν του λογισμού. Για το θέμαν έγραψα έναν ολόκληρον κεφάλαιο στο διδακτορικό μου τζιαι έκαμα πειράματα με καμιάν τριανταρκάν πειραματόζωα φοιτητές τζιαι καθηγητές που αποδείξαν την ανικανότηταν του ανθρωπίνου νου να διά βαθμούς που να αντιστοιχούν σε μιαν ποιοτικήν αξιολόγησην.

Το άλλον μεθοδολογικόν γλύστριμαν του λογισμού του προφάιλε εν το exhaustivity των κριτηρίων. Για μας του Κυπραίους για παράδειγμαν, ο βαθμός αντιστοιχείας με έναν κόμμαν έχει να κάμει πολλά με διάφορα άλλα θέματα, που ούτε καν αναφέρονται στο ευρωκεντρικό μενού του προφάιλερ. Κυπριακόν, ρουσφέττιν, παιδεία, εθνικισμός, είναι θέματα που μετρούν πολλά παραπάνω για την κυπριακήν κοινωνίαν παρά το αν θα παντρέφκουνται οι ομοφιλόφιλοι τζιαι αν θα ψατζιέφκουμεν τους ετοιμοθάνατους να κλωτσούν της σίκλας για να αποφεφκουν το μαρτύριον του προθανάτιου πόνου.

Παίξετε λοιπόν με τον προφάιλερ να κάμετε χάζιν, αλλά μεν πέρνεται το αποτέλεσμαν τοις μετρητοίς. Οι τάσεις έχουν κάποιαν σχετικήν αξιοπιστίαν, αλλά η ακριβής αντιστοιχέια βασίζεται σε τόσον τερατώδη μεθοδολογικά λάθη, που απλά σας παραπλανεί, τζιαι μάλιστα εν αγνοία ακόμα τζιαι του σχεδιαστή της μεθόδου.

Άτε βάρτε τζιαι τον βαθμόν δεξιότητας τζιαι ευρωσκεπτικισμού σας υπολογίζοντας το με τ΄αμμάτιν που την γραφικήν παράστασην όπως έκαμα εγώ να συγκρίνουμεν πόσον ιμοιάζουμεν. Για κόζιν δηλαδή, όι που σημαίνει τζιαι τίποτε το σοβαρόν. Είπαμεν ο Aceras: -7 (a)δεξιός τζιαι +8.5 ευρωπαϊστής.

26 comments:

Lexi_penitas said...

Ασέρα έκαμα το τεστ πριν κανένα μήνα τζιαι έφκαλεν μου παρόμοια με τα δικά σου τζιαι εσκέφτηκα: Άτε σιόρ, τούτα εν για τους Ευρωπαίους...

Anonymous said...

stelios

άσχετο....η διατριβή έγινε που τη σκποιά της μεθοδολογίας των κοινωνικών επιστημών, ή που τη σκοπιά της ψυχολογίας ;

αν εν το πρώτο ... τζίηνο το κεφάλαιο βρίσκουμεν το κάπου;

Ίλαντρος said...

Ασέρα, μεν φοηθείς αλλά είμαστε πολλά κοντά. Είμαι περίπου στο ίδιο ύψος με σένα αλλά λίγο πιο δεξιά (περίπου εκεί που είναι ΕΔΕΚ και το ΔΗΚΟ).

Εγώ πάντως βρίσκω τα αποτελέσματα λογικά. Ουσιαστικά αποδεικνύει ότι στην Κύπρο δεν έχουμε καθόλου δεξιά (όπως τους Γάλλους που λες) αλλά ούτε και πολλήν αριστερά (το ΑΚΕΛ θεωρητικά είναι κομμουνιστικό αλλά στην πράξη είναι λιγότερο αριστερό από πολλά σοσιαλιστικά κόμματα). Είναι ιδιαίτερο εντυπωσιακό να δεις τα κόμματα της Γαλλίας να γεμίζουν όλο το χάρτη, ενώ της Κύπρου είναι όλα μονόπαντα.

Έτο είμαστε ένας τόπος όπου βασιλεύει η συναίνεση και η ομόνοια.

Aceras Anthropophorum said...

Στέλιο το διδακτορικόν μου ήταν στον τομέαν της θεωρίας στήριξης αποφάσεων. Είσιεν τίτλον "Le constructivisme Piagécien dans l'aide à la décision. - Contribution au développement durable en architecture." Βασικά στο θεωρητικό μέρος της έρευνας ενδιαφέρτηκα στο πως οικοδομείται μια απόφαση που στηρίζεται σε πολλαπλά μη συνυπολογίσιμα κριτήρια (π.χ κόστος, άνεση, αισθητική για μιαν οικοδομή, ή ύψος προίκας, ομορκιά του προσώπου, χαρακτήρας, τσαχπινιά του σώματος για μιαν γεναίκα προς παντριάν ... :)) εκ των οποίων μερικά μπορεί να είναι ποσοτικά τζιαι άλλα ποιοτικά. Το πρόβλημαν του συνυπολογισμού τζιαι του ειδικού βάρους του κάθε κριτιρίου έρκεται όταν θα ζυάσεις το κόστος για παράδειγμαν (ποσοτικόν) με την αισθητική (ποιοτικόν) τζιαι μετά στο πόσον βάρος θα δώκεις στην κάθε εκτίμηση. Ενδιαφέρτηκα να τζιεκκάρω αν αυτόν που κάμνουν ούλλοι χωρίς να σκεφτούν, να διούν δηλαδή έναν βάρος σε κάθε κριτήριον τζιαι μετά να πολλαπλασιάζουν μιαν βαθμολογίαν κριτηρίου με το βάρος του για να φκάλουν έναν γεννικόν βαθμόν, αν ιστέκει ορθολογιστικά. Τζιαι δεν στέκει ούτε ορθολογιστικά, ούτε μαθηματικά, διότι ο εγκαίφαλος είναι ανίκανος να δώκει μιαν αξιόπιστην τιμήν στο βάρος. Όταν πολλαπλασιάζεις έναν αξιόπιστον αριθμόν με έναν μή αξιόποστον το αποτέλεσμαν είναι μη αξιόπιστον. (εξ ού τζιαι οι μαλακίες που φκάλλει το πρόφαιλερ της ΕΕ).

Είναι δηλαδή σε cognitive sciences η έρευνα παρόλον που την έκαμα σαν μηχανικός. Το πρόβλημαν που ένει στα γαλλικά. Δεν έκαμα ούτε μιαν δημοσίευσην στα αγγλικά για το θέμα. Αν σου κάμνει στα γαλλικά να δω πως μπορώ να φκάλω κανένα pdf.

Aceras Anthropophorum said...

Ίλανδρε δεν συμφωνώ για την κατάταξη δεξιά αριστερά. Το ΚΚΕ για παράδειγμα φκαίννει λλιόττερον αριστερό που το Πασόκ τζιαι θκιό φορές λλιόττερον αριστερόν που τον Συριζα. Εγώ (ίσως τζιαι σύ) φκαίννεις παραπάνω αριστερός που το ΚΚΕ.

Έχει ζητήματα όπως η παιδεία τζιαι η κουλτούρα, η στάση ζωής σε σχέση με το χρήμα τζιαι την ιδιοκτησία που είναι σημαντικά για το πόσον αριστερός είναι κάποιος αλλά δεν λαμβάννονται υπόψην. (μεθοδολογικόν πρόβλημα exhaustivity που ελέαμεν πριν).

Το μοντέλλον εγίνηκεν για τα ευρωπαϊκά δεδομένα τζιαι είναι λλίον παράπλευρον της Κύπρου.

Η κατάταξη μου στα Γαλλικά τζιαι στα Ελβετικά δεδομένα τζιαι πολιτικήν κατάστασην ταιρκάζει καλλύττερα παρά που την κυπριακή.

Δεν με εκπλήττει το που σε έφκαλεν η κατάταξη. Έσιει 2 χρόνια που κουβεγκιάζουμεν δαμαί τζιαι κάπως σε έμαθα.

Anonymous said...

stelios

ακουεται ενδιαφέρον, αλλά γαλικά δεν.... αγγλικά ή γερμανικά θκιεβάζουμεν, αλλά γαλικά δεν. δεν ξέρω αν έχεις καμια γενική βιβλιογραφία επί τoυ θέματος.

η πόρωση η δική μου είναι με τη μεθοδολογία, γι αυτό μου έκαμε κλικ μολίς εθκιέβασα την ανάρτηση σου.

στο βάθος δεν έχει σχέση αν είσαι μηχανικός ή αν μιλούμε για cognitive sciences. Το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί καταρίπτει τούτου του τύπου τις έρευνές/ αναλύσεις, οιοποίες έχουν πραγματικά κατακλύσει - το χώρο των κοινωνικών επιστημών, σε σημείο που αναρωθκιέσαι μερικές φορές αν οι αγγλοσαξωνες μπορούν να σκεφτούν διαφορετικά. σινάουν κάμποσα νουμερα, ρέσουν τα που ένα στατιστικό μοντέλο που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα τους φκάλει μια σχέση τζαι μετά νομίζουν ότι εκάμαν τζαι καμιάν ανακάλυψη.

Anonymous said...

@Acera

Παρετα να σκεφτεσαι με τον νουν μου:)

(Εφκηκα στον ιδιο τοπον μαζι σου)

Aceras Anthropophorum said...

Στέλιο αυτό που λαλείς δεν ισχύει μόνον στις κοινωνικές επιστήμες. Ολόκληρος ο τομέας της operational research έχει διχαστεί σε δύο στρατόπεδα. Οι ευρωπαίοι μαθηματικοί εκάμαν ρίξην με τον αγγλοσαξώνικον τρόπον σκέψης τζιαι με τον αριθμομορφισμόν. Τώρα έχουμεν δύο σχολές operational research, την αγγλοσαξώνικην τζιαι την ευρωπαϊκην. Η ελλάδα εν μοιρασμένη αλλά έχει πολλούς την ευρωπαϊκής σχολής. H ευρωπαϊκή σχολή μιλά για constructivisme, δηλαδή η αλήθεια, ή η βέλτιστη λύση ψάχνεται, τζιαι ιδίως βρίσκεται σε έναν process συνεχούς cognitive reconstitution - reconstruction όπου εκείνον που έχει σημασία δεν είναι μόνον η τελιότητα του ευριστικού αλγόριθμου τζιαι ο όγκος της μάτσας των δεδομένων πον να αραδιάσεις, αλλά ιδίως η ποιότητα της αλληλεπίδρασης του cognitive agent (δηλαδή της κκελλές που σκέφτεται) με το περιβάλλον του (δηλαδή τα αντικειμενικά δεδομένα). Το τι εν αντικειμενικό τζιαι τί υποκειμενικό έφαεν μου ένα κεφάλαιο. Το πως εν να μπείς στην βιβλιογραφία εν δύσκολο άμα είσαι πο ξω. Κοίταξε δαμαί http://www.inescc.pt/~ewgmcda/Articles.html αν έβρεις καμιά χαραμάδα από όπου μπορείς να μπεις. Το πρόβλημαν τούτων ούλλων είναι ότι εν μαθηματικοί τζαι μιλούν με κιρκιλλούθκια τζιαι πηαιννε να καταλάβεις. Κοίταξε τίποτε για multicriteria decision aide. Κοίταξε Bernard Roy (αλλά εν τζιαι τούτος μαθηματικός). Αν εμίλας γαλλικά να σου πέψω ένα θκυό βιβλία για αρχάριους. Επειδή οι πατέρες της constructiviste σχολής εν γαλλόφωνοι, έσιει πολλήν πράμαν στα Γαλλικά. Έχει όμως τζιαι πολλούς καλάμαράες η επιστημονική κοινότητα τούτη. Που την λίσταν των άρθρων που έχει το λινκ μπορείς να ππέσεις πάνω σε κανένα καλαμαρά που να σου αννοίξει πόρταν. Έχει τζιαι κοινωνιολόγους που ασχοληθήκαν τζιαι πολλούς φιλόσοφους (ακριβώς γυρέφκοντας την διαφοράν του δρόμου προς την αλήθκεια αριθμομορφικά ή κονστρουκτιβιστικά.)

Εγώ εξίκοψα τωρά που τα θεωρητικά διότι δεν ιφτάννω να τα εφαρμόζω σε διάφορα decision processes κυρίως για το δομημένο περιβάλλον. Κάθε έξη μήνες λαλώ να γράψω τίποτε αλλά τελικά προτιμώ να χορκοϋρίζω τζιαι να τσαμπουκκέφκω πας τα μπλόγκς.

Αν κόψεις περαστικός καμιά φορά που Ελβετία, έλα ποδά να τα πούμε.

Aceras Anthropophorum said...

Χα τζιαι εν για αυτόν πο να πάεις να ψηφίσεις τον συναγερμόν ρε Χωρικέ. Άλλη απόδειξη ότι το λογισμικόν μοντέλλον του προφάιλε εν τέλλια της ματσούκας.

the Idiot Mouflon said...

Ένας θέλει ντιρεκτίβες να ορίζουν αυστηρά, υπερεθνικά όρια σε καίρια θέματ αλλά πάντα ως το περίβλημα μιας αυτονόμησης σε επίπεδο πόλης / κοινότητας που να αφήνει ελεύθερους τους πολίτες να επιλέγουν σε ποιό σημείο του φάσματος θα κατατάσσεται η κοινότητα τους... που θα τον βάλεις στην αντιδιαστολή "υπέρ-κατά" της ευρωπαϊκής ολοκήωσης;

Όχι, δεν με ικανοποιεί το "λίγο πάνω απ τη μέση και τσας στ' αριστερά", το βρίσκω μάλλον προσβλητικό.

Εγώ νομίζω πως τούτα τα παιχνίδια εξυπηρετούν την υποβολή ψεύτικων διλημμάτων προς όφελος των κομματικών σχημάτων.

"Ψηφίστε μας & θα φροντίσουμε οι πολιτικές αποφάσεις να κινηθούν πάνω/κάτω ή δεξιά/αριστερά στο σχεδιάγραμμα..."

Καμία επιλογή για "άλλη οδό", καμία σκέψη για δράση καθορισμένη από "δικά" κριτήρια, καμία ενθάρρυνση για αυτονόμηση.

***

Θέλεις να μας πεις Ασερά ότι δεν χρειάζεται να ταυτιζόμαστε πλήρως με το Α ή Β κόμμα για να το ψηφίσουμε;

Ψεύτικο πάλι το δίλημμα. Διότι άμα δεν ταυτίζεσαι με τον όλο μηχανισμό και τις διαδικασίες του για λήψη απόφασης το "δεξιά-αριστερά", "υπέρ-κατά" εν ζαχαρόσκονη πουπάνω που σκατό-κέηκ για να το κάμεις "άμμουλλο αδιαμαρτύρητα.

the Idiot Mouflon said...
This comment has been removed by the author.
the Idiot Mouflon said...
This comment has been removed by the author.
the Idiot Mouflon said...

Συγχώρα με Ασερά αν ακούγομαι θυμωμένος αλλά... Ξέρεις τι μου εθθύμησε η προσπάθεια σου να "κουντήσεις" το ΑΚΕΛ; Παπάδες! Αθυμήθηκα τον τρόπο που στο σχολείο ή στα κατηχητικά (δεν επήεννα, γνώρισα αναμεταδότες) λαλούν ιστοριούλλες με σκοπό να "συνετίσουν", να "νουθετήσουν" και -εν τέλει -να ..μήσουν τον εγκέφαλο του δέκτη.

Είπες "Είναι σαν να εκατηγόρας το ΑΚΕΛ του 1940 για το επίστευκεν ο κόσμος στους παπάες". Ε, μα ακριβώς επειδή το ΑΚΕΛ είπεν "σιωπάτε" σε όσους ασκούσαν κριτική στη παπαδοκρατία είναι (ένας που τους λόγους) που επαρέμεινεν το ίδιο το κόμμα και ο κόσμος τους παγιδευμένος στο συντηριτισμό.

Καμία διαπαιδαγώγηση δεν κάμνει ο Πρόεδρος ή το κόμμα. Πετάσσουν μόνο γενικόλογες ατάκες & δεν κάμουν τίποτε για να δει ο κόσμος στην πράξη τι θα πει "μοίρασμα εξουσίας" και "κοινά συμφέροντα". Πες μου πόσες φορές αναφέραν σε ΜΜΕ / πάνελ οι του ΑΚΕΛ τι σημαίνουν στη πράξη τούτα τα πράματα;Για την απουσία "πλειοψηφίας πολιτικών δυνάμεων" φταίει το ίδιο το ΑΚΕΛ. Είπα σου το και τότε, ο τρόπος που διέσωσαν τις ηγεσίες ΕΔΕΚ / ΔΗΚΟ μεταξύ 1ης και 2ης Κυριακής για χάρη της προεδρίας είναι σφάλμα & θα πιερωθεί μετά πολλά πικρά.

Η στάση του ΔΗΣΥ δεν είναι δικαιολογία. Ναι, ο Νίκαρος βάλλει μπροστά Ουράνιο, Θεοχάρους κλπ. να χορεύκουν αντικριστόν με φουστανέλλες για φορεσιά. Τούτον έπρεπε να λειτουργά σαν κίνητρο για το ΑΚΕΛ να κάμει ανοίγματα προς ΔΗΣΥ & να κόψει μια τέτοια πορεία, αν και νομίζω είναι ήδη αργά.

Για τα γκούλαγκ. (Δεν θα αναφερθώ καν στο CNC Plus και την ανικανότητα του). Δαμέ -που το 80 -"έκαμε γκουλαγκ" για τους υπερβολικά ναι-νέκους αλλά δεν είναι τούτο το ζητούμενο.

Αντί να απαντά στις ατάκες με ατάκες έπρεπε να απαντά με πράξεις και κάποια πράματα είναι στο χέρι του. Δεν χρειάζεσαι πάντα κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Πόσους ενθάρρυνε σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες για δημιουργία κοινών προσπαθειών πέραν που πρωτομαγιάτικες εκδηλώσεις; Τι κίνητρα έδωκε στους δικούς μας επιχειρηματίες για να εκμεταλλευτούν τον κανονισμό για ελεύθερο εμπόριο-πράσινη γραμμή ΜΑΖΙ με ΤΚ; Τι έκαμε για να ανατρέψει την απογοήτευση των προοδευτικών ΤΚ μετά το δημιψήφισμα;
Τους αυτονμο-ανάρχες νομίζω είδα τους να βουρούν ακόμα μετά την διαδήλωση για την Παλαιστίνη.

Μα περιπαίζεις με ρε Ασερά; Αφού το ΑΚΕΛ έχει την πιο καρα-συντηριτική στάση απέναντι σε έτσι φαινόμενα τζιαι πάντα αντιμετωπίζει τους με το στυλ του "αταξία, έννεν σωστό να κάμνετε έτσι, τέττε"
Η "κοινωνική βάση" που λαλείς του Γρηγόρη πως θα δημιουργηθεί χωρίς έμφυτο ριζοσπαστισμό τζιαι ρηξικέλευθες προτάσεις / πράξεις; Το ΑΚΕΛ τίποτε από αυτά δεν δείχνει να έχει. Αντίθετα λαλούν οι υπουργοί της κυβέρνησης του "ναι, μυάλη αταξία που έβαλεν κάπιος φώτο τουρκικής σημαίας" θα καταφέρει να μετακινήσει μάζες;

Ασερά μου, οι μάζες δεν μετακινούνται με την οπισθοχώρηση & με το να πασκίζεις να κοντέψεις εσύ προς τη συντηριτική, φοβική τους φύση. Θέλει να τους βάλλεις στόχους πιο ξόμακρους και με δέλεαρ το κοινό συμφέρον να τις μετακινείς. Που το είδες τούτο να γινίσκεται;

***

Δεν μου αρέσκει ο τρόπος σου τελευταία.

Λαλείς ότι "η πολιτική τους καταποντίζεται" τζιαι προσπερνάς με κλειστά μάτια ότι ο φόβος τζιαι η ψευδαίσθηση ότι το "τζείνοι ποτζεί, εμείς ποδά" είναι βιώσιμη λύση άρχισαν να κυριαρχούν.

Υπονοείς ότι με τον πάτσο στις προηγούμενες ευρωεκλογές ("Ο πάτσος έπιαεν τόπον") επήρε το μήνυμα το ΑΚΕΛ για να κάμει κινήσεις. Πως και σου διαφεύγει ότι μπορεί να χρειαστεί ακόμα ένας -πιο γερός -πατσος;Ασερά, θέλω στα μπλογκ να θκιαβάζω κριτική σκέψη & ανταλλαγή ιδεών τζιαι όι να νευριάζω με προπαγανδίστικες απόπειρες. Ένας Ίλλαντρος τζια ένας Άνευ κανούν μας.

Anef_Oriwn said...

Mouflona Idiote,

Ξέρω (διαισθάνομαι) ότι τα όσα (φαινομενικά) πικρόχολα λαλείς κάποτε για μένα, κατα βάθος (σε πόσο δεν ξέρω) δεν τα εννοείς – φέφκουν σου (από κεκτημένη συνήθεια) λόγω άλλων καταστάσεων (απωθημένων) – σε κατανοώ πλήρως γι’ αυτό και δεν σου κρατώ (δ)άκκαμμα!!!
(Εξ άλλου είμαστε και συντοπίτες – τζι’ ο παππούς σου ήταν φίλος με τον τζιύρην μου – ελαφρύ να ‘ναι το χώμα που τους σκεπάζει και τους ΔΥΟ!).

Επί της “ατάκας” σου ( “Ένας Ίλλαντρος τζια ένας Άνευ κανούν μας”), θέλεις να ΜΑΣ πεις (ή να υποβάλεις) ότι οι δική σου σκέψη είναι κριτική; (Γιατί ΕΓΩ θωρώ την ισοπεδωτική, μηδενιστική και μιξοκλαμουριστική τζιαι μουρμούρικη;). Πέραν τούτου αυτό το “κανούν μας”, σου φαίνεται ολίγο τι ρατσιστικό – αν τυχόν τζιαι εμφανιστούν τζιαι άλλοι με συμπτώματα που ελλοχεύουν κινδύνους για “προπαγανδίστικες απόπειρες”, εν να δώσεις οδηγίες να τους “καθαρίσουν”;

Υ.Γ.: Πληροφοριακά να πω ότι, ΕΓΩ κάνοντας το test έππεσα (σίουρα) στο ΑΚΕΛ, αλλά τζιαι κοντά στους Οικολόγους!!!

Anef_Oriwn
Παρασκευή 29/5/2009 – 8:38 μ.μ.

Ίλαντρος said...

Ασέρα:

Δεν διαφωνώ για το αυθαίρετο της κατάταξης αριστερά-δεξιά. Όμως το πρόβλημα δεν είναι του προφάιλερ. Το προφάιλερ κάνει ακριβώς ότι κάμνεις κι εσύ: πιάννει διάφορες θέσεις και τις συνοψίζει σε μια ταπέλα. Πηγαίνει από ένα πολυδιάστατο χώρο σε ένα μονοδιάστατο. Ασφαλώς έχει μεγάλη δόση αυθαιρεσίας. Όμως δεν είναι περισσότερο αυθαίρετο από αυτό που κάνεις εσύ όταν λες ότι είσαι περισσότερο ή λιγότερο αριστερός από εμένα ή το ΚΚΕ.

Για το Αγρινό τι να πω. Νομίζει το Ηλίθιο ότι είναι το μόνο αυτόφωτο, αδέσμευτο και αντικειμενικό ζώο. Και ασκεί μηδενιστική κριτική πυροβολώντας στο ψαχνό. Το τραγικό είναι ότι ενώ προσπαθεί να είναι πνευματώδες, στο τέλος είναι απλώς ασυνάρτητο. Και ούτε καν το καταλαβαίνει.

the Idiot Mouflon said...

@Άνευ

Πόσες φορές το κόλπο "λαλώ τους άλλους μουρμούρηδες για να τους κάμνω να φανούν αρνητικοί τζιαι απαισιόδοξοι"; Κανεί ολάν, κλάσε να σου περάσει.

Τζιαι πως εμετάφρασες το "κανούν μας" σε "εν να δώσεις οδηγίες να τους 'καθαρίσουν'”; Άκουσες να μιλώ για ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑ τίποτε; Που εκαταντήσατε, να μιμήστε τον Λιλλήκα!

@Ίλαντρος

Επί της ουσίας, μηδέν.

Αρέσκει μου που στο προηγούμενο ποστ το παράπονο σου ήταν που το ΑΕΚΛ δημιουργεί πρόβλημα στο ΔΗΣΥ "...εξεγείροντας την εθνικιστική μερίδα του κόμματος..." !

Άιντε, με το καλό, στις επόμενες προεδρικές συγκυβέρνηση με το ΔΗΚΟ...

Anef_Oriwn said...

@ the Idiot Mouflon,

Ε πε(ς) ΜΑΣ σιορ τζιαι κάτι που είπες τζιαι εν νεν μηδενιστικό, ισοπεδωτικό, μουρμούρικο, τζιαι μιξοκλάμενο!
Σημερα που έφαα φασόλια (ξικούνια γιαχνίν), εν να κλάσω άνετα κι Anef_Ο(σπ)ρίων!!!

Anef_Oriwn
Παρασκευή 29/5/2009 – 3:00 μ.μ.

the Idiot Mouflon said...

Όταν ρωτάει κάποιος:

"...Πόσους ενθάρρυνε σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες για δημιουργία κοινών προσπαθειών πέραν που πρωτομαγιάτικες εκδηλώσεις; Τι κίνητρα έδωκε στους δικούς μας επιχειρηματίες για να εκμεταλλευτούν τον κανονισμό για ελεύθερο εμπόριο-πράσινη γραμμή ΜΑΖΙ με ΤΚ; Τι έκαμε για να ανατρέψει την απογοήτευση των προοδευτικών ΤΚ μετά το δημιψήφισμα; "

... είναι μηδενιστής; Άμα δηλαδή εκφράζει άποψη / επιθυμία για συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις και πράξεις που θα ήθελε να υλοποιηθούν και ερωτά "τι έχει γίνει επί τούτου", είναι τούτο μηδενισμός;

Αν πιστεύεις ότι έγιναν πράγματα, πες το.

Ίλαντρος said...

Είπε το Αγρινό:

Επί της ουσίας, μηδέν.

Συγαχρητήρια, πόθθεν το κατάλαβες ότι δεν προσπαθούσα να σχολιάσω την ουσία;

Έχει ανάμιση χρόνο που με διαβάζεις κι ακόμα δεν εννοείς να καταλάβεις ότι ούτε του ΔΗΣΥ είμαι ούτε συγκυβέρνηση ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ θέλω.

Aceras Anthropophorum said...

Τωρά τι να πώ τζιαι να περάσω μέσα που τα διασταυρωμένα πυρά χωρίς να φάω αδέσποτην; Αυτόν τουλάχιστον μυρίζει κυπριακές εκλογές τζιαι ας εν τζιαι για την Ευρώπην.

Αγρινόν λυπούμαι πραγματικά που εκλαμβάννεις την ανάρτησην μου προπαγάνδα. Δε ιξέρω που σου έντζισεν για να σε νευριάσει αλλά θεωρώ αυτήν την κατηγορία υβριστική.

Πιστεύκεις δηλαδή ότι επειδή είπα εγώ τι θέλω να ψηφίσω πως θα επιρεάσω τες μάζες των ψηφοφόρων τζιαι αντίς να παν θάλλασσαν την Κυριακήν θα πα να βάλου ψήφον κότσινον; Η ύβρις βέβαια δεν είναι που το πιστεύκεις. Είναι που με θεωρείς άξιον να το πιστεύκω εγώ. Γιατί μόνον αν μπορούσα να πιστέψω ότι έχω κάποιαν επίδρασην θα εξημάριζα το κκίπορ μου με προπαγάνδα.

Τέλος πάντων, εάν το να κλάννεις αλαφρυνίσκει σε όπως επρότεινες του Ανευ, μπορείς να φάεις γέλαρμασιν να σου περάσει. Εν πολλά πιο αποτελεσματικόν που τες φασόλες. Τα δε αέρια έρκουνται στο μισάωρον.

Ενδιαφέρον αυτόν που λαλείς για το "άλλον". Ακριβώς στην συζήτηση που άννοιξα με τον Στέλιον προσπαθώ να του πώ ότι κανέναν μοντέλλον δεν μπορεί να καλύψει μιαν αντικειμενικήν πραγματικότηταν (το πρόβλημαν exhaustivity που ελαλούσαμεν). Υπάρχει έναν σύνορο που καθορίζει το τί είναι μέσα τζιαι τί είναι έξω που το μοτέλλον. Στην προκειμένην περίπτωσην το "αλλον" είναι εκτός μοτέλλου άρα το μοτέλλον ότι θέλει λαλεί αφου κύριον μέρος της ουσίας είναι έξω. Αυτόν που έγραψα για την αριστερότηταν των κομμάτων της αριστεράς είναι για κοροϊδίαν του μοτέλλου που το έβαλα τζιαι όχι για να δώκω μιαν άλλην ταξινόμησην. Πολλά μουγιασμένον μου φαίνεσαι ρε άγρινον τζιαι δεν σου πάει.

Anonymous said...

@Acera

Πανω στο γραφημαν ειμαστεν πολλα μακρια που το ΑΚΕΛ σε θεματα ευρωπαικης ολοκληρωσης τζαι πουπανω (κοντα) που τον Συναγερμον.

Στο θεμα της συνθηκη της Λισαβωνας παλε εγιω ειμαι υπερ -ειμαι γες μαν:).

Θεωρω οτι ανεξαρτητος του αν υπηρχαν λαθη, συγκρινομενη με το ισχυει σημερα ειναι ενα βημα προς την ευρωπαικην ολοκληρωση τζαι ναι παραδεχουμε οτι αρεσκουν μου οι ολοκληρωσεις :)))

Το ΑΚΕΛ εν εναντιον. Ατε ολαν ποιον μαζι τους. Ουτε να ολοκληρωσουμεν δεν μας αφηνουν.

Σε θεματα κοινωνικο-οικονομικα ειμαστεν 3.5 ποντους που το ΑΚΕΛ (Αριστερα της Αριστερας) τζαι7 που τον ΔΗΣΥ.

Σε θεματα παιδειας τζαι για το πανεπιστημιο (που τα θεωρω αρκετα σημαντικα) μια χαρα βρισκω τον ΔΗΣΥ τζαι τες επισημες θεσεις που μπαινουν στο τραπεζιν.

Με βασην τουτα παλε νικα ο Νικος.

Συναγερμος it is λοιπον τζαι τον σταυρο σε πλασματα που υποστηριζουν τες θεσεις ΜΟΥ.

Με τον νουν μου εσκεφτεσουν την ωραν που εκαμνες τον προφαιλερ. Υστερεις που εκαμνες τους λοαρκασμους τζαι εσαντανοσες τα, εν ξερω με ποιου τον νουν εσκεφτεσουν. Εγιω παντως εν φταιω.

Aceras Anthropophorum said...

Xwriké ας πούμεν ότι το μοτέλλον του προφάιλε ήταν αξιόπιστον (ας πούμε λέω διότι δεν έχω όρεξη να κάμω αλλο ένα διδακτορικό πας τα cognitive μοτέλλα)

Από που τζιαι ως πού θα διάς το ίδιον βάρος στο κριτήριον ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με τζιείνον της κοινωνικο-οικονονομικής ολοκλήρωσης. Διότι συγκρίνοντας τους πόντος που απέχεις που τον Δησύ στα κοινωνικοοικονομικά με τους πόντους που απέχεις που το ΑΚΕΛ που την ευρωπαϊκήν ολοκλήρωσην implicitely κάμνεις την υπόθεσην ότι είναι οι ίδιοι πόντοι. Τζιαι αν κάμνεις αυτήν την υπόθεσην από επιλογήν καλώς, να το δεκτώ, εν η θέση σου. Αν το κάμνεις όμως διότι έτσι σου το εσέρβιρεν ο Προφάιλες (ή τζιεινος που έκαμεν την επιλογήν όταν τον επρογραμμάτιζεν) λυπούμαι αλλά είσαι victim αυτού που λαλούμεν erreur intrumentale. Είναι σαν να ζυάζεις με μιαν πιλάντζαν που ισοζυγίζει άμαν βάλεις που την μιαν μισήν οκκάν τζιαι που την άλλην θκυό κιλά.

Εμέναν οι κάθετοι πόντοι βαρούν 1 τζιαι οι οριζόντιοι 8. Τέσσερα για το κοινωνικό τζιαι τέσσερα για το οικονομικό. Άρα 8 επί τέσσερεις πόντους απόστασην που με χωρίζουν που τον ΔΗΣΥ εν πολλά πιό μακρυά που τα έξι ποντούθκια που με χωρίζουν που το ΑΚΕΛ. Άσε που τούτα ούλλα μπορεί να έχουν ποιοτικόν νόημαν εάν ο εγκαίφαλος μου είναι ικανός να δώκει έναν νόημαν σε ούλλην την θεώρησην μου για αυτές τες δύο διαστάσεις της πολιτικής ζωής που να εκφράζεται με έναν ratio 8:1.

Με λλία λόγια, τούτα ούλλα είναι κουβέντες για να σκοτώννουμεν τες ώρες που έχουμεν να σκοτώσουμεν.

Anonymous said...

Ean kamis ton aksona ton x real
kai ton Y imaginary ,osa simia vriskounte aristera tou aksona Y en efstathi.Osa vriskounte deksia en astathi.
O disi en sto orio tou astathous(Vasika en eshi aposvesin)opote llies akoma anakrivies na pi en nan astathis.
Oulla ta alla en efsthi dld ehoun statheres apopsis.To akel omos opos to thoro prepi na eshi sizigi.Anarothkioume pios en o sizigis tou

Anonymous said...

Aceras, ο προφαιλερ ζητα σου να βαλεις τζαι βαρυτηταν τζαι δια σου τζαι αποτελεσμαν που την λαμβανει υποψην.

Το ηντα που πιστεφκω τζαι ποσον σημαντικο εν για εμενα το καθε πραμαν εξερα το που πριν, εν τζαι εθελα τον προφαιλερ να μου το πει με πιον κομμα ειμαι πιο κοντα. Απλα ο προφαιλερ εβοηθησεν με να το καμω σε σχημα.

ρίτσα- said...

πολλά interesting aceras!

kyriakos said...

...Χμμμ..

έκαμα τζε γιο το Τεστ.. έστω και αργά ... αφού οι ευρωεκλογές έσιει και μια φτομά που τελειώσαν... τζε έφκαλε μου άλλα των άλλων...

βασικά δεν υπάρχει κόμμα για μένα στην κύπρο...

Νομίζω ότι τούτο το πράγμα ισχύει μια χαρά σε όλες τις υπόλοιπες χώρες τις Ευρώπης αλλά στη Κύπρο δεν ισχύει διότι υπάρχει το Κυπριακό.

Δηλαδή λόγο του ότι ψηφίζουμε συνήθως με γνώμονα το κυπριακό και εκεί τυγχάνει να ταυτίζονται τα αριστερά με τα δεξιά μας ..

και τα μεσαία και τα πράσινα μας να είναι για τα κάτσαρα..

επίσης τα κυπρακά κόμματα λαλλούν λαφαζανιές στην ευρώπη για τις ιδεολογικές τους πεποιθήσεις .... το Ευρωκό και το Δηκο ας πούμε ξιουρίζει τους πόλας έλας...

καλά μα τόσο τζαιρό τούτοι οι ευρωβουλευτές μας τι εκάμναν μες το κοινοβούλιο ? εν τους εξήγησαν τι συμβαίνει στην κύπρο ?
\\

bthway,,

Το τέστ εφκαλε με ότι τερκάζω ακριβώς φάδι ράμμα με το σύριζα στην ελλάδα και τους οικολόγοους της ελλάδας ..(που εν βασικά το ίδιο πράγμα)


Αρα για την ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες δουλεφκει το παιγνίν τους..

...στη κύπρο..