3.10.12

ΠΡΟΣΩΡΙΝΌ ΚΛΕΊΣΙΜΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (z FOR p)


 …ζήτησε μετά το πρόσφατο επεισόδιο στη
 Νεκρών Ζώνη
ο υποψήφιος για την προεδρία της
Κυπριακής Δημοκρατίας της Αφρικανικής Ηπείρου,
 • κύριος Ζ!