27.5.09

Πόσον δεξιός είσαι;

Άμαν πάεις πάνω στον πρόφαιλερ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπληρώννεις έναν ερωτηματολόγιον για τες θέσεις σου για διάφορα κοινωνικά τζιαι πολιτικά ζητήματα. Άμαν απαντήσεις με ειληκρίνεια φκάλλει σου το προφίλ σου που μπορείς να συγκρίνεις ύστερα με το προφίλ των κομμάτων της χώρας σου ή των άλλων χωρών.

Για δεξιός πιάννω περίπου -7 (δηλαδή θκυό φορές πιο αριστερός τζιαι που το ΑΚΕΛ που πιάννει -3.5)
Για ευρωπαϊστής πιάννω περίπου +8 (δηλαδή έναν αέραν πιο ευρωπαϊστής που τον Δησύ που πιάννει περί του 7.5)

Δηλαδή άμαν πιάμεν αυτά τα δύο κριτήρια (αριστερός - δεξιός τζιαι ευρωπαϊστής - ευρωσκεπτικιστής) δεν τερκάζω με κανέναν κόμμαν. (Ενδιαφέρον είναι ότι κατά την γραφικήν παράστασην του προφάιλε ούλλη, η Κύπρος εν αριστεροί)

Δέτε πόσον τερκάζω με το Ακέλ πον να το ψηφίσω τζιόλας


Εντάξει, όι να νομίζετε τωρά ότι τερκάζω τζιαι με τον ΔΗΣΥ. Που σιείρου, σιειρόττερα τζιαι ας τον κατατάσσει κέντρον ο προφάιλες.


Ακόμα σιειρόττερα με έναν Γαλλικόν κόμμα της φιλελεύθερης δεξιάς που ξέρει να λαλεί τα πράματα με το όνομαν τους τζιαι δεν περιπαίζει τον κόσμον λέοντας του αυτόν που θέλει να ακούσει (πι χί κοινωνική οικονομία της αγοράς που λαλεί ο συναγερμός). Πάντως δαμαί ο προφάιλες δείχνει σωστά ότι δεν τζιαττούν τα σκουφκιά μας με τον Σαρκοζύ τζιαι τους παρόμοιους του.


Άσε που ο προφάιλερ φκάλλει με να έχω το παρόμοιον προφίλ με τους Πασόκκους


Τελικόν συμπέρασμαν: ο προφάιλες ότι θέλει λαλεί. Δεν λέω, κάτι τάσεις φαίνουνται. Αλλά το να ανακατώννεις κουτζιά, φασόλια τζιαι λουφκιά μες την ίδιαν σούππαν δεν ιφκάλλει καν κουτσιοζούμιν. Άσε δε που επιστημονικά το να μετατρέπεις αυθαίρετα μιαν ποιοτική αξιολόγιση σε βαθμόν είναι μεγάλης ολκής γλύστριμαν του λογισμού. Για το θέμαν έγραψα έναν ολόκληρον κεφάλαιο στο διδακτορικό μου τζιαι έκαμα πειράματα με καμιάν τριανταρκάν πειραματόζωα φοιτητές τζιαι καθηγητές που αποδείξαν την ανικανότηταν του ανθρωπίνου νου να διά βαθμούς που να αντιστοιχούν σε μιαν ποιοτικήν αξιολόγησην.

Το άλλον μεθοδολογικόν γλύστριμαν του λογισμού του προφάιλε εν το exhaustivity των κριτηρίων. Για μας του Κυπραίους για παράδειγμαν, ο βαθμός αντιστοιχείας με έναν κόμμαν έχει να κάμει πολλά με διάφορα άλλα θέματα, που ούτε καν αναφέρονται στο ευρωκεντρικό μενού του προφάιλερ. Κυπριακόν, ρουσφέττιν, παιδεία, εθνικισμός, είναι θέματα που μετρούν πολλά παραπάνω για την κυπριακήν κοινωνίαν παρά το αν θα παντρέφκουνται οι ομοφιλόφιλοι τζιαι αν θα ψατζιέφκουμεν τους ετοιμοθάνατους να κλωτσούν της σίκλας για να αποφεφκουν το μαρτύριον του προθανάτιου πόνου.

Παίξετε λοιπόν με τον προφάιλερ να κάμετε χάζιν, αλλά μεν πέρνεται το αποτέλεσμαν τοις μετρητοίς. Οι τάσεις έχουν κάποιαν σχετικήν αξιοπιστίαν, αλλά η ακριβής αντιστοιχέια βασίζεται σε τόσον τερατώδη μεθοδολογικά λάθη, που απλά σας παραπλανεί, τζιαι μάλιστα εν αγνοία ακόμα τζιαι του σχεδιαστή της μεθόδου.

Άτε βάρτε τζιαι τον βαθμόν δεξιότητας τζιαι ευρωσκεπτικισμού σας υπολογίζοντας το με τ΄αμμάτιν που την γραφικήν παράστασην όπως έκαμα εγώ να συγκρίνουμεν πόσον ιμοιάζουμεν. Για κόζιν δηλαδή, όι που σημαίνει τζιαι τίποτε το σοβαρόν. Είπαμεν ο Aceras: -7 (a)δεξιός τζιαι +8.5 ευρωπαϊστής.

Να ψηφίσω, να μεν ιψηφίσω;Στες προηγούμενες ευρωεκλογές δεν εψήφισα. Φαίνεται ότι πολλοί αριστεροί είχαν την ίδιαν ιδέαν μαζί μου τζιαι έτσι μαζίν με τους αδιάφορους που επήαν θάλασσαν, εκάτσαμεν μιαν παλλουτζιάν του ΑΚΕΛ του μείον πεντέξι τοις εκατόν. Τα κόμματα που μόνον που ποσοστά καταλάβουν μόνον με ποσοστά πρέπει να τους μιλάς.

Ο πάτσος τούτος στην αρκήν εφάνην ότι δεν έπιαεν τόπον. Στες κομματικές ομάδες από ότι μου είπασιν, η μεγάλη πλειοψηφία των μελών του ΑΚΕΛ εκατάκρινεν την ηγεσίαν για την υπόδουλην στάσην της προς τον απορριπτισμόν. Αθθυμηθείτε ότι η Χαραυγή τότες ήταν το εκφραστικόν όργανον του Τάσσου Παπαδόπουλλου.

Ο πάτσος έπιαεν τόπον. Μπορεί να εθάψαν εκατοντάδες σελίδες σημειώσεις με παράπονα τζιαι διαφωνίες του κόσμου που εκαταγράψαν οι κομματικοί στες συνελεύσεις, αλλά το μύνημαν επέρασεν. Ο Ακελικός κορμός μπορεί δέχεται να υπηρετεί τον καπιταλισμόν ως τζιείττε μέρου, τον εθνικισμόν όμως τζιαι τους καντηλανάφτες της διχοτόμισης όχι.

Ύστερα ήρταν οι εκλογές του 2006. Πάντα έκοφκα το εισητήριον μου για να έρτω να ψηφίσω. Ως που να πεθάνω θα έρκουμαι στην Κύπρον να ψηφίζω. Χρωστώ το στα παιθκιά του πολυτεχνείου που εσταθήκαν ομπρός που τα τανκς για να διεκδικήσουν αυτόν το δικαίωμαν. Τζιαι για να ξηγούμαστιν, ποττέ δεν έπιασα μπακκίραν που κόμμα για το εισητήριον. Στες βουλευτικές του 2006 αποφάσισα να έρτω για να ρίξω λευκόν. Για μέρες ένοιωθα την ευχαρίστησην να δω την έκπληξην των αντιπροσώπων των κομμάτων να δούν κάποιον να κόφκει 4΄000 χιλιόμετρα, να κρούζει 240 λίτρα καύσιμον ξιμαρίζοντας την ατμόσφαιραν με 720 κιλά διοξείδιον του άθρακα για να πιάσει έναν ψηφοδέλτιον τζιαι να πάει κατευθείαν να το ρίξει άσπρον μες στην κάλπην χωρίς να περάσει που το παραβάν. Εσχεδίαζα τι θα πω τζιαι του υπαλλήλου της κυβέρνησης που θα μου ελάλεν ότι παραβαίννω τον νόμον υποδηλώννοντας το τι θα ψηφίσω.

Την προηγούμενην των εκλογών, έτυχεν να δω έναν φίλον που διά τες ώρες του τζιαι την ζωήν του για το κόμμαν. Όταν με εσυνεχάρην που 19 χρόνια δεν έκοψα ποττέ πίσω που εκλογές είπατου τι θα έκαμνα. Έμεινεν σίξυλος.

— Μα είσαι πελλός;
— Ναί.
— Εάν τιμωρήσετε το ΑΚΕΛ πάλε, αυτός που θα κερδίσει θα είναι ο Τάσσος είπεν μου.
— Τάσσος τζιαι ΑΚΕΛ στο ίδιον χαράκωμαν είσαστιν, είπα του.
— Ζητώ σου να μας δώκεις τη ψήφον σου για τελευταίαν φοράν, είπεν μου με πολλά ειλικρινήν τρόπον. Αν δεν γινεί τίποτε, να μεν ξαναψηφίσεις ποττέ πιον ΑΚΕΛ, τζιαι στες επόμενες να ψηφίσω τζιαι γω λευκόν για να σου ξοφλήσω τη ψήφον που θα μου δώκεις τωρά. Όσοι αριστεροί είμαστεν μέσα χρειαζούμαστιν δύναμην για φέρουμεν το κόμμαν αριστερά.

Εσκέφτηκα τριάντα δευτερόλεπτα. Έτσι τζιαι αλλιώς η δύναμη μου σαν απλός πολίτης είναι αμελητέα. Που τον Τάσσον ήδη ηττήθηκα. Αν του την δώκω τούτου που μάσιεται που τα μέσα που το κόμμαν θα την δεκαπλασιάσει.

— Ττόκκαν. Διώ σου την ψήφον σου αλλά μεν γελαστείς να έρτεις να μου πεις να ψηφίσω Τάσσον για το καλόν της εργατικής τάξης.
— Ττόκκαν.
Εκράτησεν τον λόον του. Στες προεδρικές το ΑΚΕΛ έπαιξεν για πατ για χατ τζιαι επέτυχεν να ανακόψει την πορείαν προς την σίουρην διχοτόμισην. Στες προεδρικές εψήφισα τον Χριστόφκιαν όχι για να διαχειριστεί τον καπιταλισμόν αλλά για να επανενώσει την Κύπρον. Ο καπιταλισμός ψόφον τζιαι κορτάτζιν να πνάσει η υφήλιος που την ρύπανσην. Όποιος ππεζεβέγκης θέλει ας τον διαχειριστεί. Εμέναν δεν με αφορά.

Τα μακρά κοντά ήρτασιν. Σε 6 μήνες εν να ξέρουμεν αν ο Γριστόφκιας εν ικανός να πετύχει τζιείνον για τον οποίον τον εψηφίσαμεν. Όι απλά να φκάλει την Τουρκίαν φταίστεναν. Τούτον εκατάφερνεν το τζιαι ο Κληρίδης τζιαι ο Βασιλείου. Τι εκερδίσαμεν; Τίποτε. Να διαπραγματευτεί τζιαι να συμφωνήσει λύσην που να μπορεί να την δεκτεί ο κυπριακός λαός τζιαι ελληνοκύπριοι, τζιαι τουρκοκύπριοι. Έτο τι θέλουμεν να μας δείξει ότι εν μάστρος να πετύχει.

Τωρά θα μου πείτε τί σχέσην έχουν τούτα ούλλα με τες ευρωεκλογές;

Έχουν.

Δεν με κόφτει βέβαια ποιός θα εκπροσωπίσει την Κύπρον στο Ευρωκοινοβούλιον. Εδώ είχαμεν τον Ματσάκην, τον Μάτση, τζιαι τους άλλους τους νεροχόγλαστους τζιαι η Κύπρος δεν έπαθεν τίποτε τζιαι εν να αλλάξει κάτι με το ποιός εν να εκλεγεί τωρά;

Τζιείνον που με κόφτει είναι άλλον. Άν υπάρχει έστω τζιαι η παραμικρή ελπίδα να πετύχει ο Γριστόφκιας τζιείνον που λαλεί ότι επιδιώκει, θέλω να έχει τες καλλύττερες συνθήκες να το πετύχει. Χρειάζεται λοιπόν αυτήν την στιγμήν το ΑΚΕΛ να φκεί δυνατόν. Πολλά δυνατόν. Είναι η κύρια δύναμη της πολυπόθητης λύσης. Δεν θα σιασιάρω να αρκέψω να κάμνω τωρά κριτικήν για να στείλλω μυνήματα, την στιγμή που όπου τζιαι να σαι θα ξέρουμεν εκ των πραγμάτων τζιαι όχι που τα λόγια.

Θέλω να ψηφίσω σε εκλογές για τελευταίαν φοράν στην μοιρασμένην Κυπριακήν Δημοκρατίαν. Οι επόμενες εκλογές, πον να ρτω να ψηφίσω, γή θα είναι ΝΑΙ στο δημοψήφισμαν τζιαι Γριστόφκιαν-Τταλάτ για προέδρους της ενωμένης Κύπρου, γή θα είναι για να ρίξω τζιείνον το λευκόν που δεν έριξα το 2006.

Η ψήφος μου είναι πολιτική πράξη τζιαι όχι επιλογή προσώπων. Σίουρα θέλω να βάλω σταυρούιν του Τάκη Χατζιηγεωργίου που ήταν που τους λλίους πολιτικούς που εστάθηκεν ομπροστά στου πυράυλους S300 μαζίν με την Ελένη Μαύρου τζιαι τον Νεοκλήν το Σιλιτζιώτην. Σίουρα θέλω να βάλω σταύρούιν τζιαι στην Σκεύην την Κουκουμά γιατί εν γεναίκα, εν καπάτσα τζιαι έσιει γυναικείον λόγον, αλλά αν δεν είχα τους λόγους που επροανάφερα, δεν θα έκαμνα τον κόπον να τους ιψηφίσω, διότι θα ήταν στοτσιά όφκαιρη στο πουθενά.

Άτε συντρόφοι, διώ σας αλλη μιαν φορά ψήφον. Πιάστε την καλά διότι είπαμεν, εν η τελευταία σε ψηφοφορίαν της μοιραμένης Κυπριακής Δημοκρατίας.

10.5.09

Ας όψουνται τζιαι να μεν λύσουν.


Εγώ κανενού δεν εσσυχχώρησα. Με Τούρκου με δικού. Ο φονιάς εν φονιάς ενόσω δεν εζήτησεν συγχώρησην που τον θεόν αλλά πρώτιστα που το θύμαν του. 

Ας όψουνται τζιαι νε μεν λύσουν όσοι εσκοτώσαν πλάσμαν στην Κύπρο τζιαι δεν εμετανοήσαν μπροστά στα θύματα τους. Ας όψουνται τζιαι να μεν λύσουν τζιαι όσοι εδημιουργήσαν ή δημιουργούν συνθήκες όπου ανώμαλοι τζιαι εχθροί της ζωής κάμνουν βρωμοδουλειές τζιαι εγγλήματα στο όνομα ιδεών, μικρών ή μεγάλων.

Ελαφρύ να είναι το χώμαν που θα σας σιεπάσει Ανδρέα, Αρετή, μικρέ Δημήτρη τζιαι μικρή Ιουλία που σας αφαιρέσαν την ζωή άδικα. 

Η ελάχιστη τιμή που σας προσφέρω είναι να δικάσω στην συνείδηση μου αυτούς που καμιά πολιτεία δεν θα δικάσει. Ας του δώκει τουλάχιστον ο θεός.

5.5.09

Το ποντικόν η τρύπα του εν τον εφόρεν...
...τζιαί τράβαν τζιαι τριζοκολόκαν. Γράφει ο Πολίτης:
____________________________________

Μελετάται η κατασκευή δρόμου που να ενώνει το Μακένζι με το Μενεού

Δρόμος μέσα στη θάλασσα!

Τέσσερα πιθανά σενάρια θα εξεταστούν από περιβαλλοντικής και οικονομικής σκοπιάς πριν από τη λήψη οριστικών αποφάσεων


Για πρώτη φορά, μετά από πάρα πολλά χρόνια, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων μελετά σοβαρά το πάγιο αίτημα του Δήμου Λάρνακας για κατασκευή δρόμου μέσα στη θάλασσα, γύρω από το αεροδρόμιο, που θα ενώνει την περιοχή Μακένζι με την παραλία του Μενεού!
Το θέμα απασχόλησε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο γραφείο του υπουργού Νίκου Νικολαΐδη, στην παρουσία του δημάρχου Ανδρέα Μωυσέως και βουλευτών της Λάρνακας.
Ήδη, εμπειρογνώμονες του αρμόδιου υπουργείου έχουν αναλάβει την ετοιμασία σχετικής έκθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν όντως είναι εφικτό ένα τέτοιο έργο, το οποίο, εφόσον γίνει πραγματικότητα, θα εξυπηρετήσει αφάνταστα τους πολίτες, αφού για μια απόσταση 5-10 λεπτών, σήμερα χρειάζονται να ταξιδέψουν μισή περίπου ώρα!

Ο δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Μωυσέως δήλωσε στον «Π» ότι τέσσερα είναι τα πιθανά σενάρια που εξετάζονται:
-Η βύθιση του δρόμου
-Η επίχωση προς την πλευρά της θάλασσας
-Η κατασκευή δρόμου πάνω σε κολόνες
-Η πιθανή μετακίνηση του διαύλου, έτσι ώστε να απελευθερωθεί κομμάτι γης και να κατασκευαστεί δρόμος (είναι και η πιο δύσκολη περίπτωση).

Ο κ. Μωυσέως είπε ότι οι εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το κόστος της κάθε μιας περίπτωσης ξεχωριστά, αλλά και κατά πόσο είναι εφικτή κάποια από τις πιο πάνω λύσεις.


_____________________________________________________


Αιστον πον να κάμουν τζιαι περιβαλλοντικήν έρευναν. Μα τι νοοτροπία. Εφάαμεν τζιαι την δεξιά της δυτικής ευρώπης της δεκαετίας του εξήντα που έφερνεν τους αυτοκινητόδρομους μές το κέντρον της πόλης τζιαι εκατάστρεφεν τους την καρκιάν τους. Η ίδια νοοτροπία σε μας εν ετι 2009 τζιαι που αριστερούς. Ανάπτυξις. Ιδού η ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου όπως την αντιλαμβάννεται έναν κόμμα τζιαι μια κυβέρνηση που βάλλει υποτίθετε τον άνθρωπον στο κέντρο. Ο άνθρωπος που μένει στο Μενεού δεν αντέχει την ζωή να κάμνει 25 λεπτά να πάει που το Μενεού στο Μακένζι τζιαι πρέπει να του κάμουμεν Μεγαδρόμον που να φάει την θάλασσαν για να τα ελαττώσει στα 10. Εκάμαν τζιεινην την Σκάλα Καραγκιόζη, εδώκαν παραπάνω τόπον στα αυτοκίνητα παρά στους αθρώπους, εφάαν ότι αστικόν φυσικόν περιβάλλον επέζησεν της ανάπτυξης της δεκαετίας του ογδόντα, εχτίσαν πόλην πας τες λισιήνες, εφάαν ότι υδροβιότοπον είχεν για να τον κόψουν οικόπεδα, τζιαι τωρά θέλουν να φάν τζιαι ότι αρτήρισεν του αεροδρομίου για να γλυτώσουν δεκαπέντε λεπτά δρόμον. Άσε που δεν θα κερδίσουν τίποτε, διότι δεν είναι ο δρόμος που κόφκει την κίνησην, είναι το έμπα του δρόμου τζιαι το έφκα του. Τι να κάμω τον δρόμον άμαν εν να φτάννει σε μιαν πόλην που είναι ήδη κεκορεσμένη; Ούτε την αλφαβήτα του συγκοινωνιακού δεν εμάθαμεν ακόμα στην Κύπρο.


Δεν είναι τον άνθρωπον που βάλλετε στο κέντρον της πολιτικής σας κύριοι. Είναι το αυτοκίνητον του. Με τα ίδια λεφτά θα μπορούσατε να κάμετε ένα σιδηρόδρομο που να ενώνει την περιφέρειαν της πόλης με το κέντρο. Μιαν λωρίδα ηλεκτρικού τρόλλει που να ενώνει αθόρυβα τζιαι με λλίους ρύπους την περιοχή Μενεού-Δρομολαξιάς με την πόλη. να επιχορηγήσετε επί πενηνταετίας μιαν γραμμή λεωφορίου με γκάζι που να πηγαιννοέρχεται κάθε τέταρτο...


Άτε σιορ, αριστερά... Ως τζιαμαί φτάννει η ανθρωποκεντρικής σας ανάλυση;