7.3.10

Χριστόφκιας: Ο κόσμος να χαλάσει εν να γινεί!Εκυκλοφορήσαν κάτι φήμες ότι λόγω οικονομικής κρίσης τζιαι ανάγκης περισυλλογής των δαπανών του κράτους ότι το μέγαρον πολιτισμού δεν θα γινεί.

Μια αντίδραση σε αυτές τες φήμες φκαίννει που την καρκιάν του Γιώργου Πίττα εδώ.

Νεώτερες πληροφορίες λαλούν ότι ο πρόεδρος είπεν τους επιτελάρχες του πως ο κόσμος να χαλάσει, το μέγαρον πολιτισμού εν να γινεί.

Έτσι σε θέλουμεν πρόεδρε. Επειδή τον τελευταίον τζιαιρόν σαλαβατώ όπου γράψω που δεν τα εκατάφερες να κάμεις αυτόν για το οποίον εκλέγης, τζιαι κινδυνεύκουμεν να μείνουμεν με θκυό σιειλη καμένα αν δεν φκει ο Τταλάτ, οφείλω να το πω τουλάχιστον το ίδιον δυνατά άμαν κάμνεις κάτι με το οποίον συμφωνώ. Αυτή σου η στάση αντζίζει μου την φίμπρα μου την αριστερή, τζιείνην που βάλλει τον πολιτισμό πάνω που τα όπλα τζιαι που την επίθετικότηταν, πάνω που την ανάπτυξη των δρόμων, ή των αποχετευτικών, ή των κτηνοτροφικών ζωνών. Μπορεί να εκαταντήσαμεν οι αριστεροί να μεν διαφέρουμεν τζιαι πολλά που τους δεξιούς (αλλάξαμεν τζιαι μεις, αλλά εν μπορ΄α πεις πως εν αλλάξαν τζιαι τζιείνοι), άμαν όμως μας αρωτήσεις τί βάλλουμεν πάνω, τον πολιτισμόν ή την καλοπέρασην των κυβερνητικών, εμείς θα βάλουμεν τον πολιτισμόν. Το ίδιον αν μας ρωτήσεις να βάλουμεν προταιρεότηταν μεταξύ ενός μεγάρου πολιτισμού τζιαι ενός δρόμου που θα ευκολύνει έναν χωρκόν. Αν μας αρωτήσεις τι έχει πρωταιρεότηταν, η σύνταξη ενός γέρου που πιάννει 300€ ή το φτηνόν πετρέλαιον, θα πούμεν η σύνταξη του γέρου. Θα πούμεν το ίδιον τζιαι για το επίδομαν μιας τρίτεκνης οικογένειας.

Αν σε κρίνω πρόεδρε που τες πρωταιρεότητες που έβαλες στην διαχείρησην της περιόδου λιτότητας που επιβάλλει η κατακόρυφη πτώση των δημοσίων εσσόδων, λόγω του ότι δεν έχουμεν άλλον τι να πουλήσουμεν που τον τόπον μας σε περίοδον οικονομικής κρίσης, θα σου πω ΠΡΑΟ. Νοιώθω σε αριστερόν. Διαχειρίζεσαι την εξουσίαν καλά, σώζοντας ότι μπορεί να σωθεί που την αξιοπρέπειαν ενός αριστερού που εδέχτην να διαχειρίζεται τα σιοινιά τζιαι τες μανιβέλλες του καπιταλισμού ώσπου να λύσει το κυπριακόν.

Ενει μαγκιά λαλεί ο Ευαγόρου να αυξήσεις τες κοινωνικές παροχές 27%. Ένει, τζιαι μπράβο σου. Ένει μαγκιά να πεις πως το μέγαρον πολιτισμού θα γινεί ο κόσμος να χαλάσει. Τζιαι είμαι σίουρος ότι θα τα καταφέρετε να ξεπεράσετε αυτήν την δύσκολη περίοδο για την οικονομία.

Θέλω να σε ακούσω να μας πεις επίσεις ότι "το κυπριακόν θα λυθεί ο κόσμος να χαλάσει". Θέλω να σε δω πριν να τελειώσει η θητεία σου να υπογράφεις την λύση, τζιαι ας χαθεί η αριστερά. Ας γινούμεν ούλλοι δεξιοί. Αριστεροί θα γεννηθούν τζιαι άλλοι μετά που μας. Γιατί εν κρίμαν να χαθεί η αριστερά, η αριστερά της γενιάς μας, τζιαι να μείνει τζιαι το κυπριακόν άλυτον.

Έναν βιτεούδιν με το μέγαρον πολιτισμού.Στη φωτογραφίαν έναν αγγείον που μαρτυρά ότι στον τόπον μας είσιειν πλάσματα που εβάλλαν την τέχνην τζιαι το ωραίον στην ιδιαν προταιρεότηταν την χρήση που 9000 χρόνια πριν.