14.1.12

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ

Έχοντας πεθάνει
ενώ η Κύπρος είναι
–ακόμη –
διχοτομημένη…
μπορεί κάποιος
να ισχυριστεί
ότι νίκησε.


Όσους είχαν άλλο στόχο.