17.12.07

Πράσινα άλογα τζαι παροχές καπνιστές

Οι πράσινοι εκφράσαν την ευχαρίστησην τους για τες πρόσφατες κοινωνικές παροχές που εξήγγειλεν η κυβέρνηση 70 μέρες πριν τες εκλογές. Μεταξύ αυτών ήταν τζαι η αποφορολόγιση του πετρελαίου θέρμασης. Το πετρέλαιον θέρμασης θα πουλιέται εφτάμισι σεντ πιό φτηνά τζαι η κυβέρνηση δεν θα εισπράττει πλέον αυτά τα λεφτά.

Το μέτρον αυτόν το εζητούσεν επίμονα τζαι ο βουλευτής του συναγερμού Χριστοφόρου Λεφτέρης εδώ τζαι μήνες. Ο Λευτέρης δεν συνεχάρη την κυβέρνησην διότι τον ενοχλεί ο προεκλογικός χαρακτήρας των μέτρων. Αν δεν λανθάνομαι τζαι το Ακέλ εζήτησεν την αποφορολόγισην του πετρολάου θέρμασης.

Με λλία λόγια, πιας τον έναν τζαι φάκκα τον άλλον. Η κυβέρνηση δεν διαθέτει ούτε καν κρίσην μεταξοσκώληκα, η αντιπολίτευση ούτε καν εγκέφαλον στρούφου τζαι οι πράσινοι ούτε κάν νόησην πέρτικας. Καλάν ούλλοι οι άλλοι εν περιβαλλοντικά αγράμματοι, οι οικολόγοι δεν διαθέτουν μιαν μίνιμουμ περιβαλλοντικήν κρίσην;

Στην Ελβετίαν οι πράσινοι αγωνιστήκαν εδώ τζαι 10 χρόνια να πετύχουν μιαν φορολογικήν μεταρρύθμισην για να φορολογείται η ρύπανση. Εζητούσαν 1 σεντ του φράγκου την κιλοβατώραν τζαι επετύχαν το πενιχρόν 1 σεντ το λίτρον (10 φορές λλιόττερα) αλλά έστω, ίσως πιό ύστερα να πετύχουν παραπάνω. Τα λευτά τούτα διατίθενται για επιχορήγησην ανακαινίσεων κτιρίων τζαι επενδύσεις για εξυγίανσην ρυπογόνων βιομηχανιών. Τωρά βρίσκεται στα σκαριά ένας νέος νόμος για φορολόγησην της ενέργειας για να επιχορηγηθούν οι συντάξεις με τα 2/3 των εσσόδων τζαι προγράμματα απορρύπανσης με το υπόλοιπον τρίτον.

Τα πράσινα άλογα της κυπριακής πολιτικής υποστηρίζουν ότι «..μέχρι το έτος 2020, το ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να αποτελεί το 20%, η χρήση μέχρι τουλάχιστο 10% βιοκαυσίμων στα καύσιμα διακίνησης, μείωση κατά 20% της συνολικής ενέργειας και στήριξη της τεχνολογίας ανάκτησης και φύλαξης διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα...» (από ομιλίαν του Άθου Αγαπητού). Μπορείτε να μου πείτε πως θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι γνωρίζοντας ότι η κατανάλωση ενεργείας αυξάνεται στην Κύπρον κατά 2.6% τον χρόνον τζαι από το 1987 έχει διπλασιαστεί; Πως θα μειωθεί η κατανάλωση ενεργείας αν δεν απομονωθούν τα υφιστάμενα κτίρια; Πως θα μειωθεί αν δεν ακριβώσει η ενέργεια έτσι που να μεν την σπαταλά ο καταναλωτής; Κάθε χρόνον ένας Κυπραίος ξερνά στην ατμόσφαιραν 13 τόνους (ναί τόνους) διοξίδιον του άνθρακα, κάθε χρόνον η ρύπανση σε CO2 αυξάνεται κατά 350 κιλά ανά κκελλέν.Το πραγματικόν κοινωνικό μέτρον, η πραγματική κοινωνική παροχή είναι να φορολογηθεί τζαι άλλον η ενέργεια, να ακριβώσει ακόμα παραπάνω για να την προσέχει ο κόσμος, τζαι με τα έσσοδα να επιχορηγηθούν μέτρα εξοικονόμησης από 10-100% ανάλογα με το πόσον εύπορος είναι ο παραλήπτης της παροχής. Με τέθκοιον μέτρον η γιαγιά που ψοφά που το σιόνιν στο κακοχτισμένον σπίτι στην Κακοπετριάν θα πάρει 3000 λίρες ή τζαι παραπάνω για να απομονώσει το σπίτι της. Παρόλον που η ενέργεια θα ακριβώσει κατά 10% από τους φόρους, το συνολικόν της κοντίλιν για τη θέρμανση θα ππέσει κατά 50% τζαι η θερμική της άνεση θα βελτιωθεί. Μαζί θα πέσουν τζαι οι εκπομπές ρύπων κατά 50%. Η κυράτσα, που διαθέτει βιλλάραν 500 τετραγωνικών τζαι πισίναν θερμαινόμενην που κρούζουν 10 τόνους πετρόλαον τον χρόνον, θα πληρώνει 5 500 λίρες τον χρόνον για την ενέργειαν αντί για 5000 που πληρώνει σήμερα. Αν θέλει να περάσει στες 1000 λίρες τον χρόνον ενέργειαν, θα μπορεί να πάρει μιαν μικρήν συμβολικήν επιχορήγησην (10 % όχι 100% όπως την φτωχήν γιαγιάν που ζιει με μιαν σύνταξην). Με έτσι κοινωνικά μέτρα επωφελείται ο πραγματικός φτωχός, δεν επιβραβεύεται η ρύπανση, μειώνεται η κατανάλωση τζαι η μόλυνση του περιβάλλοντος, τα ριάλια καταλήγουν σε μικρομεσαίες εταιρίες που θα κάμουν τα χτίσματα να απομονώσουν το σπίτιν αντίς στους αράπηες που θα συνεχίζουν να πουτνζιάζουν αυτά που ξοθκιάζουμεν για να κρούζουμεν αλοάρκαστα το πετρόλαον.

Με τον τρόπον που εχαρράμισεν η κυβέρνηση έναν πολύτιμον εργαλείον που εκατείχεν, τζαί για να επενδύσει στην μείωσην των ρύπων, τζαι για να κάμει μια πραγματικήν κοινωνικήν πολιτικήν, έχασεν τζαι τα αυκά τζαι το καλάθιν. Πρίν πεντέξι μήνες η κυβέρνηση έριξεν τους φόρους κατά 4 σεντ. Τί εκατάφερεν; Σε μερικές εφτομάδες η αγορά εξεπέρασεν την τεχνιτήν πτώσην της τιμής. Τα 7 ½ σεντ που εχάρισεν αλοάρκαστα η κυβέρνηση σε 2-3 μήνες θα απορροφηθούν τζαι τζείνα που την ανοδικήν τάσην της τιμής του πετρελαίου. Ξυπνάτε ρέεεε, είμαστιν στο pick oil, ο κόσμος δεν είναι ο ίδιος με τον τζαιρόν της εόκα.

Τζαι να επωφελείτουν ο φτωχόκοσμος να πείς άτε στανάθθεμαν η οικολογία. Ποιός φτωχός έχει κεντρικήν θέρμανσην; Αυτός που κρούζει 2000 λίτρα τον χρόνον πιορώννει 1000 λίρες τζαι ξιμαρίζει την ατμόσφαιραν με 6 τόνους CO2. Ποιός συνταξιούχος κρατεί να πιορώσει 1000 λίρες για θέρμανση; Άτε άτε να έσιει καμιάν σωπούν του καζιού, κανέναν ντζάκιν ή κανέναν κλιματιστικόν που το άφτει καμιάν ώραν πρίν να ππέσει για να βράσουν τα ρούχα. Ούτε μισόν τόνον CO2 δεν παράγει. Ε λοιπόν αυτός που ξιμαρίζει την ατμόσφαιραν με 6 τόνους διοξίδιον του άνθρακα, του οποίου η πούγκα είναι γεμάτη λίρες στο σημείον που να κρούζει χίλιες τον χρόνον, θα επωφεληθεί από τα μέτρα της κυβέρνησης με 140 λίρες ενώ η γιαγιά που δεν θερμαίνει με πετρόλαον θα πάρει αγγούριν του Ππίγκου. Αν έσιει σώπαν του πετρολάου θα επωφεληθέι άτε άτε 7 λίρες, αν κρούζει 10 τάγκια πετρόλαον τον χρόνον. Αλλού φορολογείται η ρύπανση, στην Κύπρον η κυβέρνηση που υποστηρίζεται που τους οικολόγους την επιβραβεύει. Ποιός θα κερδίσει πραγματικά απο το περιβόητον πακέτον κοινωνικών μέτρων; Εκτός που τους εκατομυριούχους που θερμαίνουν εκατοντάδες τετραγωνικά με κεντρικές θερμάνσεις, θα κερδίσουν οι αράπηες οι οποίοι θα συνεχίζουν να εισπράττουν κάθε χρόνον τζαι περισσότερα από το εθνικόν ακαθάριστον προϊόν για να γοράζουμεν πετρόλαον του οποίου η κατανάλωση θα συνεχίσει να αυξάνεται αντί να μειωθεί.

Οι λοαρκασμοί που έκαμα είναι ενδεικτικοί, δεν είναι ακριβείς, αλλά δεν πρέπει να είναι τζαι πολλά μακριά που την πραγματικότηταν. Κανονικά μια ορθολογιστική κυβέρνηση βάλλει πλάσματα που ξέρουν να λοαρκάζουν τες λίρες τζαι τες κιλοβατώρες να τα κοστολογήσει αυτά τα πράματα πριν να αποφασίσει. Οι δικοί μας εμετρήσαν τους ψήφους. Τζαι τζιαμαί όμως πάλε θάλασσαν τα εκάμαν διότι από ότι εδείξαν οι δημοσκοπήσεις ο κόσμος δεν τρώει ούτε κόνναρα, ούτε παροχές καπνιστές.

Αχ βρε οικολόγοι κουρπάτζιν που θέλετε να πρασινίσετε.

71 comments:

apodimos Kypreos said...

Η κατάσταση είναι χειρότερη απ'ότι νομίζεις. Από οικονομικής άποψης σε μία περίοδο που η οικονομία μεγαλώνει στο 4%, άρα γρήγορα, και τα επιτόκια κανονικά θα έπρεπε να αυξηθούν, λόγω του ευρώ τα επιτόκια σε 2 βδομάδες θα μειωθούν κατά 0.5%. Μαζί με την γενική (παγκόσμια) αύξηση στις τιμές του πετρελαίου και των άλλων πρώτων υλών, ο πληθωρισμός θα είναι ξαφνικά το κύριο πρόβλημα στην οικονομία. Τα 75 εκατομμύρια απλώς θα επιδεινώσουν αυτό το πρόβλημα το οποίο θα είναι πολύ δύσκολο να λυθεί δεδομένης της χαμένης ανεξάρτητης νομισματικής πολιτικής. Αλλά όπως είπες, το προκειμένο μέτρο δείχνει πόσο πρέπει να πιάννεις τον ένα τζαι να τον φακκάς πάς τον άλλον.

Aceras Anthropophorum said...

Μακροχρόνια απάντηση στον πληθωρισμόν είναι η μαζικές επενδύσεις στην ενεργειακήν αποδοτικότηταν. Το πιό φτηνόν πετρέλαιον είναι αυτόν που δεν χρειάζεται να κρούσουμεν. Η μείωση της κατανάλωσης στο μισό χωρίς την απώλειαν ίχνους άνεσης δεν είναι άφταστος στόχος. Οι Ελβετοί δουλεύκουν εντατικά (πανεπιστήμια, κοινοβούλιον, κυβέρνηση) για να μειώσουν την κατανάλωση ΔΙΑ ΤΡΙΑ μέχρι το 2050, με κατα κεφαλή είσόδημαν σήμερα 34 000 $ όχι στες 23 000 $ που παράγει η Κύπρος. Ένας Ελβετός, ένας Εγγλέζος, ένας Αυστριακός κρούζουν 1.5 κιλοβατώρες για να βκάλουν έναν δολλάριον. Ένας Γερμανός, ένας καλαμαράς ή ένας Τούρκος κρούζουν 1.7. Ο Κυπραίος κρούζει 1.88 κιλοβατώρες για να φκάλει 1 δολλάριον τζίρον. Αλλό λλίον θα μας φάει τζαι η Ρουμανία στην ενεργειακήν αποδοτικότηταν.

Με τες τιμές του πετρολάου πριν 5-8 χρόνια, 1 δολλάριον ακαθάριστου προϊόντος εστοίχιζεν 5 σεντ του δολλαρίου (για 1.88 κιλοβατώρες). Σήμερα αυτή η ενέργεια στοιχιζει 17 σέντ του δολλαρίου. Για κάθε δολλάριον που παράγουμεν πέμπουμεν 17 σεντίμια στους αράπηες. 17% μάλιστα. Ένας Δανός με 1.2 κιλοβατώρες ανά δολλάριον που παράγει πέμπει τους αράπηες μόνον 12 σεντ. Άσε που τα έναν σεβαστόν ποσοστόν δεν το πέμπει στην αραπιάν αλλά επωφελούνται οι αιολικές ντόπιες επιχειρήσεις.

Σήμερα ήμαστιν στο pick oil, δηλαδή στην μέγιστην παραγωγήν που δύνατε η υφήλιος να παράξει. Σε 20 χρόνια θα είμαστεν στο 85% της σημερινής παραγωγής με την ζήτησην να εκτοξέφκεται στα ύψη. όταν θα είναι 150 τζαι 200$ το βαρέλλιν πόσα από όσα παράγουμεν θα πέμπουμεν στην Αραπιάν αν συνεχίζουμεν με τους σημερινούς ρυθμούς άυξησης της κατανάλωσης ενεργείας τζαι μείωσης της ενεργειακής μας αποδωτικότητας; Τζιαμέ να δείς τι θα γινεί ο πληθωρισμός.

#τα δεδομένα για τους λοαρκασμούς έπιασα τα που το world fact book της CIA. Δεν είναι τζαι πολλά ακριβή διότι εστρογγυλοποίησα πολλούς αριθμούς για απλοποίησην.

Cyprus Green Party said...

18.12.07
Απάντηση στο σχόλιο του Acera Anthropophorum

Καλά ο άνθρωπος είναι άσχετος. Απλά πουλά πνεύμα (το ολιγότερο). Ούτε γνωρίζει, ούτε θέλει να μάθει. Μου αρέσει που αμφιβάλλει αν το ΑΚΕΛ που διατείνεται ότι είναι εξίσου Οικολόγοι, εζήτησε την αποφορολόγηση του πετρελαίου θέρμανσης. Όχι μόνο υποστήριξε. Σκίστηκε να φωνάζει έξι μήνες και ο κύριος αυτός μας κατηγορεί γιατί υποστηρίξαμε εμείς τα μέτρα της κυβέρνησης (όπου φυσικά προσεκτικά δεν κάναμε αναφορά για το φόρο του πετρελαίου θέρμανσης που ήταν ένα μικρό μέρος των μέτρων) (επισυνάπτεται η ανακοίνωση). Οι αυξήσεις των συντάξεων και των επιδομάτων των πολυτέκνων, αυτά δεν τα είδε ο κύριος ανώνυμος. Αλλού τον τρώει και είναι ολοφάνερο από την κατάληξη του κειμένου του. Αν ήταν έστω και λίγο σοβαρός θα σπαταλούσε μισή ώρα να ελέγξει τους αριθμούς του που ήταν όλοι λάθος.

Αν ήταν λίγο πιο σχετικός θα γνώριζε τι έγινε πρόπερσυ στα ορεινά όταν ο Λιλλήκας αντί της μείωσης του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο εφάρμοσε σχέδιο επιδότησης της θερμομόνωσης. Βγήκε γύρα στα χωριά να δει πόσες γριούλες αξιοποίησαν το μέτρο. Πόσες νεόκτιστες οκέλλες πήραν τις £1500 και πόσα χαλαμάντουρα. Ξέρει ο κύριος αυτός αν μπορεί να γίνει θερμομόνωση στο 80% των παλιών κατοικιών στα ορεινά; Ξέρει τι θέλουν οι άνθρωποι αυτοί στα ορεινά και ιδιαίτερα οι οικογενειάρχες, όσοι δηλαδή νέοι αντέχουν ακόμα να κατοικούν στα βουνά και να έχουν μικρά παιδιά; Θέλουν μείωση της τιμής του πετρελαίου. Όπως και η γριά μάνα μου (και η θεία μου και η πεθερά μου κλπ, όλες παίρνουν σύνταξη κάτω των £300 τον μήνα) που κατοικούν στη Λευκωσία. Αυτές οι πράσινες αρλούμπες είναι μόνο για να μας δυσφημούν (και λυπούμαι που κάποιοι από εμάς εντελώς απροβλημάτιστα στηρίζουν τέτοια βλακώδη θέση).

Ειρωνεύεται τον Άθω. Γιατί; Μήπως οι Γερμανοί που τείνουν να πιάσουν τους στόχους για εξοικονόμηση ενέργειας και παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, που για μας είναι όνειρο, δεν έχουν τους ελάχιστους φόρους στο πετρέλαιο θέρμανσης; Κι ας έχουν πυρηνική ενέργεια, φυσικό αέριο κλπ κλπ. Έδωσαν κίνητρα για παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, και εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης. Οργανώθηκαν, έδωσαν εναλλακτικές λύσεις στη θέρμανση κλπ κλπ. Δεν είπαν «να κρυώνετε για να στραφείτε προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τη θερμομόνωση». Δεν είπαν, θα σας βάλω φόρους για να μην ανάβετε το καλοριφέρ. Όταν ακριβύνει το πετρέλαιο θέρμανσης ποιος θα κλείσει το καλοριφέρ; Αυτός που παίρνει £2500 μισθό ή αυτός που παίρνει £500. Αν έχουμε ακριβή θέρμανση ο πλούσιος αντέχει να την πληρώσει ενώ ο φτωχός δεν αντέχει να πληρώσει τη θερμομόνωση όσα κι αν είναι η επιδότηση (για να αφήσουμε το χρόνο που θα περάσει μέχρι να κάνει τις αναγκαίες αλλαγές – δεν γίνεται θερμομόνωση από την μια μέρα στην άλλη).

Και μέσα σε όλη αυτήν την ατερμάτιστη παράθεση παραπλανητικών στοιχείων και ιδεολογημάτων ο κύριος αυτός ξέχασε να αναφερθεί στο πιο σημαντικό τομέα της ενέργειας στην Κύπρο, στις μεταφορές. Γιατί δεν λέει μια λέξη για φορολόγηση του πετρελαίου κίνησης (όπως κάνουν όλες οι προχωρημένες περιβαλλοντικά χώρες); Γιατί ξέχασε όσες προτάσεις κάναμε για το θέμα αυτό, ούτε για το περιβαλλοντικό δασμό που εισήχθηκε κατόπιν εισήγησης του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών στην εγγραφή των οχημάτων για να χρηματοδοτηθούν τα δημόσια μέσα συγκοινωνίας, ούτε για τα 12 εκατομμύρια λίρες από το τέλος στο ηλεκτρικό ρεύμα για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ούτε για την ανάπτυξη των κινήτρων για τη χρήση υβριδικών ή φιλοπεριβαλλοντικών αυτοκινήτων (κίνητρα από τα πιο ισχυρά στην Ευρώπη); Όλα αυτά και άλλα μπορούν να γραφτούν σαν απάντηση σ’ αυτό το διάτρητο από κάθε άποψη κείμενο.

Γιώργος Περδίκης
Βουλευτής και Γενικός Γραμματέας
Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών


5 Δεκεμβρίου 2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ: Καλοδεχούμενες οι νέες κοινωνικές παροχές

Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών χαιρετίζει τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας σχετικά με την παροχή στοχευμένων κοινωνικών μέτρων προς τους συνταξιούχους και πολύτεκνες οικογένειες.

Το αίτημα του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών για κοινωνικές παροχές που θα στηρίξουν τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού εν όψει της εισδοχής της Κύπρου στην Ευρωζώνη, ικανοποιήθηκε.

ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ

Enas Prasinos said...

Άστα μεγάλε... Θέλεις πολλή δουλειά για να καταφέρεις να μπεις στο νόημα.!
Ούτε καν το όνομα του μέλους των Οικολόγων που χρησιμοποιάς στο "άρθρο" σου, ρε Aceras Anthropophorum (άκου όνομα!) δεν κατάφερες να αντιγράψεις σωστά...

Aceras Anthropophorum said...

Αγαπητέ πράσινε,

Δεν θα αφήσω να μπούν σε λειτουργείαν όποιαδήποτε αντανακλαστικά για να απαντήσω στο ίδιον ύφος του σχολίου σας ή ακόμα χειρότερα του σχολίου του γραμματέα του κινήματος σας.

Θα ήθελα να σας πώ μόνον γιατί aceras anthropophorum είναι το ψευδόνυμον που εθκιάλεξα για το μπλογκ μου (ναί τα μπλογκ μπορεί να είναι τζαι ανώνυμα, δείτε στο προφιλ του μπλογκ μου γιατί). Είναι το λατινικόν όνομαν ενός φυτού που εξαφανίστηκεν στην Κύπρον. Έπιασα αύτον το ψευδόνυμον για εθθύμιον. Είτε σας αρέσει είτε όχι, αυτόν εθκιάλεξα. Δική μου υπόθεση.

Για το όνομαν του Κυρίου Άθου Αγαπητού απολογούμαι, είναι ανθρώπινον να γλυστρίσει η γλώσσα τζαι να βάλεις το όνομαν άλλου άμαν δεν τον ξέρεις προσωπικά τζαι ιδίως άμα είσαι τζαι λλίον δισλεξικός. Το πιό σημαντικόν όμως είναι ότι δεν ανάφερα αυτά που είπεν για να τον ειρωνευτώ όπως εκατάλαβεν ο πρόεδρος σας, το ανάφερα διότι συμφωνώ μαζί του τζαι αρώτησα(από αγωνίαν) πώς θα φτάσουμεν πρακτικά σε αυτούς τους στόχους φτηνίζοντας το πετρόλαον.

Για τον τρόπον που απάντησεν ο Κύριος Περδίκης, τι να πω. Απλά επιβεβαιώνει την αντιπάθειαν που τρέφω προς το στυλ με το οποίον πολιτεύεται. Τζαι επιβεβαιώνει την ιδέαν μου ότι αυτόν το κίνημαν δεν θα κάμει ποττέ χαΐριν με τόσην arrogance. Το πρόβλημαν όμως εν δικόν σας όχι δικόν μου.

Αν έβρώ ώραν μπορεί να κάτσω να απαντήσω τζαι στην ουσίαν αυτών που λαλεί. Όχι για να πουλήσω πνεύμαν. Πνεύμαν μούχτιν δεν πουλώ. Αν θέλει να πληρώσει τζαι να του πουλήσω. Προς το παρόν κάμνω το καθήκον μου σαν πολίτης να αμφισβητήσω την ορθότηταν μιας πολιτικής πράξης που συνεχίζω να αμφισβητώ παραπάνω μετά τες λίγες εξηγήσεις του κυρίου βουλευτού.

Anonymous said...

kala re prasine esi thelis na legese prasinos kai vlepis to psevdonimo aceras anthropophorum kai les akou onoma!!!!!den kseris re dithen prasine oti einai fkioron.fenete oti den exoumen prasina aloga stin kypro alla prasinous ZOPPOVORTOUS ETHNIKISTES

Aceras Anthropophorum said...

Ανώνυμε σε ευχαριστώ για την συμπαράσταση αλλά φοούμαι ότι αν το γυρίσουμεν στες ξιτιμασιές τελικά δεν θα προχωρήσει η συζήτηση. Εντάξει, ο πράσινος με αποκαλεί αχάπαρον τζαι ακόμα χειρότερα ο μάστρος των πρασίνων με χαραχτηρήζει άσχετον, με βλακώδης θέσεις που θέλει να πουλήσει πνεύμαν... Αν ρίξουμεν όμως το επίπεδον σε απαντήσεις με το ίδιον ύφος, θα πνιούμεν μέσα στην ρύπανση (του λόγου) τζαι κανένας προβληματισμός δεν θα προχωρήσει. Άλλον "πράσινα άλογα" που εσατύρισα τους πράσίνους (με την έννοιαν ότι θα έπρεπεν να τραβουν μπροστά το άρμαν της πραγματικής πράσινης πολιτικής) τζαι άλλον πράσινοι ζωππόβορτοι (που υπονοεί ότι εν καλοί μόνον για να τραβούν νιν).

Για το "εθνικιστές", σηκώνει συζήτησην το αν κάποιος του οποίου δεν του αρέσκει η ομοσπονδία τζαι βρίσκει σιίλιες θκυό προφάσεις για να απορρίπτει οποιανδήποτε λύση ομοσπονδίας έρκεται μπροστά μας, είναι αυτόματα τζαι εθνικιστής.

Επωφελούμαι της ευκαιρίας να διευκρινίσω ότι είμαι θυμωμένος με την στάσην των πρασίνων στο συγκεκριμένο θέμα για τα περιβαλλόντικά. Δεν λέω ότι γενικά έχουν κακήν περιβαλλοντικήν πολιτικήν

Athos Agapitos said...

Εγώ είμαι ο Άθως Αγαπητός αλλά δεν με πείραξε που κάνατε λάθος στο όνομα μου. Είναι πράγματι ανθρώπινο το λάθος και δεν υπάρχει τίποτα το μεμπτό. Άλλα με ανησυχούν εμένα. Οι πλούσιοι με τις σπιταρώνες και τις πισίνες, θα θερμαίνονταν και με τα 7 σεντ πιο πάνω στην τιμή του πετρελαίου. Και ακόμα 7 λίρες να μπουν ως φορολογία, πάλι αυτοί οι μερικοί θα μπορούν να κάνουν χρήση της θέρμανσης τους. Άρα η «επανάσταση» σου ACERA, στόχο έχει τις μεσαίες και κατώτερες οικονομικά τάξεις των πολιτών και όχι τους πλούσιους… Η «ανάποδη» μέθοδος ενός νεοφανούς Ρομπέν των δασών!!!

Κάνουμε όμως όλοι λάθος σε ένα σημείο. Στην Κύπρο δεν ζουν ΜΟΝΟ ζάμπλουτοι και φτωχά γεροντάκια στα ορεινά. Υπάρχει η τρομακτική πλειοψηφία της μεσαίας κατάστασης, των μισθωτών, των μικροεμπόρων, των αγροτών κτλ., που οι μισθοί τους κυμαίνονται από 12 – 18 χιλιάδες τον χρόνο. Αυτοί έχουν θέρμανση στο σπίτι τους, έχουν και πολλά άλλα έξοδα και παλεύουν με χίλιους τρόπους να τα βγάλουν πέρα.

Αν είχες πραγματική εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στις τάξεις των πολιτών της Κύπρου, δεν θα ζητούσες να μείνει ΑΚΡΙΒΟ το πετρέλαιο θέρμανσης για να σταματήσει η ρύπανση της ατμόσφαιρας! Παράξενος τρόπος να ξεκινήσει κάποιος μιαν «επανάσταση», ακόμα και με την δικαιολογία της οικολογικής καταστροφής. Και επειδή αυτή η μέθοδος κάποιων «επαναστατών», να γράφουν δηλαδή με τον επιτηδευμένο τρόπο, μισά ελληνικά μισά κυπριακά, έφυγε πια από τη μόδα, πρέπει να βρεις άλλους τρόπους να «αφυπνίσεις τις μάζες»… Αυτές οι νεοπρολεταριακές εφευρέσεις ανθρώπων που ενδεχομένως δεν έχουν κανένα οικονομικό ή άλλο πρόβλημα, ήταν στην μόδα στην Ευρώπη πριν 20 και 30 χρόνια.

Σήμερα, έχουν αλλάξει τα πράγματα, και οι όποιες οικονομικές ελαφρύνσεις σε τιμές και κυρίως στα καύσιμα, επηρεάζουν θετικά την πλειοψηφία του λαού, και όχι τους πλούσιους. Άρα, ας ψάξουμε άλλους τρόπους και για τις οικολογικές μας ανησυχίες και για την «προάσπιση» των φτωχών!

Είναι ίσως η πρώτη φορά που ακούω κάποιον να ζητά κατάργηση του στοιχειώδους δικαιώματος της καταπληκτικής πλειοψηφίας του λαού (για θέρμανση) δήθεν γιατί έχει οικολογικές ανησυχίες. Υπάρχουν άλλοι τρόποι και όλοι τους ξέρουμε…

Άθως

anef_oriwn said...

Φίλε Aceras,

Ως συνήθως ενδιαφέρον κι αυτό το κείμενο σου (όπως και πολλά άλλα) και μάλιστα για ένα ζήτημα όπως το περιβάλλον και η ενέργεια θέματα που τα κατέχεις καλά. Τούτη τη φορά προκάλεσες και υψηλού επιπέδου σχολιασμούς αλλά δεν τα κατάφερες να μη λειτουργήσουν τα αντανακλαστικά σου (και να μη πικκαριστείς).

Επέτρεψε μου μέσα στα πλαίσια της συζήτησης κάποια σχόλια, παρατηρήσεις και απόψεις (που νομίζω είναι και συμπληρωματικά των δικών σου θέσεων) που είχα κατά νου όταν πρωτοδιάβασα το κείμενο σου (και πριν την πράσινη παρέμβαση):

1. Στην Κύπρο δεν έχουμε ενεργειακή πολιτική ή για να το πω πιο ήπια η ενεργειακή μας πολιτική πάσχει. Ακόμα δεν έχουμε ασχοληθεί σοβαρά με ζητήματα όπως η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η εξοικονόμηση ενέργειας, η χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
2. Να σκεφτείτε ότι κτίζονται κτίρια, όπως γραφεία μεγάλων επιχειρηματικών οργανισμών (π.χ. Τραπεζες0 και εξωτερικά να κατασκευάζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από γυαλί. Πόση ενέργεια απαιτείται για την ψύξη των εσωτερικών χώρων ακόμα και τον χειμώνα όταν υπάρχει έντονη ηλιοφάνεια;
3. Επίσης σε μια χώρα όπως η Κύπρος όπου κατά τις 360 μέρες του χρόνου έχουμε ηλιοφάνεια έχει κόσμο που χρησιμοποιεί στεγνωτήρες (ηλεκτρικές συσκευές) για το στέγνωμα των ρούχων!
4. Κάποιες κινήσεις προς την κατεύθυνση βελτίωσης της κατάστασης άρχισαν να γίνονται κάτω από την πίεση για εφαρμογή οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (είτε αυτές οι οδηγίες ερμηνεύονται σωστά, λάθος ή γραφειοκρατικά). Από τις 21 του μηνός αυτού τίθενται σε εφαρμογή οι κανονισμοί για την θερμική απόδοση των κτιρίων. Επίσης στους λογαριασμούς για το ρεύμα χρεώνεται και ένα μικρό ποσό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
5. Οι αφαλατώσεις είναι κατ’ εμένα είναι αναγκαίο κακό για την Κύπρο λόγω των συχνών ανομβριών και της αναπόφευκτης λειψυδρίας. Τα εργοστάσια αφαλάτωσης (για παραγωγή πόσιμου νερού) όπως και οι σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων (για την επεξεργασία και διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και την παραγωγή αρδεύσιμου νερού τριτοβάθμιας ή τεταρτοβάθμιας επεξεργασίας) είναι ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Διερωτούμαι όμως αν μπορούμε να τα αποφύγουμε σε ένα τόπο σαν το δικό μας ή να χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικές πηγές ενέργειας για τη λειτουργία τους, όπως τα φωτοβολταϊκά συστήματα.
6. Πάντως το σημερινό κόστος εγκατάστασης για ένα νοικοκυριό ενός φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ενέργειας (που ανέρχεται σε 12-15 χιλιάδες λίρες) και παρ’ όλο που νομίζω ότι ένα μέρος του ποσού αυτού επιχορηγείται είναι αποτρεπτικό για τους πολίτες και κυρίως τους νέους.
7. Τα αιολικά πάρκα όπως φαίνεται δεν είναι εφαρμόσιμα στην Κύπρο, γιατί μάλλον στον τόπο μας έχουμε άπνοια και όχι αέρηδες. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει μελέτες αλλά αν πιστέψω του γαμπρού μου που ασχολείται με το surfing, στην Κύπρο δεν έχουμε ικανοποιητικούς ανέμους. Κάποιοι μάλλον προωθούν τα αιολικά πάρκα για να φάνε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
8. Έχω την άποψη ότι με την αύξηση της φορολογίας στην κατανάλωσης ενέργειας, στο τέλος τις ημέρας θα πληγούν τα χαμηλά αμειβόμενα στρώματα που δεν θα έχουν τη οικονομική δυνατότητα να πληρώνουν για να έχουν θέρμανση.
9. Απαιτείται βελτίωση και καλύτερη αξιοποίηση του συστήματος ηλιακής θέρμανσης του νερού στα σπίτια. Να χρησιμοποιούνται min. 3-4 πλάκες (ηλιακοί συλλέκτες) για κάθε σύστημα (αντί 2) και μεγαλύτεροι συλλέκτες ζεστού νερού (boilers) χωρητικότητας τουλάχιστον 200-250 λίτρα για να ικανοποιούνται χωρίς προβλήματα οι ανάγκες μιας οικογένειας 4 ατόμων.
10. Επίσης να βρεθούν τρόποι αν ξεπεραστεί η στενοκεφαλιά των λειτουργών της Πολεοδομίας (και να συντονιστούν με αλλά κυβερνητικά τμήματα για να μην υπάρχουν αντιφάσεις στις πολιτικές που ακολουθούν) αναφορικά με το ζήτημα της τοποθέτησης των ντεποζίτων και των θερμοσιφώνων στις κατοικίες (ύψος, αισθητική, κάλυψη και απόκρυψη). Για λόγους αισθητικής η Πολεοδομία απαιτεί (και το επιβάλλει στους όρους για τη χορήγηση της Πολεοδομικής άδειας) τη χρήση συστημάτων πιέσεως (pressure systems) για την κυκλοφορία του νερού. Τούτο αυτόματα καταργεί μερικώς ή ολοκληρωτικά τη χρήση της βαρύτητας και απαιτεί τη χρήση (πιο πολλής πλέον) ηλεκτρικής ενέργειας, που σημαίνει και πιο πολλή σπατάλη πόρων και πιο πολλή ρύπανση!
11. Τέλος (για την ώρα), επιβάλλεται αυξημένη φορολόγηση των κατοικιών όπου υπάρχουν πισίνες καθώς έχουμε κι εδώ υπερχρήση (σπατάλη) νερού και ενέργειας. (Οι πισίνες έχουν γίνει για καθαρά εμπορικούς σκοπούς απαραίτητο αξεσουάρ σε κατοικίες που πωλούνται στους ξένους - όπου ξένοι διάβαζε εγγλέζοι).


Anef_oriwn
Τετάρτη 19/12/2007 – 3:34 μ.μ.

gregoris said...

άθω αγαπητέ,
1. αυτοί που περιγράφεις ως μεσαία τάξη/κατάσταση 12-18 000 τον χρόνο κυμαίνεται σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία γύρω στο 20% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού (στοιχεία του 2004 που δεν πρέπει να έχουν αλλάξει σημαντικά). αυτούς εκπροσωπεί το κόμμα σου; να το πείτε ανοιχτά αν θέλετε να λογιέστε τζιαι κίνημα.
2. συμφωνώ με τον ασέρας ότι όντως το κόμμα σου ασχολείται με θέματα περιβαλλοντός. με ποιο όμως περιβαλλοντικό ή άλλο κριτήριο επιλέξατε να στηρίξετε τον παπαδόπουλο; για το ανακυκλώσιμο χαρτί τζιαι τες μη ταπέλλες της εκστρατείας του;
3. για τα νεοπρολεταριακά τζιαι την μόδα άστο για άλλη φορά τζιαι απάντα σε παρακαλώ επί της ουσίας

anef_oriwn said...

@ Aceras,
(β΄ μέρος)

Και μερικά μικρά παρα-σχόλια, πριν αποχωρήσω (αρκετά έγραψα):

1. Παρ’ όλο που έγινε ήδη αναφορά στο θέμα ο Άθως (που αναφέρεις στο κείμενο σου και που εκτελεί χρέη εμμίσθου στο Κόμμα των Πρασίνων) δεν είναι Αναγιωτός αλλά Αγαπητός!
2. “…Ο Λευτέρης δεν συνεχάρη την κυβέρνησην διότι τον ενοχλεί ο προεκλογικός χαρακτήρας των μέτρων…” – Μάλλον του στερεί τη δυνατότητα και την ευκαιρία να λαϊκίζει (παρ’ όλο που δεν νομίζω να πτοείται! Η πάρλα και η λαφαζανιά εν ψωμοτύρι για λλόου του).
3. “…Η κυράτσα, που διαθέτει βιλλάραν …” - Ερμαφρόδιτη είναι η κυράτσα ή trans;!!!
4. “…τα ριάλια καταλήγουν σε μικρομεσαίες εταιρίες που θα κάμουν τα χτίσματα να απομονώσουν το σπίτιν αντίς στους αράπηες που θα συνεχίζουν να πουτνζιάζουν αυτά που ξοθκιάζουμεν για να κρούζουμεν αλοάρκαστα το πετρόλαον.” - Τους σεΐχηδες θες να πεις γιατί δεν είναι όλοι οι άραβες πετρολάες!
5. “…η γιαγιά που δεν θερμαίνει με πετρόλαον θα πάρει αγγούριν του Ππίγκου.” - Εγώ έχω ακούσει για τον άππαρον του Ππίγκου. Τζιαι τούτος ο Ππιγκος εν νεν Φρεναρίτης;
6. “Αχ βρε οικολόγοι κουρπάτζιν που θέλετε να πρασινίσετε.” - Με το κουρπάτζιν μάλλον εν να μαυρίσουν τζιαι όι να πρασινίσουν! Ενδιαφέρον πάντως είναι να δούμε την κοινωνική σύνθεση του Κόμματος των Πρασίνων αλλά και από ποιους (παλιούς) πολιτικούς χώρους προέρχονται τα μέλη και στελέχη του Κόμματος αυτού.

Anef_oriwn
Τετάρτη 19/12/2007 – 3:59 μ.μ.

Athos Agapitos said...

@gregoris

Δεν είμαι σίγουρος ότι τα στοιχεία αυτά της στατιστικής υπηρεσίας είναι ορθά, να μου επιτρέψεις να έχω τις αμφιβολίες μου.
Τώρα, στο πρώτο κύριο ερώτημα σου, αν δηλαδή το Κίνημα Οικολογων εκπροσωπεί την μεσαία τάξη της Κύπρου. Η απάντηση είναι απλή. Οι Οικολόγοι εκπροσωπούν κάθε πολίτη που αντιμετωπίζει οποιόδήποτε πρόβλημα, οικολογικό, κοινωνικό, οικονομικό. Απόδειξη τούτου είναι το γεγονός ότι εκατοντάδες πολίτες (όχι ψηφοφόροι μας) αποτείνονται κοντά μας κάθε βδομάδα για κάθε θέμα που μπορείς να φανταστείς. Ακόμα πιο ισχυρό παράδειγμα είναι η σχεδόν καθημερινή μας ανάμειξη με τις ομάδες αγώνα που δημιουργούνται από διάφορους πολίτες για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τους. Θα σου αναφέρω χαρακτηριστικά μερικά, ξεκινώντας από παλιότερα και καταλήγοντας στο σήμερα. Ακάκι, Εργάτες, Μάμμαρι, Κοκκινοτριμιθιά, Σια, ομάδα κατοίκων Λεωφόρου Καλλιπόλεως, ομάδα κατοίκων Λεωφόρου Τσερίου, ομάδα κατοίκων Λεωφόρου Λάρνακος, ομάδα κατοίκων Λεωφόρου Σταυρού, Παλιομέτοχο, Δένεια, Σκαρίνου, Αγία Βαρβάρα... Η λίστα αγαπητέ gregori είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και όλοι αυτοί οι πολίτες που αποτείνονται κοντά μας και ζητούν την βοήθεια μας, δεν είναι ούτε μέλη, ούτε φίλοι, ούτε ψηφοφόροι του Κινήματος. Την ώρα που αντιμετωπίζουν όμως κάποιο πρόβλημα δεν αποτείνονται ούτε στο ΑΚΕΛ, ούτε στον ΔΗΣΥ, ούτε στο ΔΗΚΟ. Το πρώτο τηλεφώνημα που κάνουν είναι σε μας. Και για να μην νομίζει κάποιος ότι απλά λέω κουβέντες, μπορώ να σας δώσω τηλέφωνα και ονόματα αυτών των πολιτών να το διασταυρώσετε και μόνοι σας. Θέλεις ακόμα να σου πω με πόσα θέματα που αφορούν τους πολίτες ασχολείτε κάθε χρόνο ο Βουλευτής του Κινήματος μας και με πόσα ασχολούνται οι υπόλοιποι βουλευτές; Μπορείς άλλωστε να το δεις και μόνος σου στην ιστοσελίδα της Βουλής. Μπορώ ακόμα να σου πω και ποιά είναι η κατάσταση στα διάφορα Δημοτικά Συμβούλια όπου το Κίνημα έχει εκλέξει Σύμβουλους. Από προσωπική εμπειρία, όντας Δημοτικός Σύμβουλος στο Στρόβολο και όχι απλά λόγια. Απλά να σου αναφέρω ότι αν όσοι αποτάθηκαν κοντά μου από την αρχή του χρόνου για κάποιο πρόβλημα στο Στρόβολο, μας ψήφιζαν κιόλας, δεν θα είχαμε ένα Σύμβουλο αλλά τουλάχιστον τέσσερις.
Άρα, η απάντηση μου στο πρώτο ερώτημα σου είναι απλή. ΤΟ Κίνημα Οικολόγων εκπροσωπεί όλους εκείνους τους πολίτες που έχουν οικολογικές ανησυχίες και όλους εκείνους που τα υπόλοιπα κόμματα με ψεύτικες υποσχέσεις και "ταξίματα" πείθουν να τους ψηφίσουν και μετά ούτε που να τους δουν δεν θέλουν. Σε όποια οικονομική ή κοινωνική τάξη κι αν ανήκουν.
2. Στο δεύτερο ερώτημα σου τώρα γιατί στηρίξαμε Παπαδόπουλο. Να τολμήσω να αντιστρέψω κάπως την ερώτηση.Γιατί το 2003, το ΑΚΕΛ στήριξε Παπαδόπουλο; Και τι άλλαξε από τότε μέχρι σήμερα; Δεν ήταν δικαίωμα του ΑΚΕΛ να επιλέξει όποιον Πρόεδρο ήθελε;
Άρα και οι Οικολόγοι, είχαν πρώτα πρώτα το δικαίωμα της επιλογής. Και η επιλογές, δυστυχώς δεν μας επέτρεπαν να διαλέξουμε ανάμεσα σε ένα υποψήφιο με οικολογικές ευαισθησίες και ένα χωρίς. Να σου θυμίσω ότι όταν το Κίνημα έκανε πολύ έντονη κριτική στην παρούσα κυβέρνηση για διάφορα θέματα, κυρίως οικολογικά, πρώτοι που μας απαντούσαν με πολύ έντονο ύφος και πάντα αποκαλώνντας μας "λαϊκιστές" ήταν οι υπουργοί και οι εκπρόσωποι του ΑΚΕΛ. Ξέρεις πόσες φορές ακούσαμε τη φράση "Οι Οικολόγοι πρέπει επιτέλους να αποφασίσουν αν είναι συγκυβέρνηση ή αντιπολίτευση"; Πολλές. Και πάντα από χείλη Ακελικά!!!
Γιατί επιλέξαμε Παπαδόπουλο; Απλά. Τα στελέχη του Κινήματος είτε μας αρέσει είτε όχι, αποφάσισαν ότι το κύριο θέμα που έπρεπε να λάβουν υπόψη τους ήταν το Κυπριακό. Και απόφάσισαν. Δημοκρατικά. Με μυστική ψηφοφορία. Με όλες τις απόψεις να ακούγονται καθαρά στην αίθουσα χωρίς κανένας να έχει οποιεσδήποτε επιπτώσεις γιατί διαφωνούσε με την πλειοψηφία. Και έχω απτά παραδείγματα για αυτό που λέω.
Αυτά κι αν χρειαστεί θα επανέλθω. Δεν θα χαθούμε...
Άθως Αγαπητός

Cyprus Green Party said...

Προς Acera Anthropophorum

Επώνυμα, χωρίς όμορφα ψευδώνυμα. Επιχειρήματα, στοιχεία, αριθμούς. Εάν έχετε για να υποστηρίξετε την άποψη σας ότι η μείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης επηρέασε και πόσο την κατανάλωση και σε ποιο βαθμό επηρεάζει το συνολικό ενεργειακό ισοζύγιο της Κύπρου, αν έχετε λέω, θα χαρούμε (ακόμα και πληρώνοντας τα) να μας τα δώσετε. Έγραψες ένα κείμενο, με σαφείς πολιτικές αιχμές και προσβολές («Αχ βρε Οικολόγοι, κουρπάτζιν που θέλετε για να πρασινίσετε» - «Άλλού φορολογείται η ρύπανση, στην Κύπρο η κυβέρνηση που υποστηρίζεται από τους Οικολόγους την επιβραβεύει» - «Οι Πράσινοι δεν διαθέτουν τη νόησην πέρτικας», είπες) όπου φρόντισες να ομολογήσεις ότι οι λοαρκασμοί που έκανες είναι ενδεικτικοί, δεν είναι ακριβείς.

Μέχρι τώρα τοποθετείσαι «πολιτικά» και όχι επιστημονικά. Όσο για την ερμηνεία του «ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΛΟΓΑ» στην απάντηση σου στον Anonymous είναι μα το Θεό πολύ ευφάνταστη. «Πράσινα άλογα» ξέρουμε όλοι τι σημαίνουν στην Ελληνική αργκό.

Εσύ έβρισες το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών και εμένα προσωπικά (με μια μπανάλ μορφή ειρωνικού πειράγματος) τώρα ανεβάζεις τον πήχη και ζητάς να αποφεύγονται οι ύβρεις και εκφράζεις και γενική εκτίμηση. Καλώς. Δώσε μας στοιχεία για όσα γράφεις (τα πληρώνουμε εάν θέλεις σε λογική τιμή) για το πετρέλαιο θέρμανσης και εμείς το συζητούμε.

Γιώργος Περδίκης (Βουλευτής και Γενικός Γραμματέας, όχι Πρόεδρος).

gregoris said...

άθω αγαπητέ,
1. μιλάς σαν πολιτικός τζιαι νομίζεις ότι είμαι τζιαι εγώ πολιτικός. νομίζω η συζήτηση μας θα ήταν πιο ουσιαστική αν την εκάμναμεν ως πολίτες.
2. σε τούτο το πλαίσιο το θέμα έννεν "να βοηθούμεν" τους πολίτες λες τζιαι εν ανάπηροι, αλλά να συνδιαμορφώνουμεν θέσεις.
3. τα στατιστικά εν δημοσιευμένα Εργατικές Στατιστικές 2004, σελίδα 244 πίνακας 8. αν τα αμφισβητείς πρέπει να εξηγήσεις το γιατί. "πολιτικά" πρώτα (για να χρησιμοποιήσω τον προβληματικότατον διαχωριστικό ορισμό του μάστρου σου τζιαι βουλευτή στην αναφορά του στον Ασέρας) γιατί είσουν μέσα στην κυβέρνηση που τα επάραξε τζιαι "επιστημονικά" αν έσιεις κάποιο σχόλιο πάνω στην μεθοδολογία της Υπηρεσίας (του Σαρρή).
4. για το κυπριακό τι σημαίνει ψηφίζω τάσσον/δευκαλίωνα; ενίαίο κράτος με τους ε/κ να κάμνουν κουμάντο όξα διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία βασισμένη στην πολιτική ισότητα;
θα επανέλθω

Athos Agapitos said...

@gregoris

Ειληκρινά δεν κατάλαβα σχεδόν τίποτε από ότι είπες. Ίσως είναι η υπέρμετρη σου προσπάθεια να μιλήσεις όσο πιο "απλά" "λαϊκά" και κυπριακά μπορείς (για να μου δείξεις ότι είσαι ένας απλός πολίτης και τίποτε άλλο) που να συγχίζει τα λεγόμενα σου.
1. Τι εννοείς σου απαντώ σαν πολιτικός; Ως τι με ρώτησες γιατί στηρίξαμε Παπαδόπουλο και ποιους εκπροσωπεί το Κίνημα Οικολόγων; Ως ζωγράφο ή ως υδραυλικό; Με ρώτησες ως στέλεχος των Οικολόγων, μια πολιτική ερώτηση και σου απάντησα στο ίδιο επίπεδο.
Δεν είμουν σε καμιά κυβέρνηση, αν υπονοείς ότι στηρίξαμε τον Παπασόπουλο το 2003 και γιαυτό είμαστε συνυπεύθυνοι για το ότι έγινε αυτά τα 5 χρόνια.
Δεν διάβασες τίποτε από όσα έγραψα προηγουμένως υποθέτω. Αν τα διάβαζες δεν θα έγραφες αυτά που εγραψες. Αγαπητέ φίλε, στην κυβέρνηση ήταν το ΑΚΕΛ, το ΔΗΚΟ, η ΕΔΕΚ, το ΚΕΠ και η ΕΠΑΛΞΗ. Εμείς δεν είμασταν ποτέ στην κυβέρνση, αλλά είμαστε και οι ΜΟΝΟΙ που κάναμε την κριτική μας και μάλιστα πολύ αυστηρά όταν έπρεπε.
2. Αν κατάλαβα καλά διαφωνείς με το γεγονός ότι το Κίνημα Οικολόγων προσπαθεί να βοηθά τους πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, διαφωνείς με το γεγονός ότι στην Βουλή και στα Δημοτικά Συμβούλια βάζουμε συνέχεια δεκάδες θέματα που αφορούν αυτούς τους πολίτες και προτείνεις απλά να κάτσουμε στα "βραστά" μας και να συνδιαμορφώσουμε θέσεις (;;;). Δεν αντιλαμβάνομε τι ακριβώς θέλεις να πεις, και για να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι ούτε κι εσύ κατάλαβες τι έγραψες...
3. Η θέση του Κινήματος Οικολόγων αναφορικά με το Κυπριακό ήταν και παραμένει η ίδια εδώ και χρόνια. Θα έπρεπε κανονικά να την γνωρίζεις. Από την άλλη όμως, μπορείς να μου πεις ποια είναι η θέση του ΑΚΕΛ, της ΕΔΕΚ ή του ΔΗΣΥ για το Κυπριακό;
Άθως

gregoris said...

1. άθω το θέμα έννεν να καταλαβαίνεις εσύ (ακόμα τζιαι αν δεκτούμε ότι εσύ θέλεις να καταλάβεις) αλλά τζιαι οι υπόλοιποι, αναγνώστες σε τούτο το σκηνικό που εν τζιαι οι τελικοί κριτές της συζήτησης.
τες ρητορίες άφηστες στην πάντα, τζιαι σε παρακαλώ με μου λαλείς τι θα έπρεπεν να είχα θκιαβάσει ή να ξέρω.
2. η συνδιαμόρφωση θέσεων εν σημαίνει να κάθεσαι "στα βραστά" σου. στα βραστά μας αισιοδοξεί ο Δευκαλίωνας ότι εννά κάτσουμεν με τα ψίχουλα που μας επέταξεν. (η συνδιαμόρφωση θέσεων) προϋποθέτει πληροφορημένο διάλογο μεταξύ των συμμετέχοντων πολιτών που πρέπει να γίνεται αδιαμεσολάβητος που την εξουσία έτσι ώστε να συνθέτουνται οι διαφορετικές θέσεις προς ώφελος των συλλογικών συμφερόντων.
3. οπόταν πίσω στο βασικό ερώτημα. ποιες είναι οι θέσεις τζιαι πολιτικές πρακτικές των οικολόγων πάνω στα θέματα παραγωγής τζιαι διανομής των δημόσιων πόρων τζιαι ποιες πάνω στο θέμα της επανένωσης του διχοτομημένου "κυρίαρχου λαού" τζιαι του γεωγραφικού του χώρου;
4. απλά ή πολύπλοκα, καθαρά ή συγχυσμένα, είμαι έτοιμος να θκιαβάσω την πόστα σου

Proletarios said...

Κύριε Περδίκη, θα σου θυμώσει ο Παναγόπουλος αν μάθει ότι ποσκολιέσαι στο ίντερνετ αντί να κουβαλάς ψήφους λαϊκίζοντας...

Τελικά δεν μας είπες, όταν προβληματιζόσουν μεταξύ Τάσσου και Χριστόφια, για ποιο πράγμα προβληματιζόσουν; Όλα αυτά που λες εναντίον του ΑΚΕΛ και του Χριστόφια δεν τα ήξερες από πριν; Ή μας το έπαιζες προβληματισμένος σαν τον Λιλλήκα;

Καλά σε είπε προβοκάτορα ο Κατσουρίδης. Κοροϊδεύεις τα μέλη και τους φίλους των Οικολόγων, ενώ στην πραγματικότητα τα συμφωνήσατε από πολύυυυυ πιο πριν με τον Τάσσο τον "διχοτομητή".

Athos Agapitow said...

@ gregoris
Τελικά έχεις πλάκα... Πολλή πλάκα.
Μου ζητάς να "αφήσω τις ρητορίες στην πάντας" και αμέσως μετά μου γράφεις... "η συνδιαμόρφωση θέσεων προϋποθέτει πληροφορημένο διάλογο μεταξύ των συμμετέχοντων πολιτών που πρέπει να γίνεται αδιαμεσολάβητος που την εξουσία έτσι ώστε να συνθέτουνται οι διαφορετικές θέσεις προς ώφελος των συλλογικών συμφερόντων". Μετά λες ότι εγώ είμαι ο ρήτορας.
Η ξύλινη γλώσσα που χρησιμοποιάς, δεν μαλακώνει καθόλου όταν πετάσσεις μέσα τα "τζιαί" ή "νάκκον" ή "θκιαβάζω". Αντίθετα τα κάμνεις χειρότερα...
Επειδή έχω πολλά πράγματα να κάμω και δεν σκοπεύω να μείνω εδώ να ανταλάσουμε άσκοπα συνθήματα, απλά σου λέω το εξής. Εσύ ξέρεις ποιος είμαι, μπορείς να μάθεις και τι πρεσβεύω και τι πιστεύω και τι έκαμα και τι κάνω... Ένα search στο google σου αρκεί. Άρα δεν έχω ούτε να αποδείξω ούτε και να υποδείξω κάτι το άγνωστο. Θα ήταν ευχής έργο αν όλοι όσοι κρύβονται πίσω από ένα ψευδόνυμο είχαν το θάρρος να πουν και το όνομα τους...
Γιατί πίσω από μια μάσκα μπορεί κάποιος να κρύψει πολλά.
Το να σου λέω για το ποιο μοντέλλο λύσης θέλω εγώ, ή οι Οικολόγοι, ή ο Παπαδόπουλος ή ο Χριστόφιας, αυτά, όπως καλά γνωρίζεις είναι αρλούμπες και τρόπος να περνούμε την ώρα μας.
Τι θέλω εγώ, είναι άλλου παπά ευαγγέλιο. Τι μπορώ να έχω χωρίς να καταπατούνται τα δικαιώματα μου σαν ευρωπαίος πολίτης, θέλω. Τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο.
Αν μας έλεγες και τι θέλεις εσύ, ή πως διεκδικάς εσύ αυτό που θέλεις, δε νομίζεις ότι θα έκανε και την κουβέντα μας πιο επικοδομητική; Όχι μόνο να λες ότι νοιάζεσε για τους αναγνώστες του blog αλλά και να το δείχνεις έμπρακτα...
Διότι συνέχεια υποβάλλεις ερωτήσεις, ζητάς ξεκάθαρες απαντήσεις, αλλά αυτό δεν είναι διάλογος. Είναι συνέντευξη.
Άθως

gregoris said...

τα της ξύλινης γλώσσας έμαθες τα στα πλαίσια των δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ;
εκτιμώ την κριτική σου για το ύφος τζιαι τη γλώσσα μου αλλά απογοητεύκουμαι που την αδυναμία τζιαι άρνηση σου να αρθρώσεις επιχειρήματα
τζιαι τι σημαίνει ξέρω σε; περιμένω να ακούσω τι λαλείς κύριε Δημοτικέ Σύμβουλε του Δήμου μου.
τζιαι εσύ αν θέλεις μπορείς να με μάθεις. γράφω τζιαι δημόσια στον πολίτη κάποτε τζιαι στο μπλογκ νεκατώματα αρκετά συχνά, ίσως να έπρεπεν να με έξερες τζιαι που κινητοποιήσεις στον δρόμο...
Γρηγόρης Ιωάννου

Anonymous said...

@ proletarios (ας πούμεντε...)

Αγοράκι, αν είδες μια ταινία στη ζωή σου που να περιλάμβανε αυτά που γράφεις...
"Η ηλικία μου, απροσδιόριστη. Πρέπει να γεννήθηκα τότε που φύτρωσε το παράπονο στο στήθος του σκλάβου και η αδικία έγινε το καθημερινό ψωμί στα τραπέζια του κόσμου. Το σώμα μου τράφηκε με ποτάμια αίματος, με αλυσίδες, με θυσίες, με ανισότητες. Απόκτησα χίλια πρόσωπα, πότε γροθιά, πότε κραυγή, πότε παράπονο, πότε οδοφράγματα, πότε ντουφέκι, πότε πλακάτ και πύρινος λόγος, μα πάντα ήμουν εκεί, στα σταυροδρόμια της Ιστορίας. "Μας φαίνονται μεγάλοι γιατί ήμασταν γονατιστοί…" Εμπρός λοιπόν, αδέρφια μου προλετάριοι όλων των χωρών, ας ενωθούμε και να εξεγερθούμε..."
Το ότι τα χρησιμοποιάς έστω, αυτά τα λόγια, δεν είναι τίποτε άλλο από ιεροσυλία.
Κάτσε την μάππα χαμέ... Αυτά τα λόγια διακαιούτε να τα λέει κάποιος που έκαμε κάτι στη ζωή του, που έδωσε μια ΄μαχη κάπου, έναν αγώνα, κάτι... Εσύ, φαντάζομαι είσαι από τους "επαναστάτες" που πάνε στο γήπεδο με τη φανέλα του Τσε και νομίζουν ότι αυτό τους κάνει αριστερούς ή προλετάριους ή δεν ξέρω και 'γω τι...
Αυτά που λες, δεν τα βρίσκεις στο πολιτικό κόμμα που υποστηρίζεις φίλε μου. Πάνε αυτά, τέλειωσαν εδώ και χρόνια... Πήγαινε μια μέρα στη βουλή ή σε κανένα συμβούλιο να δεις πως ακριβώς εννοούν την "επανάσταση" οι σύντροφοι σου... Να δεις με πόση αφοσίωση υπερασπίζονται το κεφάλαιο, τους μεγαλοεπιχειρηματίες, τους λεφτάδες...
Λοιπόν, άστες ψευδαισθήσεις, και ψάξε καλά να δεις ποιος χώρος είναι πραγματικά (και όχι στα λόγια) προοδευτικός και ποιος προσπαθεί πραγματικά για τα δίκαια του λαού. Η κοινωνική δικαιοσύνη, proletarie, δεν έρχετε ούτε με επιχειρηματικές δραστηριότητες, ούτε με αυτοκίνητα πολυτελείας των 50 ή των 60 χιλιάδων λιρών, ούτε με εξοχικές κατοικίες των 300 χιλιάδων λιρών...

Athos Agapitos said...

@ Gregoris Ioannou

Δεν σου είπα τι θέλω, τι πιστεύω; Τι άλλο να σου πω; Γιατί η πλειοψηφία των Οικολόγων προτίμησε τον Παπαδόπουλο; Μα αυτό σου το απάντησα από την πρώτη φορά.
Θέλεις να μάθεις πως βλέπω εγώ μια λύση, και ποιες είναι οι απόψεις μου με τους Τουρκοκύπριους; Το απάντησα κι αυτό.
Απλά να σου πω ότι πριν 33 χρόνια (δεν ήσουν καν γεννημένος τότε) εγώ έτρωα ξύλο γιατί τολμούσα να φωνάζω ότι οι Τουρκοκύπριοι είναι αδελφοί μας.
Το 2004 γράψαμε (σαν Κίνημα)σχεδόν 100 Τ/Κ για να ψηφίσουν στις Ευρωεκλογές.
Έχουμε μια άριστη σχέση με το Τ/Κ κόμμα "Νέα Κύπρος" του Αλπάϊ Τουρτουράν, κάνουμε εκδηλώσεις μαζί, δώσαμε κοινό ψήφισμα σε όλες τις πρεσβείες των μονίμων κρατών μελών του Σ.Α. για αποστρατικοποίηση της Λευκωσίας, λάβαμε μέρος στις εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις για την οικολογική καταστροφή της Καρπασίας.
Τι άλλο μένει να σου πω;
Ότι η όποια λύση (για να την δεκτώ εγώ τουλάχιστον) πρέπει να μου δίνει το δικαίωμα να πάω είτε στο χωριό του πατέρα μου (Καραβάς) είτε στο χωριό της μητέρας μου (Βασίλι Καρπασίας), είτε στο χωριό της συζύγου μου (Παλαίκυθρο).
Τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο...

Άθως

Υ.Γ. Αφού είσαι Δημότης Στροβόλου, είναι πολύ εύκολο για σένα να έρθεις μια μέρα να παρακολουθήσεις μια συνεδρία του Συμβουλίου. Ίσως να άλλαξεις πολλές από τις απόψεις που έχεις για τους Οικολόγους αλλά και για τα υπόλοιπα κόμματα.

gregoris said...

άθω λαλείς μου τζίνα που θέλω να ακούσω, ενώ τζίνο που έσιει σημασία επίκαιρη τζιόλας τζιαι εν το λαλείς εν πως συνδέουνται τούτα με στήριξη τάσσου.
για το Δημοτικό Μέγαρο άσε, άλλη φορά.

Athos Agapitos said...

Γρηγόρη
Σου είπα από την πρώτη φορά ότι η απόφαση για να στηριχθεί ο Παπαδόπουλος πάρθηκε από την Εκλογική Συνδιάσκεψη. Λοιπόν, το σώμα αυτό αποτελείται από τα μέλη της Παγκύπριας Συντινιστικής (κάτι σαν Κεντρική Επιτροπή) και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών (συν οι εκλελεγμένοι Δημοτικοί και Κοινοτικοί Σύμβουλοι).
Το καταστατικό μας λέει ότι για να υποστηρίξουμε κάποιον (μη μέλος) πρέπει να πάρει το 60% των παρόντων μελών.
Συνάδει, ξησυνάδει ο Παπαδόπυλος ή όποιος άλλος υποψήφιος, αυτό μετρά, αλλά η τελική απόφαση πάρθηκε με 79,3%!!!
Αυτό ήταν που αποφάσισαν οι εκπρόσωποι του Κινήματος, αυτό έγινε. Το ίδιο συνέβηκε και πριν 5 χρόνια, το ίδιο συνέβηκε και πριν 1 χρόνο για τις Δημοτικές εκλογές.
Και κάτι άλλο που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Το Κίνημα θα είναι εδώ με τα δικά του θέματα και τους δικούς του αγώνες και πριν και μετά τις εκλογές. Έτσι, πριν ακόμα παρθεί η απόφαση, συμφώνησαν ομόφωνα όλα τα μέλη της Συνδιάσκεψης ότι όποια κι αν ήταν η απόφαση, θα την σεβόμασταν ΟΛΟΙ. Κι αυτό έγινε. Γιατί όσοι είμαστε μέλη σ' αυτό το Κίνημα δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα αλλά να δώσουμε. Κι αφού άποφασίσαμε να είμαστε έτσι, πρέπει αυτό το Κίνημα να το προσέχουμε όσο καλύτερα γίνετε.
Δεν μπαίνει θέμα αν εγώ ή κάποιος άλλος διαφωνούσε ή συμφωνούσε με την απόφαση που πλειοψήφισε. Αυτό που έχει σημασία είναι να παραμείνουμε στο πολιτικό σκηνικό, γιατί, όπως και να το δεις, έχουμε προσφέρει και θα προσφέρουμε ακόμα πολλά σ' αυτό τον τόπο.
Θέλω όμως κι εγώ μια απάντηση από σένα. Γιατί πριν 5 χρόνια το ΑΚΕΛ είχε δικαίωμα (και δίκαιο;) να στηρίξει τον Παπαδόπουλο, ενώ εμείς πρέπει να κριθούμε τόσο αυστηρά;
Πέραν τούτου, μου κάνει τρομερή εντύπωση που κανένας δεν ασχολήθηκε με την απόφαση της ΕΔΕΚ, του ΕΥΡΩΚΟ, του ΚΕΠ, των ΕΔΗ ή του ΑΔΗΚ. Όλοι ασχολούνται (ακόμα και τα μεγάλα κόμματα και οι υποψήφιοι) με την δική μας απόφαση. Υπάρχει κάποιος λόγος για αυτό; Ενοχλεί μήπως η ύπαρξη μας; Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω.

Άθως

gregoris said...

το ακελ έκαμε λάθος το 2003 (τζιαι το 2004) τζιαι εν το επαναλαμβάνει.
εσείς γιατί το επαναλαμβάνετε;
τα άλλα κόμματα που συναφέρνεις εν καθαρότατα αρχηγικά τζιαι εθνικιστικά
αμπα τζιαι είσαστεν τζιαι εσείς έτσι όμως τελικά;

Anonymous said...

ooon pertitzin mou mitsostomo pou tros arkoloubanan!!!!!!!!!!
an den eixen anangi o papadopoullos to 1% pou tha tou dosis tha se eixe petaksi opos ton shillon pou tin eksidran tou, oxi na se eixe kakapizis gia prasina aloga

anef_oriwn said...

@ anonymous (μήνυμα 16/12/2007 – 16:36),

Εν μέρει σωστά αυτά που λες στο θυμικό σου ξέσπασμα (αλλά πρέπει να αναλύονται τα γεγονότα και οι καταστάσεις – να εξετάζονται διαλεκτικά, να εντοπίζουμε τους λόγους και τις αιτίες για όλα αυτά που καταθέτεις και να μην μηδενίζουμε και ισοπεδώνουμε τα πάντα).
Ανώνυμε, γράφεις: “…ψάξε καλά να δεις ποιος χώρος είναι πραγματικά (και όχι στα λόγια) προοδευτικός και ποιος προσπαθεί πραγματικά για τα δίκαια του λαού.” Ποιος είναι όμως αυτός ο χώρος; Εσύ ξέρεις; (Ελπίζω να μην εννοείς κανένα ΔΗΚΟ ή ΕΔΕΚ).

Anef_oriwn
Πέμπτη 20/12/2007 – 10:04 μ.μ.

Aceras Anthropophorum said...

Αγαπητέ Άθω καλωσόρισες στον ψηφιακόν μας καφενέ όπου τυχάνει πότε πότε να καταπιανούμαστιν τζαι με οικολογικά ζητήματα. Να έχουμεν έτσι τες πραγματικές θέσεις των πρασίνων τζαι να συντυχάνουμεν πάνω σε πιο σωστές βάσεις. Κρίμαν που άρκεψες απαξιώνοντας το ότι γράφω στην διάλεκτον για να εκφράσω τες απόψεις μου παίρνοντας το μάλιστα τζαι για πρόκλησην. Απο τους 87 μπλόγκερς που απαρίθμισεν ο Λεξιπένητας στη λίσταν του οι 32 γράφουν κυπριακά, φκάλλουμεν δηλαδή 37% τζαι αν πάεις εδώ http://blogsearch.google.com/ τζαι γράψεις την λέξην ΤΖΑΙ θα σου φκάλει 689 άρθρα σε μπλογκς αθρώπων που εφράζονται στα χωρκάτικα, δεν είναι παλιομοδίτες της δεκαετίας του 70-80, ούτε τζαι νεοπρολετάριοι όπως με αποκαλείς απαξιωτικά. Αν σε ενδιαφέρει λοιπόν η μόδα κάμε update τα references σου.

Πραγματικά με εκπλήττει η ευκολία με την οποίαν μουντάρετε έναν πολίτην που δεν συμφωνεί με τες πολιτικές σας επιλογές τζαι προσπαθείτε να τον μειώσετε. Ίσως είναι από παρεξήγησην διότι παίζετε εκτός έδρας. Εδώ δεν είναι ούτε η βουλή, ούτε κανέναν δημοτικόν συμβούλιον. Είναι απλά ένας ψηφιακός καφενές. Ο καθένας λαλεί το πειν του τζαι το ξύν του όπως του κατεβεί χωρίς να παίρνει τον εαυτόν του τζαι πολλά στα σοβαρά. Οι θαμώνες σχολιάζουν, αντιτίθενται, πολλές φορές ξιτιμάζουνται παρόλον που προσπαθούμεν να κρατήσουμεν κάποια πλαίσια εμείς που γράφουμεν τα ποστάτζια (posts). Αν συμπεριφέρεστε έτσι σε όλους τους πολιτικούς σας αντιπάλους πώς θα δημιουργήσετε συμπάθειες να περάσετε που το 2% σε πιό ψηλά ποσοστά. Αν θα ήσαστιν παραπάνω μιάν μέρα είναι αυτούς που δεν σας υποστηρίζουν σήμερα που θα πρέπει να πείσετε. Αν γίνεστε αντιπαθείς με αυτήν την υπεροψίαν πως θα σας κοντέψει ο κόσμος;

Κύριε Περδίκη λυπούμαι που το επήρατε προσωπικά. Στόχος μου δεν ήταν να σας λυπήσω ή να σας πικκάρω. Εδώ τα κείμενα που γράφουμεν είναι έναν είδος πολιτικής σάτιρας. Εχρησιμοποίησα το όνομαν σας σε έναν λλίο χαζό λογοπαίγνιο θεωρώντας έμμεσα ότι σαν πολιτικός πρέπει να αντέχετε πειράγματα με παραπάνω κατζίαν που τα δικά μου. Ιδίως εσείς που αποκαλείτε το εθνικόν συμβούλιον "γουμάν" (εγέλασα πολλά με την δικήν σας σάτιραν αλλά δεν είμαι μέλος του εθνικού συμβουλίου για να θιγώ). Αυτούς που υποστηρίζω ανοικτά σε αυτό το μπλόγκ για τες προεδρικές εκλογές (Χριστόφκιαν στον 1ον γυρόν, οτιδήποτε άλλον εκτός που Τάσσον στον 2ον ) τους εσατίρισα με περισσότερον μαύρο χιούμορ, κρίνοντας την περιβαλλοντικήν τους κρίσην στο συγκεκριμένον θέμαν αντάξιαν τζείνης του στρούφου. Είναι διαφορετικόν όμως άμαν σατιρίζουμεν πολιτικές καταστάσεις από το να κρίνουμεν έναν άθρωπον. Τον άθρωπον Περδίκη, τον σέβουμαι. Το ότι διαφωνώ μαζί του σε διάφορα πράματα, όχι μόνο στο στύλ (που είναι δευτερεύουσα διαφωνία), με ωθεί να τον σέβουμαι διπλά για να μεν ππέσω στην κλάππαν της αλαζονείας. Άλλον λοιπόν σάτιρα μιας πολιτικής κατάστασης, τζαι άλλον η στάση απέναντι στους αθρώπους σαν άτομα. Απολογούμαι αν έθιξα άθελα μου κανέναν τζαι θα ήμουν λλιόττερον συκκιρτισμένος αν ετύγχανα του ανάλογου σεβασμού που τους συνομιλητές μου. Για να πω την αλήθκειαν, εσυγχίστηκα λλίον διότι πρώτην φοράν κάποιος μου μιλά έτσι όπως ο Άθως ή εσείς Κύριε Περδίκη.

Ελπίζω η παρεξήγηση να ελύθην τζαι προχωρώ στην ουσίαν που εν οι πολιτικές θέσεις.

Όταν λέω ότι η ενέργεια πρέπει να είναι ακριβή για να την ιγλέπει ο κόσμος δεν υποστηρίζω να τρώει την φάκκαν ο φτωχόκοσμος τζαι ο πλούσιος με τον ίδιον τρόπον. Είμαι πολλά ευαίσθητος στην κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι γιατί είμαι φτωχός. Δοξάσει ο θεός, έχω να φαω τζαι να πετάξω. Απλά διότι έτσι διαπαιδαγωγήθηκα τζαι έτσι νοιώθω παραπάνω άθρωπος. Είναι όμως αποδεδειγμένον με χίλιες μελέτες ότι η ενέργεια δεν στοιχίζει την πραγματικήν της τιμή. Τα εξωτερικευμένα κόστη (το κόστος της ρύπανσης για παράδειγμα, τα κόστη των φυσικών καταστροφών των κλιματικών αλλαγών, τα κόστη που θα πληρώσουν οι επόμενες γενεές) δεν τα επωμίζεται ο καταναλωτής της ενέργειας. Η ενέργεια τζαι η ρύπανση πρέπει να εύρουν το πραγματικόν τους κόστος στην οικονομίαν που βασιλεύει η αγορά. Οι κοινωνικές αδικίες δεν διορθώνονται με την μείωσην της τιμής. Είναι μιά εκ πρώτης όψεως αίσθηση που με λλίην ανάλυσην των δευτέρου βαθμού συνεπακολούθων αποδεικνύεται ότι είναι μια μεγάλη ψευδαίσθηση (εξ ού τζαι τα πράσινα άλογα). Αυτήν την ψευδαίσθησην επροσπάθησα να αναδείξω με ενδεικτικά νούμερα που επιμένω δεν είναι τζαι πολλά διαφορετικά από την πραγματικότητα. Αν κάτσουμεν μιαν θκυό εφτομάδες τζαι μελετήσουμεν τα ακριβή στοιχεία, θα δούμεν ότι το σύστημα που περιγράφω, το οποίον επιβραβεύει την ρύπανση τζαι χρηματοδοτεί παραπάνω τους πλουσίους, λειτουργεί έτσι ακριβώς όπως το περιγράφω. Έχετε δίκαιον ότι ο κόσμος θέλει φτηνό πετρέλαιο. Έχετε δίκαιο ότι υπάρχει τζαι η μεσαία τάξη που ίσως δεν πρέπει να πολλοφορτώνεται εξίσου με τα κόστη. Υπάρχουν όμως τόσοι τρόποι για να κάμεις αντιστάθμισην (πχ να αφαιρείς τους φόρους πετρελαίου από τον φόρον εισοδήματος των μικρομεσαίων τζαι των φτωχών, να δίνεις εφάπαξ επιχορήγησην θέρμανσης ανάλογα με την φορολογικήν δήλωση, να επιχορηγείς στην ολότητα έργα εξοικονόμησης ενεργείας για τα χαμηλώτερα στρώματα τζαι όχι 10-25% ενεξάρτητα από το πόσον εύπορος είναι κάποιος όπως συμβαίνει σήμερα με τα μέτρα του Λιλλίκκα). Ο φόβος σας λοιπόν να φορτώσετε το κόστος της ρύπανσης στους νώμους των οικονομικά ασθενέστερων διορθώνεται, τζαι συμφωνώ / επικροτώ τες ευαισθησίες σας. Αυτόν δεν είναι λόγος η ενέργεια να είναι φτηνή. Δυστυχώς τζαι οι φτωχοί ρυπαίνουν πολλά, τζαι οι φτωχοί πρέπει να αλλάξουν τες συνήθειες τους. Ας εύρουμεν τρόπους να τους το ζητήσουμεν χωρίς να τους παττήσουμεν τέλεια. Να τους το ζητήσουμεν όμως. Δεν γίνετε αλλοιώς για να φτάσουμεν στου στόχους που ανάφερεν ο Αθώς που είναι μάλιστα έναν πρώτο βήμα. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεσται το μέγεθος της δουλειάς που έχει η Κύπρος μπροστά της. Η κατανάλωση ενεργείας αυξάνεται κάθε χρόνον κατά 2 - 3 %. Που τον τζαιρόν του Κυότο αντίν να ρίξουμεν την κατανάλωσην κατά 5 000 κιλοβατώρες ανά κκελλέν την αυξήσαμεν κατα 5 000.

Εξεκίνησα να κάμω μιαν μικρήν μελέτην με πιό ακριβή στοιχεία για να αποδείξω την συνάρτησην μεταξύ της τιμής της ενεργείας τζαι του επιπέδου ρύπανσης μιας χώρας. Ευτυχώς έδωκα πάνω σε μιάν πολλά πιο βαθκειάν τζαι εμπεριστατωμένην ανάλυσην που προωθείται τζαι διαδίδεται που την Greenpeace τζαι το WWF τζαι που κάμνει συγκρισην των επιπέδων ρύπανσης τζαι του επιπέδου φορολόγησης της ενέργειας. Τα αποτελέσματα είναι πολλά πιο κραυγαλέα που ότι ενόμιζα (οι Greenpeace δεν είναι νεοπρολετάριοι αγαπητέ Αγαπητέ, είναι μάλλον μικροαστοί όπως εμέναν τζαι ίσως όπως τζαι σέναν). Αντί των δικών μου πρόχειρων (λόγω έλλειψης χρόνου) μπακκαλολοαρκασμών σας προτρέπω λοιπόν να θκιαβάσετε την ανάλυσην της σχέσης ενεργειακών φόρων / επίπεδα ρύπανσης. Δυστυχώς που την ήβρα μόνον στα γαλλικά τζαι στα γερμανικά . Ελπίζω να μπορείτε να θκιαβάσετε μιαν που τες θκυό γλώσσες Κύριε Περδίκη τζαι να πάψετε να νομίζετε ότι θέλω να σας πουλήσω πνεύμαν. Το θέμαν εν πολλά σημαντικόν για το ενεργειακόν μέλλον του τόπου τζαι πρέπει να βιαστείτε τζαι στην βουλή, τζαι στα ανταλλάγματα που ζητάτε για να υποστηρίξετε κάποιον για πρόεδρον.

Για την απογοήτευσην μου σχετικά με την στάσην των οικολόγων στο Κυπριακό τζαι την στάση τους στες προεδρικές θα γράψω έναν ποστάτζιν όταν θα εβρω λλίον χρόνον. Καλά εκαταλάβατε Κύριε Περδίκη, αλλού με τρώει. Την κριτικήν όμως για το συγκεκριμένον ενεργειακόν ζήτημαν δεν την έκαμα για να σας κακολογήσω επειδή θα επροτιμούσα να είσαστιν διαφορετικοί στο πολιτικό ζήτημα. Μπορώ να σας τα πώ κουτσιά καθαρισμένα χωρίς κατζίαν τζαι χωρίς περιστροφές απο περιβαλλοντικά θέματα. Αναμένετε τζαι θα σας τα πω. Αυτήν την φορά θα αποφύγω το σατιρικόν στύλ να μεν παρεξηγηθούμεν πάλε.

Για το παρατσούκλιν, αν επιμένετε να σας στείλω τα στοιχεία μου σε προσωπικόν μύνημαν. Οι μπλογκερς δεν ήθισται πάντα να λαλούν ποιοί είναι. Είναι μέρος του παιχνιδιού. Θέλω λοιπόν να κρατήσω ακόμα λλίο φανταστικόν το πορτρέττον του acera anthropophorum.

Athos Agapitos said...

@ Aceras Anthropophorum

Αγαπητέ Acera,
Ξέρω ότι αυτά που είπα στην αρχή να ήταν κάπως απαξιωτικά, αλλά πρέπει να παραδεχτείς ότι δεν ήρταν από μόνα τους. Άλλωστε δεν φημίζουμε προσωπικά ότι μαλλώνω ή απαξιώ με τους ανθρώπους, αντίθετα, προσπαθώ να ακολουθήσω την συμβουλή του παππού μου του μακαρίτη και να τιμήσω το επίθετο που μου άφησεν μοναδική κληρονομιά.
Σοβαρά τώρα. Η πρώτη επίθεση ήρθε από σένα. Η δική μου αντίδραση (μιλώ μόνο για μένα) ήταν η αναμενόμενη άμυνα. Το να μας αποκαλείς "πράσινα άλογα" τζιαί (είδες που σέβομαι τις παραδόσεις του καφενέ;) να μας τάσσεις κουρπάτζιν, δεν είναι και ότι πιο ωραίο. Κι αν ο τρόπος αυτός είναι αποδεκτός στο blog σου, τότε και τα όσα είπα εγώ, είναι μέσα στο ανάλογο πνεύμα. Γιατί τα δικά μου παρεξηγήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι επισκέπτες του "καφενέ" δικαιούνται "ο καθένας να λαλεί το πειν του τζαι το ξύν του όπως του κατεβεί χωρίς να παίρνει τον εαυτόν του τζαι πολλά στα σοβαρά. Οι θαμώνες σχολιάζουν, αντιτίθενται, πολλές φορές ξιτιμάζουνται..." (όπως λες).
Τέλος, όταν κάνεις κριτική σε ένα πολιτικό κόμμα ή κίνημα, σε ένα χώρο που τα στελέχη του δεν είναι "θαμώνες, αυτό δεν μπορεί παρά να τύχει πολιτικής απάντησης. Δεν μιλούμε με τους φίλους μας όπως μιλούμε στη βουλή ή σε συμβούλια. Αν είμασταν εδώ και μας λέγατε κατάμουτρα αυτά που είπατε, ίσως η αντίδραση μας να ήταν παρόμοια με αυτή των υπόλοιπων θαμώνων του καφενέ.
Δεν ήταν όμως έτσι τα πράγματα.

Άθως

Athos Agapitos said...

Γρηγόρη
δεν είμαστε όπως τα άλλα κόμματα, δεν χρειάζεται να πω γιατί, ούτε και ποια είναι η διαφορά μας. Αν σε ρωτήσω για παράδειγμα "πως μπορεί να αποκαλείται εθνικιστικό κόμμα" ένα Κίνημα με τόση δράση και τόση (εικοσαπλάσια από τη δύναμη του να πω;) ανάμειξη στα κοινά, θα μου πεις πάλε ότι οι πολίτες δεν είναι βοήθεια που θέλουν σαν να είναι ανάπηροι, αλλά συνδιαμόρφωση θέσεων.
Εθνικιστές είναι αυτοί που δεν δέχονται τους ξένους, αυτοί που δεν θέλουν καμιά σχέση με πολίτες άλλης εθνικότητας κοκ. Λοιπόν, άκου προσεχτικά:
1. Έχουμε ίσως την καλύτερη σχέση με Τ/Κ κόμμα από όλα τα άλλα κόμματα της Κύπρου ("Νέα Κύπρος"). Συνεργαζόμαστε, οργανώνουμε κοινές εκδηλώσεις, κοινά ψηφίσματα, κοινούς αγώνες. Πόσα κόμματα κάνουν καθημερινά update τις ιστοσελίδες τους και στα Αγγλικά και στα Τουρκικά; http://cyprusgreens.blogspot.com/

2. Έχουμε αναπτύξει σχέσεις με τους Παλαιστίνιους, μέλη μας πήγαν στην Παλαιστίνη και δημιούργησαν πάρκο για τα παιδιά της βασανισμένης αυτής χώρας. Το ίδιο έγινε και στην Κύπρο.

3. Είχαμε πρωτοστατίσει για τα προβλήματα των Αρμενίων στην Κύπρο (Μελκονιάν, Αρμένικο κοιμητήριο κλπ.), κάτι που εκτιμήθηκε πολύ από την κοινότητα των Αρμενίων συμπολιτών μας.

4. Πρωταστατήσαμε για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των ξένων (κοινοτικών και μη) που ζουν μόνιμα στην Κύπρο. Εκλογικά δικαιώματα, περιουσιακά κτλ. Μη ξεχνάς ότι είμαστε το πρώτο κόμμα στην Κύπρο που κατάφερε να εκλέξει Δημοτικό Σύμβουλο μη Κύπριο. (Η κ. Λίντα Λεπλανκ στην Πέγεια).

5. Είχαμε και έχουμε μόνιμη επαφή, επισκεπτόμαστε και προσπαθούμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε τα άτομα που διαμένουν στο συνοικισμό αιτητών πολιτικού ασύλου. Όχι μια φορά, ούτε προεκλογικά. Και ούτε στην παρουσία τηλεοπτικών καναλιών.

6. Ασχοληθήκαμε με τα προβλήματα και τα αιτήματα των Ελληνοποντίων που διαμένουν στην Κύπρο, γράψαμε θέματα στη βουλή, είχαμε συναντήσεις, προσπαθήσαμε και πάλι όσο μπορούσαμε.

7. Είμαστε ανελλιπώς παρόντες στις συναντήσεις Ε/Κ και Τ/Κ κομμάτων με ενεργή συμμετοχή.

Είμαι σίγουρος ότι ξέχασα κάποια, αλλά στα 50 του ο άνθρωπος αρχίζει να... "χαλά".
Αν όλα αυτά μας κάνουν εθνικιστές, τότε, τι πρέπει να κάνουμε για να μην είμαστε; Ή καλύτερα, αν εμείς είμαστε εθνικιστές, τότε ποιο κόμμα στην Κύπρο δεν είναι;
(Με πράξεις όμως, όχι απλά λόγια...)

Άθως

Aceras Anthropophorum said...

Αγαπητέ Άθω, η παρεξήγηση ελύθην. Μπορούμεν να μιλήσουμεν ελεύθερα τώρα για πολιτικά. Τζαι μη φοβάσαι, δεν προκειται να σε σατιρίσω ποτέ σαν προσωπον (εκτός που αν γίνεις καλός φίλος τζαι μπορώ να σε σατιρίζω με την ίδιαν ευχαίριαν που σατιρίζω τον εαυτόν μου). Για το πολιτικόν σου κίνημαν όμως να φοβάσαι διότι δεν θα του χαρίσω κάστανον. Τζαι σάτιραν θα του κάμω τζαι περιπέξιμον θα του κόψω αν χρειαστεί. Μόνον τωρά που ξέρεις, τζαι σύ, τζαι ο Κύριος Περδίκης μεν τα πιάννετε προσωπικά.

Ανάμενε το ποστάκιον που θα γράψω γιατί απογοητευτήκα που εχαρραμιστήκατε με τον Τάσσον τζαι δεν εσυμπορευτήκατε με αυτήν την υπέροχην αριστερήν - φιλελεύθερην συμμαχίαν που μπαίνει τώρα στα σκαριά γύρω από τον Χριστόφιαν. Τζιαμαί είναι η θέση όπου θα εμπορούσατε να δρατζιάσετε τζαι να κάμετε πραγματικά θαύματα για το περιβάλλον (κατά την ταπεινήν μου γνώμην). Οι τελευταίες θέσεις που προβάλλεις επιβεβαιώνουν αυτήν μου την ιδέαν.

Proletarios said...

@anonymous antiproletarius

Γιατί ρε φίλε αυτή η εχθρότητα; Που ξέρεις τους αγώνες που έδωσα ή που δεν έδωσα;

Και από που κι ως που δίνεις εσύ πιστοποιητικά ή πνευματικά δικαιώματα χρήσης φράσεων;

Εσένα ποιοι οι αγώνες σου; Διότι εμένα φαίνονται τα σημάδια από τες κουτσατζιές τζαι τες ροπαλιές. Ακόμα πονώ τα πόθκια μου από τες πορείες(και δεν εννοώ στην Κύπρο). Εσύ;

Δεν διαφωνώ για τους λεφτάδες ψευδοεπαναστάτες. Απλά εγώ προτίμησα την άσκηση πίεσης πάνω τους και πάνω στο κόμμα μου να το κάμω πιο ταξικό, πιο προλεταριακό, ενώ εσύ προφανώς προτιμάς την τηλε-επανάσταση, ή την e-εξέγερση.

Παρεπιπτόντως ακόμα δεν απάντησες στον ANEF, "ποιος χώρος είναι πραγματικά (και όχι στα λόγια) προοδευτικός και ποιος προσπαθεί πραγματικά για τα δίκαια του λαού";;;

gregoris said...

παραδοσιακά η κεντροδεξιά ανά το παγκόσμιο είναι "εθνική" αν όχι "εθνικιστική" ενώ οι πράσινοι τζιαι η αριστερά είναι διεθνιστές
στην κύπρο όμως φαίνεται ότι τζιαι οι πράσινοι μας έχουν εθνική αφαιτηρία στη φιλοσοφία τους στο κυπριακό (τζιαι η φιλοσοφία δεν κρύφκεται μέσα που δικοινοτικές δραστηριότητες τζιαι επαφές που στο κάτω κάτω τα τελευταία χρόνια κάμνει τζιαι ο συναγερμός)

Cyprus Green Party said...

Αγαπητέ Acera
Δεκτές οι απολογίες. Ανταποδίδω με τις δικές μου. Αν ήταν λίγο έντονη και τραβηγμένη η αντίδραση ήταν γιατί όλα αυτά που έλεγες τα παλεύαμε και τα παλεύουμε δεκαπέντα χρόνια τώρα. Είναι μια πάλη επώδυνη. Μας ήρθε κάπως πικρό να μας κατηγορύν κάποιοι - έστω και με περιβαλλοντικό ψευδώνυμο- γιατί δεν καταφέραμε να αλλάξουμε τους Κυπραίους.
Το τελευταίο σου μήνυμα με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο όσον αφορά τα περιβαλλοντικά. Να λάβεις υπόψη σου ότι η απόσυρση των παλιών ρυπογόνων αυτοκινήτων έγινε δεκτή ως κοινωνικό με΄τρο (όπως και η απαλλαγή από φόρο των φιλικών στο περιβάλλον καυσίμων)έγινε μετά από σκληρούς αγώνες (προς Κυβέρνηση και ΑΚΕΛ).
Έχουμε πολύ δρόμο. Την έκθεση της Greenpeace την έχω υπόψη μου. Πληροφοριακά να σε ενημερώσω ότι είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μέλος της Παγκόσμιας Συνέλευσης Περιβαλλοντικών Κοινοβουλευτικών, ενημερώνομαι καθημερινά με τις πιο σύγχρονες αντιλήψεις για τα θέματα ενέργειας και έχω πλήρη επίγνωση της σημασίας των οικονομικών εργαλείων. Η αυλή της είναι είναι πολύ μεγάλη. Θα επανέλθουμε.
Για την ώρα εύχομε ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ και με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.

Γιώργος Περδίκης

ΥΓ. Τα όσα γράφεις για τη δυνατότητα του Κινήματος Οικολόγων να αναπτυχθεί, απαντώνται από τα ίδια τα σημειώματα σου για το περιβάλλον. Με τέτοια νοοτροπία στο μέσο Κύπριο, νομίζω ότι είναι θαύμα και το 2% που πήραμε στις εκλογές.
ΓΠ.

Aceras Anthropophorum said...

Α ρε Γρηγόρη, αρέσκεις μου, διότι πολλές φορές καταφέρνεις να είσαι χειρουργικός στες επεμβάσεις σου. Εμέναν θα μου χρειαζόταν έναν σεντόνιν για να γράψω αυτά που εσυμπύκνωσες σε 57 λέξεις.

Athos Agapitos said...

Γρηγόρη
Δεν θέλεις να καταλάβεις τι λέω ή επίτηδες αποφεύγεις να διαβάσεις αυτά που γράφω.
Επιμελώς ακόμα, αποφεύγεις να τοποθετηθείς σε οτιδήποτε σου είπα μέχρι τώρα, οτιδήποτε έχω ρωτήσει ή σε οποιαδήποτε θέση που πήρα.
Κατά που λαλείτε τζιαί σεις δαμέσα, δουλειά εν γινίσκετε με τέθκιαν νοοτροπίαν.
Αριστερός για μένα σημαίνει πάνω από όλα δημοκράτης. Κι εσύ, δυστυχώς, δεν έχεις καμιά διάθεση για τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό νομίζεις σωστό...

Άθως

Athos Agapitos said...

Acera

Μπορείς ελέυθερα να με σατυρίσεις όσο θέλεις. Είμαι τζι' εγώ έναν απλό παιδί του λαού.
Τώρα, για την αριστερή συμμαχία. Να μου επιτρέψεις να έχω κάποιες αμφιβολίες σχετικά με το πόσο αριστερο είναι πια το ΑΚΕΛ και πόσο μπορεί κάποιος ή κάποια κόμματα ή κινήματα να συσπειρωθούν γύρω του για μια αριστερή συμμαχία.
Επειδή έχω ίδιαν πείρα, ως πρώην στέλεχος, δημ. σύμβουλος, μέλος της επ. πόλης και της επ. Λευλωσίας του ΑΚΕΛ, και επειδή είμαι και τώρα στο δημ. συμβούλιο και βλέπω πόσο "αριστερό" είναι πια το ΑΚΕΛ, και ψάχνω εδώ και μερικά χρόνια να βρω μια δράση, ένα αγώνα, μια φράση ή ένα σύνθημα έστω που να παραπέμπει στην προηγούμενη αριστερή του ταυτότητα, δυστυχώς δεν πιστεύω ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Ούτε μπορώ να πω ότι το ΑΚΕΛ είναι πια αριστερό κόμμα. Για να μην μιλήσω και για τα ηγετικά του στελέχη και πόσο αριστερά συμπεριφέρονται.
Άλλωστε την "αριστερή" συμπεριφορά του ΑΚΕΛ, την έννοιωσα προσωπικά και μάλιστα πολύ έντονα.
Αυτά για την ώρα.

Άθως

Aceras Anthropophorum said...

Αγαπητέ Άθω δεν σου κρύβω ότι πολλές από τες αμφισβητήσεις σου για κάποιους ακελικούς είναι τζαι δικές μου. Νομίζεις ότι τα μμάθμια μας εμάς (που πιστεύκουμεν στην δημιουργίαν μιας προδευτικής σύγχρονής αντιδιχοτομικής πλατφόρμας με δυνατήν αριστερήν επίδραση) δεν θωρούν το κόρτωμαν μερικών ακελικών βουλευτών μες τες ρυπογόνες λιμουζίνες (για στην ατμόσφαιραν τζαι για στην ανθρώπινην ψυχικήν ποιότηταν); Νομίζεις ότι δεν θωρούμεν το βόλεμαν μερικών; Αν η πίκρα μας όμως για τέθκοια πράματα ή για διαπροσωπικές απογοητεύσεις, μας απαγορεύει να δούμεν κοινωνικές τάσεις, όπως το ξύπνημαν της λαϊκής βάσης του Ακέλ που δεν θέλει διχοτόμησην, μπορεί να μας παρεκκλίνει που την ουσίαν μιας κοινωνικής κίνησης του σύχρονου μας κόσμου. Δεν είναι όλα μαύρον τζαι άσπρον στην αριστεράν (ναι εγώ νεοεπαναστάτης, Ρομπέν των Δασών, με αργοπορημένην μεταεφηβηκήν έκρηξην σου λαλεί αυτά).

Μπορεί ναν αφελείς ελπίδες, αλλά δεν μπορούμεν να αφήκουμεν να μας περάσει που κάτω που την μύτην αυτή η ευκαιρία, ίσως η τελευταία, να φκάλουμεν κάτι το υγειές σαν ύστατην αντίστασην στην διχοτόμησην που προελαύνει καλπάζουσα στες δικές μας πιά σκέψεις (τζείνοι ποτζεί τζαι μεις ποδά).

Εγώ εθώρουν την αριστεράν πεξούμενη να τζείτεται χαμαί τζαι να χαροπαλεύκει όπως το αγρίμιν που εγκαταλείπει την ζωήν. Πολλές φορές όμως το ένστικτον της ζωής φκαίνει πουπάνω τζαι νικά τον επερχόμενον θάνατον. Φακκά έναν σάρτον τζιαι ξαναβρίσκει την ζωήν.

Αθθημούμαι μιάν φοράν που ήμουν μιτσής, επήα τζυνήιν με τον παπάν μου τζι έπεξεν έναν περτίτζιην. Επήα να το πιάσω σαν μικρός μάτσιο θριαμβευτής, τζαι την ώραν που επήα να του ντζίσω. φούρρου, επέτησεν τζαι εχάθην. Ο παπάς μου δεν το έπεξεν διότι εφοήθηκεν άμπα τζαι τραυματίσει με εμέναν. Αυτή η εικόνα μου έρχεται όταν σκέφτουμαι την ανάδυσην της αριστερής βάσης που έφκαλεν το Ακέλ (έστω τζείνον που έμεινεν) από την βούρκαν του Τάσσου. Αυτοί οι "αθρώποι του λαού" όπως λαλείς τζαι σύ, που δεν εδεχτήκαν να γίνουν συνήγοροι της διχοτόμησης, είναι για μέναν το παράλληλον της ρανίδας ζωής που εγλύτωσεν το περτίτζιν μου που τα κάρβουνα (Γ. Π. μήν θυμώσεις, καμία σχέση με τον παραλληλησμόν :). Είναι αυτά που σκεύτομαι όταν λυπούμαι που χαρραμίζεσται εσείς, αξιόλογοι τζαι μοντέρνοι αθρωπιστές, με τον Τάσσον. Η θέση σας η φυσιολογική είναι σε μιαν συμμαχίαν αθρωπιστών τζαι ανοιχτόμυαλων φιλελευθέρων που θα αναδυθεί που τον τελευταίον εμφύλιον στον οποίον μας οδήγησεν η αγωνία της διχοτόμησης. Ελπίζω να μεν χαθήτε τέλλεια τζαι με τον έναν ή τον άλλον τρόπον να είσαστιν μέσα.

Μπορεί να είναι όνειρα χειμερινής νυχτός (είναι που τα πέρσυ τον σιειμώναν που σκουλουγρώ για να γινεί αυτή ιδέα πραγματικότητα τζαι κανένας δεν επίστευκεν ότι ο ακέλ θα ξεφύγει του Τάσσου). Δεν πειράζει αν δεν πραγματοποιηθουν (που πιστεύω πως με κάποιον τρόπον θα πραγματοποιηθούν). Η ουσία ότι απροσπαθήσαμεν τζαι η διχοτόμηση δεν εκούγκρωσεν πάνω μας χωρίς να λαχτίσουμεν να αντισταθούμεν.

Athos Agapitos said...

Αγαπητέ Acera
εν ωραία αυτά που λες, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να φανταστώ κάποιους να βγουν από τις ρυπογόνες λιμουζίνες τους για να αρχίσουν κάποιο ταξικό ή οποιοδήποτε αγώνα για την επανένωση της Κύπρου.
Προσωπικά δεν έχω καμιά ελπίδα ότι θα αλλάξει τίποτε με την παρουσία του Χριστόφια στην Προεδρία. Το παράδειγμα της δράσης (κάποιων έστω) από τους υπουργούς του ΑΚΕΛ σε αυτή την 5ετία, δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.

Πριν ενάμιση χρόνο περίπου, είχα μια πληροφορία ότι κάποιοι θα πετάσσαν ληγμένα παγωτά στον Κοτσιάτη. Επήγα αμέσως και ανακάλυψα κάπου δύο τόνους ληγμένα παγωτά που τα πέταξαν πριν 20 λεπτά. Έφερα την αστυνομία, ήρθαν τα κανάλια, έγινε γενικά το ανάλογο σούσουρο. Το βράδυ με πήραν τηλέφωνο από το ΡΙΚ και βγήκα σε ζωντανή τηλεφωνική σύνδεση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Είπα τι είδα και τι βρήκα και ξέρεις με πόση μανία και πόση υπέρμετρη προσπάθεια προσπαθούσε να με διαψεύσει ο τότε υπουργός υγείας; Εγώ εκρατούσα τα παγωτά στα χέρια μου (γιατί εφερα 2-3 κάσιες μαζί μου «ως τεκμήρια») και ο υπουργός έλεγε ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Έψαχνε από την πέτρα αιτία να δικαιολογήσει τον συγκεκριμένο επιχειρηματία, ούτε αδελφός του να ήταν… Και ξέρεις Acera ποιου κόμματος ήταν ο εν λόγω υπουργός. Ήταν ο κ. Γαβριηλίδης του ΑΚΕΛ. Μια βδομάδα μετά, όταν τον κάλεσα από δημοσιογραφική διάσκεψη να ανακοινώσει τα ονόματα των φούρνων που πωλούσαν τυρόπιττες με ληγμένα τυριά, μας αποκάλεσε «λαϊκιστές» και έστειλε την υπόθεση (αν θα έλεγε δηλαδή τα ονόματα των φούρνων ή όχι), στο Γενικό Εισαγγελέα. Ξέρεις τι έγινε όταν ο Εισαγγελέας είπε ότι μπορεί να πει τα ονόματα; «Εντάξει, θα το κάνω, αλλά από την επόμενη φορά»!!!

Και εγώ ρωτώ. Καλά, ο υπουργός που προερχόταν από το ΑΚΕΛ, δεν λειτουργούσε μέσα σε «αριστερά» πλαίσια. Δεν τον έβλεπε ή τον άκουγε κάποιος άλλος «αριστερός» από το κόμμα να του πει ότι «εμείς ρε παιδί μου δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε τόσο υπέρμετρα τους επιχειρηματίες και το κεφάλαιο»… Κανένας δεν άνοιξε το στόμα του να πει οτιδήποτε…

Ακόμα ένα παράδειγμα και τελειώνω. Την μέρα των εγκαινίων του MALL (του μεγάλου) εμείς είμαστε απ’ έξω και διαμαρτυρόμαστε για το κυκλοφοριακό χάος. Μέσα, πέραν από υπουργούς, δημάρχους κλπ. ήταν και επώνυμοι ΑΚΕΛικοί. Τίποτε δεν τους ενόχλησε, τίποτε δεν βρήκαν να πουν για όλα όσα έγιναν. Και μετά, στο Δημοτικό Συμβ. Στροβόλου, όπου εγώ (ως συνήθως) εφώναζα και διαμαρτύρουμουν όπως τον πελλόν, ξέρεις ποιος με αποκάλεσε λαϊκιστή και υπερασπίστηκε την «νομιμότητα» του Ομίλου Σιακόλα; Το ΑΚΕΛ σε παρακαλώ…!
Και για να μη νομίζεις ότι όλα αυτά τα λέω τα λέω απλά γιατί είχα ή έχω διαπροσωπικές διαφορές, να σου πω απλά ότι ο αντιδήμαρχος του Στροβόλου, είναι του ΑΚΕΛ και βγήκε με μια ψήφο διαφορά από τον ΔΗΣΥ και μια από το ΔΗΚΟ. Τη δική μου, παρά τα όσα «τράβησα» μαζί τους,

Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη…. NO CHANCE

Άθως

Anonymous said...

@ proletarios

Kanei re file mou. Siga siga tha mas peis oti eise tziai ethnikos iroas. Poios eise telospanton? O Che? Efaes ropalies tziai poneis ta podkia sou, tziai? Na sou kamoumen agalma?
Opoios paei se mia diamartyria (kapote mporei na tin dei pou tin tileorasi) vaftizete epanastatis nomizeis?
Kai malista oxi stin Kypro. Den mas eipes omos giati oxi stin Kypro. Na sou po ego? Aploustata giati ypostirizeis ena mikroastiko komma me megalo oikonomikous paragontes piso tou, to opoio oute agones kamnei, oute diamartyries oute tipote. Ena PROIN kommounistiko komma to opoio gia to mono prama pou niazete simera einai pos tha eine stin exousia kai pos tha sasei tous "dikous" tou. Tous ENTELOS dikous tou omos, oxi ta apla meli kai touw psififorous.
Na giati kaimene proletarie den mporeis na kameis kanena agona stin Kypro. Giati kavallikeveis lanthasmeno alogo...

Anonymous said...

@ anef_oriwn

OXI KAI TO DHKO KAI H EDEK PROODEFTIKOI XOROI. KANENAS DEN EINE SIMERA ARISTEROS PROODEFTIKOS XOROS. AN OI OIKOLOGOI DEN YPOSTHRIZAN TON TASSO THA ELEGA AFTOI EINAI OI PIO PROODEFTIKOI KAI ARISTEROI STHN KYPRO.
ALLA VLEPEIS I GERIMI I EXOUSIA XALA MAS OLOUS.
TO AKEL PANOTS DEN EINAI OUTE TO ENA OYTE TO ALLO

Anonymous said...

apo en antrepeta o kosmos en dikos tou.to akel otan ypostirikse tassso itan kai proodeftiko kai patriotiko kai oti kalitero gia tin kypro.tora pou evale diko tou ypopsifio einai astiko ,prodotiko,xalaro sta ethnika themata.KANI NA EIMASTE NEROKOUVALITES TOU KATHE DEKSIOU.ego gia ena pragma den xonefko ton xristofia,pou me ksegelase kai psifisa tassso

seaviewer said...

@ανωνυμος: απορώ με την ανεση που έχεις να κρίνεις τον "προλετάριο" και άλλους. Εσύ μήπως έχεις την άνωθεν μαρτυρίαν ότι είσαι ικανός να κρίνεις?

Anonymous said...

@ Anonymous
Den katalaves kala. To AKEL exei mia istoria gemati apo dexies apofaseis. Theleis na doume ligo tin istoria ton proedrikon eklogon apo tin idrysi tis kypriakis dimokratias? loipon, grafe: Ioannis Kliridis, Arxiepiskopos Makarios, Spyros Kyprianou, Giorgos Vasiliou, Giorgos Iacovou, Tassos Papadopoulos. Den mou les re file, poios apo olous aftous itan i einai Aristeros? KANENAS. Kai na sou po kai kati allo. Kai tora pou katevenei o Xristofias, kai na eklegei, pali DEXIA politiki tha efarmosi. Giati aploustata to Akel DEN einia pia aristero komma. Parte to apofasi.

anef_oriwn said...

@ Anonymous (μηνύματα 22/12/2007 – 18:45
& 23/12/2007 – 16:24),

(Έχουν πληθύνει πια οι Anonymous εδώ μέσα και καλό είναι να βάλουν και κανένα διακριτικό να τους ξεχωρίζουμε … Εγώ απευθύνομαι στον Anonymous με το αντιακελικό σύνδρομο).

Εσύ κρίνεις αν το ΑΚΕΛ είναι αριστερό κόμμα αποκλειστικά και μόνο από το ποιον υποστηρίζει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας;
Αν κατάλαβα καλά Anonymous (βλέπεις εγώ είμαι ένας απλός και φτωχός μηχανικός – ποδηλάτων, και δεν τα πιάνω εύκολα αυτά), εσύ είσαι αριστερός και θέλεις το ΑΚΕΛ (αν ο Χριστόφιας εκλέγει Πρόεδρος) να ακολουθήσει μια αριστερή πολιτική (γιατί όπως λες, για να το πάρουμε απόφαση) “…Kai tora pou katevenei o Xristofias, kai na eklegei, pali DEXIA politiki tha efarmosi. Giati aploustata to Akel DEN einia pia aristero komma.”

Μπορείς αγαπητέ Anonymous, για να μπορούμε να κάνουμε και συζήτηση, αν μη τι άλλο, να μας πεις την άποψη σου για τα ακόλουθα (και όχι να πετάς κουβέντες δικην αξιωμάτων, για να κάμνεις τζιαι καρκασhαλλίκκιν):
1. Τι κάμεις εσύ για να γίνει το ΑΚΕΛ αριστερό κόμμα ή ν ακολουθήσει αριστερή πολιτική; (Ή σου αρέσει να στέκεις και να κρίνεις; εκ του μακρόθεν);
2. Τι εννοείς αριστερή πολιτική;
3. Αφού θεωρείς τους Οικολόγους ως τους πιο προοδευτικούς και αριστερούς στην Κύπρο γιατί δεν οργανώθηκες εκεί για να περάσεις τις απόψεις σου;
4. Με τέτοια δεδομένα τι θα ψηφίσεις εσύ στις προεδρικές;

Anef_oriwn
Κυριακή 23/12/2007 – 6:41 μ.μ.

Ex Anonymous - No Left, left said...

@ Anef_oriwn

Prota prota sygnomi gia tous agglokous xaraktires, to pc afto dystyxos den exei ellinka.
Xero kala ti einai AKEL giati eimoun gia polla polla xronia melos (kai oxi mono).
Aristeri politiki ennow to kratos na niazete gia to lao, na min ginete ki afto enas stignos epixeirimatias, na exei koinonikes paroxes kai pronoia gia olous kai eidika gia aftous pou exoun anagki.
Aristeri politiki gia mena einai na min anagkazonte oi syntaxiouxoi na zoun me 240 kai 260 lires ton mina. Ki an ena aristero komma (opos theleis na onomazeis to AKEL) eine se mia tetoia kyvernisi gia 4 kai miso xronia kai den allaxe tipote (APOLYTOS TIPOTE) apo ola afta kai oute sikothike na fygei otan to katalave, tote, i efthini varenei exisou kai to AKEL
Aristeri politiki gia mena eine na leme oxi sta anoma kai paranoma sxedia ton megaloepixeirimation, na min dinoume adeia (me 48 paranomes parekkliseis parakalo) ston k. Siakola gia na kamei MALL exo apo to nosokomeio. Ki an o ypourgos Esoterikon kai o ypourgos Sygkoinonion eine AKELikoi kai den kataferan na allaxoun tetoia paranomia, eixan 2 mono epiloges. Eite tha paretountan eite tha evgenan kai tha kataggelan aftous pou tous piezan. Antitheta, emeina, ypograpsan kai malista irthan argotera na dikaiologisoun kai tiw ypografes tous.
Aristeri politiki eine akoma oi syntexnia tis aristeras (PEO) na min ta kanei plakakia me olous tous ergodotes, na diekdika anthropines synthikes ergasias kai analogous misthous. Na sou po edo oti prin 7 xronia, i PEO anagkase ta meli tis na dektoun protasi ton ergodoton gia afxisi 35 CENT tin vdomada, ystera apo 32 meres apergias...! An afto eine aristeri politiki, tote isos o DHSY na exei pio aristeres taseis, agapite Anef_oriwn
Tha mporousa na sou grafo gia meres. Nomizo omos oti afta eine arketa gia na deixo ti ennow aristeri politiki.
Gia tous Oikologous, to skeftika polles fores. Isos meta tis proedrikes, otan (SIGOURA) tha xanaginoun antipolitefsi, asxeta me to pios tha eine o proedros, na kano to vima.
Ti na psifiso ma tin alitheia stis ekloges? Exo epilogi?
To kako eine oti orkistika na min xanapsifiso apo anagki i to allo to ilithio :mi xeiron veltisto"... Tha deixei...

seaviewer said...

@ex anonymous:Η περιγραφή σου για "αριστερή πολιτική" δείχνει ότι ψάχνεις Ανθρώπους, σωστούς, δίκαιους, τίμιους, φιλεύσπλαχνους. Αυτούς δέν τους βρίσκεις μόνο στην αριστερή πολιτική. Η αληθεια είναι ότι δύσκολα τους βρίσκεις, γενικώς, και αυτοί συνήθως δεν θέλουν να αναμιχθούν στο βόρβορο της πολιτικής.

Proletarios said...

@ anonymus antiproletarius

Δεν θα σχολιάσω όσα είπες, εξάλλου πέραν από τις ειρωνείες σου για τους αγώνες μου(ο καθένας από τους συναγωνιστές και σύντροφους μου έδωσε και δίνει αγώνες)είπες και κάποια πράματα με τα οποία δεν μπορώ να διαφωνήσω.

Το μόνο όμως που επιμελώς αφήνεις να αιωρήται είναι:"Giati kavallikeveis lanthasmeno alogo..."

Ακόμα δεν μας είπες ποιο είναι το σωστό...

Athos Agapitos said...

@ Proletarios and "Anti-proletarios"

Χωρίς να θέλω να μπω στην ουσία της συζήτησης σας, αν ψάχνετε για κάποιο προοδευτικό, μαχητικό και αρκετά "αριστερό" χώρο (με την έννοια της δράσης και καθημερινής έγνοιας του ανθρώπου για τον άνθρωπο, στη βάση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της δημοκρατίας, να σας στείλω πολύ ευχαρίστως αιτήσεις εγγραφής μέλους στο Κίνημα των Οικολόγων!
Μάλλον εμάς ψάχνετε από ότι έχω διαβάσει στα λεγόμενα σας...

Άθως

Proletarios said...

Αγαπητέ Άθω, ευχαριστώ αλλά δεν θα πάρω. Χωρίς παρεξήγηση θεωρώ ότι είστε ένα κίνημα αρκετά προσωποπαγές, δεν συγκρουστήκατε με το κεφάλαιο που είναι ο βασικός υπεύθυνος ρύπανσης και καταστροφής του περιβάλλοντος, και επιπλέον η βάση σας είναι διασπασμένη ιδεολογικά και χωρισμένη σε τάσεις, είτε των αριστερών , είτε των πρώην εδεκιτών, είτε των κρυφοεθνικιστών. Για όλα αυτά δεν είμαι απόλυτος, απλά αυτά βλέπω. Επίσης να σε προλέβω και να παραδεκτώ ότι ούτε το κόμμα που στηρίζω έκανε κάτι από τα πιο πάνω, και κυρίως δεν συγκρούστηκε με το κεφάλαιο.

Και ακόμα κάτι: Εγώ θέλω να είμαι γρανάζι στον μηχανισμό που θα αλλάξει κάτι, όχι αντρόshιν στην αλλαγή. Και δυστυχώς οι Οικολόγοι στηρίζοντας Τάσσο στηρίζουν την συντήρηση και την οπισθοδρόμηση.

Athos Agapitos said...

Αγαπητέ Proletarie,
Μα το ίδιο (αντρόσιην) δεν έκανε και το ΑΚΕΛ και πριν 5, και προν 10και 15 και 20 και 25 και 30 και 40 χρόνια? Τι εννοείς αντρόσιην? Και αφού το κόμμα που υποστηρίζεις, όπως λες, δεν συγκρούστηκε με το κεφάλαιο αλλά το στηρίζει εδώ και 50 χρόνια να ανέρχεται στην εξουσία, πως μπορείς να διαφωνείς με την απόφαση μας να στηρίξουμε Τάσσο Παπαδόπουλο.
Τώρα, αναφορικά με τη σύγκρουση μας με το κεφάλαιο, σου υπενθυμίζω τα ακόλουθα:
1. Σύγκρουση (κατά μέτωπον) και εντελώς μόνοι μας και με μεγάλο κομματικό κόστος, με τα αναπτυξιακά συμφέροντα και τους μεγαλοεπιχειρηματίες στον Ακάμα.
2. Σύγκρουση (κατά μέτωπον) και εντελώς μόνοι μας με τους επιχειρηματίες ανάπτυξης γης στην Πάφο και την καταστροφή της Γεροσκήπου.
3. Σύγκρουση (κατά μέτωπον) και εντελώς μόνοι μας με την αδειοδότηση και λειτουργία των MALL εντός κατοικημένων περιοχών και μη επιτρπόμενων πολεοδομικών ζωνών.
4. Σύγκρουση (κατά μέτωπον) και εντελώς μόνοι μας με τους επιχειρηματίες - ξενοδόχους και την Κυβέρνηση (παρούσα και προηγούμενη) και με τον ΚΟΤ για την απαράδεκτη για εμάς δημιουργία γηπέδων γκολφ.
5. Σύγκρουση (κατά μέτωπον) και εντελώς μόνοι μας τόσο με την ΑΤΗΚ όσο και με άλλους επιχειρηματίες για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας.
6. Σύγκρουση (κατά μέτωπον) και εντελώς μόνοι μας με τους επιχειρηματίες των παράνομων (και μη) διαφημιστικών πινακίδων.
Έχω κι άλλα πολλά παραδείγματα της άμεσης και συνεχούς πάλης μας με το κεφάλαιο. Δράση που γίνεται τώρα, σήμερα. Όχι πριν 30 ή 50 ή 80 χρόνια.
Ενδεχομένως να πεις ότι αυτά που κάνουμε δεν είναι αρκετά αφού δεν πετυχαίνουμε πάντα τους στόχους μας. Σωστά. Είμαστε όμως ένα Κίνημα με 2%, μόνο. Αν ένωναν και άλλες δυνάμεις την φωνή τους με τη δική μας, σίγουρα θα είχαμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Σε αυτό όμως, δεν φταίμε εμείς...
Άθως

Anonymous said...

kala re atho me olo to sevos ti thelis mes tountin kivernisi me toses antithesis pou arithmises kai palevete monisas.ena pragma katalava kai gia esas.sas arese h eksousia kai voleftikate kai esis.kai to pio simantiko gia sas einai h moni ethnikistiki ipopsifiotita ayti tin stigmi,diladi san kai esas.den se ironevome,einai afto pou pistevo gia esas.kai kati telefteo,mias kai eise kai stelexos tou kinimatos sas pes mas ti provlimatizosaste metaksi tasssou kai xristofia gia ena mina kai ti eitan afto pou sas ekane na pate me ton tassso

Proletarios said...

Καλά φίλε Άθω,όλες αυτές οι συγκρούσεις σας με το κεφάλαιο δεν έγιναν επί διακυβέρνησης Τάσσου, με το κράτος(δηλ. τον Τάσσο) να τους κάνει πλάτες(ντινγκ ντονγκ THE MALL, remember?).

Και πραγματικά σε ΠΑΡΑΚΑΛΩ, απάντα στον ανώνυμο, με ενδιαφέρει και μένα. Διότι όλα αυτά που καταλογίζετε σήμερα στον Χριστόφια και το ΑΚΕΛ, λογικά τα ξέρατε και πριν αρχίσετε να προβληματίζεστε. Άρα, για τι ακριβώς προβληματιζόσασταν; Να σου πω τι υποψιάζομαι;

Ο βασικός προβληματισμός ήταν ποιος από τους δύο έχει παραπάνω chance να βάλει πιο πολλά ψηφούθκια στη ττενέκκαν...

Anonymous said...

kai kati allo.gia kathe psema pou lali o papaopoullos apo edo kai mpros tha tou vallo akoma ena smexri na teliosi h ptoeklogiki tou tha gini tasssssssssssssssssssssos.y moutti tou den mpori na megalosi allo apo ta psemata!!!!!!

Athos Agapitos said...

@ proletrios + anonymous

Δεν καταλογίζουμε τίποτε στον Χριστόφια και το ΑΚΕΛ, και όυτε χαριστηκαμε στον Τάσσο και τη διακυβέρνηση του. Eίμαστε οι ΜΟΝΟΙ που κάναμε την κριτική μας και μάλιστα πολύ αυστηρά όταν έπρεπε. Hταν και οι δυο κυβέρνηση όμως, remember?

Προβληματιζόμασταν όπως τα άλλα κόμματα και πηραμε μία απόφαση. Oπως το Aκελ έκαμε το 2003. Τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο. Γιατί εμείς πρέπει να κριθούμε τόσο αυστηρά ενώ τα άλλα κόμματα είχαν αυτό το δικαίωμα;
Υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος γι' αυτό;
Γιατί εμείς πρέπει να μετρόυμε "ποιος από τους δύο έχει παραπάνω chance να βάλει πιο πολλά ψηφούθκια στη ττενέκκαν..." ενώ τα άλλα κόμματα το κανουv απο "πατριωτισμό"?
Mας αδικατε αλλά δεν καταλαβαίνω το "Γιατί".
Άθως

Aceras Anthropophorum said...

Άθω το 2003 το Ακέλ δεν έξερεν τι θα έκαμνεν ο Παπαδόπουλος μπροστά σε επιλογήν λύσης. Ούτε έξερεν πως θα πολιτευόταν σε δύσκολες συνθήκες όπου έπρεπεν να αποφασίσεις. Έταξεν ότι θα εκλεγεί για να διαπραγματευτεί έντιμα το μαυρογέρημον σχέδιον που επήρεν τζει που επήρεν ο γέροΚληρίδης τζαι αντί να το διαπραγματευτεί τζαι να το βελτιώσει έφερεν μπροστά στον λαόν χειρότερον σχέδιον από ότι παρέλαβεν. Σήμερα (όχι το 2003) ξέρουμεν επίσεις ότι τίποτε δεν εκατάφερεν να κάμει μετά που την απόρριψην του σχεδίου που τον λαόν τζαι αντί να το μετατρέψει σε δυνατόν διαπραγματευτικόν χαρτίν, έβαλεν τον κόσμον τον ξένον ούλλον εναντίον της Κύπρου, εδιαχώρησεν τον λαόν σε προδότες τζαι πατριώτες, έστησεν περιρρέουσες (συμφωνούν με αυτά τα τριτοκοσμικά της δεκαετίας του 60 οι πράσινοι;) . Το Ακέλ αυτά δεν τα έξερεν το 2003 όταν αποφάσισεν να τον ψηφίσει. Τωρά που τα ξέρει αποφάσισεν ότι δεν του κάμνει ο Τάσσος. Οι πράσινοι τωρά που τα ξέρουν αποφασίσαν ότι τους κάμνει ενώ το 2003 αποφασίσαν ότι δεν τους κάμνει. Αυτή είναι η διαφορά ουσίας που έχει το Ακέλ μαζί σας, τζαι όσοι αριστεροί έρτουν μαζί σας θα χαρραμιστούν όπως θα χαρραμιστείται τζαι σεις στην βούρκαν του Τάσσου. Γιατί το πόσον αριστερός είναι ο καθένας φένεται τζαι που τον τρόπον που αντικρύζει το εθνικόν προβλημαν, όχι μόνον που τα περιβαλλοντικά. Όσον δε για τα περιβαλλοντικά, άμαν δείς αυτά που συμφωνείτε με το Ακέλ (τζαι όχι μόνον αυτά που δεν κάμνουν σωστά) θα έυρεις παραπάνω από αυτά που διαφωνείτε. Είμαι σίγουρος ότι θα επιδρούσατε πολλά πιο θετικά σε μιαν ακελικήν-φιλελεύθερην κυβέρνησην παρά στο κατεστημένον που συνεχίζει να κυβερνά τον τόπον από το 60. Το κακόν όμως που τσιαττούν τα σκουφκιά σας παραπάνω με την απορριπτικήν πολιτικήν του Τάσσου, με το απορριπτικόν συνοθήλευμαν των ευρωκόκων, εδεκικών, δηκοϊκών παρά με την προοδευτικήν φιλο-ομοσπονδιακήν πολιτικήν του Ακέλ τζαι με τον Βασιλείου. Κρίμας. Ήσιαν να ήμαστιν καλά συντρόφια αλλοιώς, έστω τζαι αν δεν είμαστιν στο κόμμαν σας.

Αν εκλεγεί ο Τάσσος μπορεί βέβαια να ξαναβρεθούμεν όταν θα τον αηδιάσετε τζαι σεις. Αν δεν εκλεγεί, πάλε συντρόφια να επιδράσουμεν θετικά ώστε η κεντροαριστερή κυβέρνηση πον να φκεί να έχει μιαν σωστήν περιβαλλοντικήν πολιτικήν. Η δουλειά μπροστα μας είναι βουνόν, είτε στην μιαν περίπτωσην, είτε στην άλλην.

Athos Agapitos said...

Αγαπητέ Acera, είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία η αποδοχή του ή όχι του σχεδίου Ανάν, και πόσο "καταστροφικό" ήταν το όχι ή θα ήταν το ναί.
Λες ότι το ΑΚΕΛ δεν ήξερε το 2003 τι θα έκαμνε ο Παπαδόπουλος μπροστά σε επιλογήν λύσης. Καλά. Το 2004 που είδε τι θα έκαμνε μπροστά στην επιλογή που είχαμε, πως αντέδρασε το ΑΚΕΛ; Δεν συμφώνησε τελικά με τη θέση του Προέδρου; Πως ακριβώς καταγράφεται, ιστορικά έστω, η όποια διαφωνία τους; Για να καταλάβω δηλαδή, που το 2004 εμεσολάβησε το δημοψήφισμα, οι βουλευτικές εκλογές τον Μάη του 2006 και οι Δημοτικές του Δεκέβρη του 2006. Πότε εκατάλαβε το ΑΚΕΛ ότι ο Παπαδόπουλος δεν ήταν καλός και αποφάσισε να βάλει δικόν του υποψήφιο; 5 μήνες πριν τις εκλογές;
Λυπούμε να παρατηρήσω ότι ενώ οι αναλύσεις που κάμνετε στον "καφενέ" σας είναι πολύ ψηλού επιπέδου, εδώ, σ' αυτό το σημείο χαλάτε μας τα...
Είναι απλό. Αν τον Δεκέμβρη του 2006 συνεργάζεσε με το ΔΗΚΟ και την ΕΔΕΚ για να εκλέξεις δημάρχους σε όλη την Κύπρο, είναι δυνατόν να γίνεις πιστευτός ότι διαφωνείς με αυτά τα κόμματα και την πολιτική τους στο Κυπριακό όπως εκφράστηκε τον Απρίλη του 2004;
Θα σου επαναλάβω ότι και ΜΕΤΑ το δημοψίσμα (όπου τοποθετείς την διαφωνία του ΑΚΕΛ με τον Πρόεδρο) σε πολλές περιπτώσεις όταν εμείς τα ψάλλαμε κανονικά στον Πρόεδρο για διάφορα θέματα, ακόμα και για το Κυπριακό, αυτοί που πρώτοι μας κατακεραύνωναν και μας αποκαλούσαν λαϊκιστές, δεν ήταν ούτε τα στελέχη του Δήκο ούτε της Εδεκ, αλλά αυτοί του ΑΚΕΛ. Και αφού είχαν, όπως λες, τις διαφωνίες τους με τον Πρόεδρο, γιατί δεν έβγαιναν κι αυτοί να πουν 2 κουβέντες, ή έστω να μας στηρίξουν μια φορά σε ένα θέμα που διαφωνούσαμε με την κυβέρνηση.
Αγαπητέ μου Acera, την υποστήριξη για ένα τόσο σημαντικό πόστο, όπως είναι το ύπατο αξίωμα του κράτους, δεν την κερδίζει κάποιος επειδή βάζει την Α ή την Β ταμπέλλα, ή αποφασίζει ξαφνικά να αλλάξει "καπέλο". Την κερδίζει με πράξεις, έργα και παραδείγματα.
Και μπορώ να σου πω με βεβαιότητα, ότι το ΑΚΕΛ, έκαμε (τα τελευταία 5 χρόνια) ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να μην μπορεί το Κίνημα των Οικολόγων να τους στηρίξει. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση... (Νομίζω έχεις καταλάβει τι ακριβώς εννοώ).

Άθως

seaviewer said...

@ Athos Agapitos:
Συμπέρασμα, το Κίνημα των Οικολόγων αποφάσισε να στηρίξει Τασσο για να πικκάρει το Ακελ. Γιατί δεν μα λέτε ΓΙΑΤΙ υποστηρίζεται Τασσο?
Εγώ ΔΕΝ υποστηρίζω Τάσσο για να αποφευχθεί η διχοτόμηση που τόσον πολύ κάποιοι επιθυμούν, όπως φαίνεται.

AXL said...

Σημερινή

ΚΥΡΙΑΚΗ, 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Γιατί ο Ταλάτ γελάει;

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΕΡΔΙΚΗ*

Γιατί νομίζετε πως ο Ταλάτ γελάει τελευταία; Δέχομαι όποια εξήγηση σας βολεύει. Είναι γιατί, για παράδειγμα, οι φίλοι του οι εκσυγχρονιστές κέρδισαν τις εκλογές με διαφορά. Οι ξεροκέφαλοι στρατιωτικοί βρίσκονται σε άμυνα. Η μάνα Τουρκία αποκατάστησε (χωρίς κόστος) το καλό της όνομα στην Ευρώπη. Ο Ερντογάν νίκησε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα εξουσίας κατά του κεμαλικού κατεστημένου. Οι Φράγκοι ευχαριστημένοι ξεχνούν πως ο κύριος αυτός ευθύνεται για την άρνηση της Τουρκίας να τηρήσει τις υποχρεώσεις της έναντι της Ενωμένης Ευρώπης. Υποχρεώσεις που δεν περιορίζονται μόνο στο πρωτόκολλο και στην - από σπόντα - αναγνώριση μιας χώρας μέλους.
Ο κ. Ερντογάν ευθύνεται και για τον τουρκικό ποινικό κώδικα και τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Ο κ. Ερντογάν είναι το αγαπημένο παιδί των Ευρωπαίων, γιατί απλώς δεν είναι στρατιωτικός και η γυναίκα του φοράει μαντίλα. Ο κ. Ταλάτ είναι ο εκλεκτός του Ερντογάν (άρα της Άγκυρας) και κερδίζει ήδη στα σημεία, λόγω ακριβώς αυτής της σχέσης. Ο κ. Ταλάτ είναι λοιπόν χαρούμενος. Οι συνθήκες τού επιτρέπουν να γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του τη Συμφωνία της 8ης Ιουλίου - μια διεθνή Συμφωνία υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Ο κ. Ταλάτ βρήκε ανέλπιστα και συνεργούς ανάμεσα στους Ελληνοκυπρίους. Η ηγεσία των δύο μεγάλων κομμάτων μιλά πλέον απροκάλυπτα για «δύο πλευρές». Αμφισβητεί τα κίνητρα του Τάσσου Παπαδόπουλου και τον κατηγορεί (άλλοτε ανοικτά άλλοτε εμμέσως) για προεκλογικές σκοπιμότητες. Από την πίεση για μια συνάντηση (έστω και για καφέ) που εξασκούσαν για δώδεκα μήνες, τώρα μιλούν για βιαστική και απροετοίμαστη συνάντηση. Ο Ταλάτ αθωώνεται, κάτω από το βάρος και το άλγος της αυτομαστίγωσης. Πολιτικός μαζοχισμός που φθάνει στα όρια της αυτοκτονίας. Μέχρι του σημείου να ζητούν από τον Πρόεδρο Παπαδόπουλο να «παγώσει» τις συνομιλίες έφθασαν.
Ποιοι; Αυτοί που συνέχεια λένε πως δεν πρέπει ούτε λεπτό να σταματούμε να συνομιλούμε. Αλλά καλά να πάθει. Όταν το Δεκέμβριο του 2002 τον κάλεσα ως υποψήφιο της αντιπολίτευσης να κηρύξει τον Πρόεδρο Κληρίδη «απερχόμενο Πρόεδρο» και ν’ αποσύρει την υποστήριξή του στις συνομιλίες της Κοπεγχάγης, έβλεπε Χριστόφια μεριά και μετρούσε ψήφους (ενόψει των προεδρικών εκλογών). Τώρα, οι πρώην φίλοι του και οι «νυν και αεί» πολιτικοί του αντίπαλοι, τον κηρύσσουν απερχόμενο πρόεδρο και ζητούν πάγωμα των διαπραγματεύσεων. Ζητούν και άλλα και λέγουν διάφορα. Και γίνονται ρεζίλι μπροστά στον Ταλάτ. Ο οποίος γελάει, βεβαίως, γελάει πολύ τελευταία.

* Βουλευτής Οικολόγων

Η ημερομηνία του άρθρου είναι 16/9/2007.

Μέχρι πότε έκανε συναντήσεις ο κ. Περδίκης και με τους τρεις υποψηφίους διότι προβληματιζόταν ποιον να υποστηρίξει?

Athos Agapitos said...

@ seaviewer

Θα ήταν τουλάχιστον βλακώδες από μέρους μου να προσπαθήσω να απαντήσω στην ερώτηση σου κατά πόσον οι Οικολόγοι στηρίζουν Τάσσο για να "πικκάρουν" το ΑΚΕΛ... Δεν φαντάζομαι να περιμένεις απάντηση...
Το γιατί αποφασίσαμε Παπαδόπουλο θα το είπα μέχρι τώρα, σε αυτό το blog πάνω από 100 φορές και συνεχίζεται ένας ένας να με ρωτάτε το ίδιο πράμα... Συγνώμη αλλά εβαρέθηκα να επαναλαμβάνω συνέχεια τον εαυτό μου... Κάμε ένα scroll και είμαι σίγουρος ότι θα βρεις την απάντηση...

@AXL
Δεν είμαι ο συνήγορος του Γιώργου Περδίκη, απλά να πω ότι από το άρθρο που έχεις παραθέσει, ένας απλός αναγνώστης αντιλαμβάνεται ότι η κριτική του "πιάνει" και στους τρεις υποψηφίους και μάλιστα, αυτή στον Τάσσο είναι πολύ πιο αυστηρή από αυτή προς τους άλλους δύο. Τουλάχιστον έτσι βγαίνει από το κείμενο που έχεις παραθέσει... Προς τι λοιπόν η ερώτηση σου στο τέλος;
Το να λέει κάποιος σε ένα υποψήφιο "Αλλά καλά να πάθει. Όταν το Δεκέμβριο του 2002 τον κάλεσα ως υποψήφιο της αντιπολίτευσης να κηρύξει τον Πρόεδρο Κληρίδη «απερχόμενο Πρόεδρο» και ν’ αποσύρει την υποστήριξή του στις συνομιλίες της Κοπεγχάγης, έβλεπε Χριστόφια μεριά και μετρούσε ψήφους (ενόψει των προεδρικών εκλογών)", αυτό το θεωρείς ευνοϊκή μεταχείρηση του έναντι των άλλων δύο; Έλεος ρε παιδιά....

Άθως

seaviewer said...

@athos agapitos:

Διαβάζω προσεκτικά τα γραφόμενα στο μπλοκ.

Να τι έγραψες μεταξύ άλλων: "...Γιατί επιλέξαμε Παπαδόπουλο; Απλά. Τα στελέχη του Κινήματος είτε μας αρέσει είτε όχι, αποφάσισαν ότι το κύριο θέμα που έπρεπε να λάβουν υπόψη τους ήταν το Κυπριακό. Και απόφάσισαν. Δημοκρατικά. Με μυστική ψηφοφορία. Με όλες τις απόψεις να ακούγονται καθαρά στην αίθουσα χωρίς κανένας να έχει οποιεσδήποτε επιπτώσεις γιατί διαφωνούσε με την πλειοψηφία..."

Ε, λοιπόν, δεν εκατάλαβα γιατί. Και αφού δεν θέλετε να εξηγήσετε θα μείνω με την γνώμη που έχω ήδη σχηματίσει.

AXL said...

Σημερινή

ΚΥΡΙΑΚΗ, 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Γιατί ο Ταλάτ γελάει;

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΕΡΔΙΚΗ*

Γιατί νομίζετε πως ο Ταλάτ γελάει τελευταία; Δέχομαι όποια εξήγηση σας βολεύει. Είναι γιατί, για παράδειγμα, οι φίλοι του οι εκσυγχρονιστές κέρδισαν τις εκλογές με διαφορά. Οι ξεροκέφαλοι στρατιωτικοί βρίσκονται σε άμυνα. Η μάνα Τουρκία αποκατάστησε (χωρίς κόστος) το καλό της όνομα στην Ευρώπη. Ο Ερντογάν νίκησε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα εξουσίας κατά του κεμαλικού κατεστημένου. Οι Φράγκοι ευχαριστημένοι ξεχνούν πως ο κύριος αυτός ευθύνεται για την άρνηση της Τουρκίας να τηρήσει τις υποχρεώσεις της έναντι της Ενωμένης Ευρώπης. Υποχρεώσεις που δεν περιορίζονται μόνο στο πρωτόκολλο και στην - από σπόντα - αναγνώριση μιας χώρας μέλους.
Ο κ. Ερντογάν ευθύνεται και για τον τουρκικό ποινικό κώδικα και τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Ο κ. Ερντογάν είναι το αγαπημένο παιδί των Ευρωπαίων, γιατί απλώς δεν είναι στρατιωτικός και η γυναίκα του φοράει μαντίλα. Ο κ. Ταλάτ είναι ο εκλεκτός του Ερντογάν (άρα της Άγκυρας) και κερδίζει ήδη στα σημεία, λόγω ακριβώς αυτής της σχέσης. Ο κ. Ταλάτ είναι λοιπόν χαρούμενος. Οι συνθήκες τού επιτρέπουν να γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του τη Συμφωνία της 8ης Ιουλίου - μια διεθνή Συμφωνία υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Ο Κ. ΤΑΛΑΤ ΒΡΗΚΕ ΑΝΕΛΠΙΣΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΟΥΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΥΣ. Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΜΙΛΑ ΠΛΕΟΝ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ ΓΙΑ «ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ». Αμφισβητεί τα κίνητρα του Τάσσου Παπαδόπουλου και τον κατηγορεί (άλλοτε ανοικτά άλλοτε εμμέσως) για προεκλογικές σκοπιμότητες. Από την πίεση για μια συνάντηση (έστω και για καφέ) που εξασκούσαν για δώδεκα μήνες, τώρα μιλούν για βιαστική και απροετοίμαστη συνάντηση. Ο ΤΑΛΑΤ ΑΘΩΩΝΕΤΑΙ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΓΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΣΤΙΓΩΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΑΖΟΧΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΦΘΑΝΕΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ. ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΝΑ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΝΑ «ΠΑΓΩΣΕΙ» ΤΙΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΕΦΘΑΣΑΝ.ΠΟΙΟΙ; ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΟΥΤΕ ΛΕΠΤΟ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΟΜΙΛΟΥΜΕ. Αλλά καλά να πάθει. Όταν το Δεκέμβριο του 2002 τον κάλεσα ως υποψήφιο της αντιπολίτευσης να κηρύξει τον Πρόεδρο Κληρίδη «απερχόμενο Πρόεδρο» και ν’ αποσύρει την υποστήριξή του στις συνομιλίες της Κοπεγχάγης, έβλεπε Χριστόφια μεριά και μετρούσε ψήφους (ενόψει των προεδρικών εκλογών). Τώρα, οι πρώην φίλοι του και οι «νυν και αεί» πολιτικοί του αντίπαλοι, τον κηρύσσουν απερχόμενο πρόεδρο και ζητούν πάγωμα των διαπραγματεύσεων. ΖΗΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΛΕΓΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΑ. ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΡΕΖΙΛΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΤΑΛΑΤ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΓΕΛΑΕΙ, ΒΕΒΑΙΩΣ, ΓΕΛΑΕΙ ΠΟΛΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ.

* Βουλευτής Οικολόγων

Η απάντηση του Άθου στο γιατί επέλεξαν παπαδόπουλο.

«Γιατί επιλέξαμε Παπαδόπουλο; Απλά. Τα στελέχη του Κινήματος είτε μας αρέσει είτε όχι, αποφάσισαν ότι το ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ.»

Και το σχόλιο του στο κείμενο που ανάρτησα.

«@AXL

Δεν είμαι ο συνήγορος του Γιώργου Περδίκη, απλά να πω ότι ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΣΕΙ, ΕΝΑΣ ΑΠΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ "ΠΙΑΝΕΙ" ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ, ΑΥΤΗ ΣΤΟΝ ΤΑΣΣΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΑΥΣΤΗΡΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΥΟ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΤΣΙ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΣΕΙ... Προς τι λοιπόν η ερώτηση σου στο τέλος;

ΤΟ ΝΑ ΛΕΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ "ΑΛΛΑ ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΑΘΕΙ. ΌΤΑΝ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2002 ΤΟΝ ΚΑΛΕΣΑ ΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΛΗΡΙΔΗ «ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟ» ΚΑΙ Ν’ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ, ΕΒΛΕΠΕ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΥΣΕ ΨΗΦΟΥΣ (ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ)", ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΩΡΕΙΣ ΕΥΝΟΪΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΥΟ; ΈΛΕΟΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ....
Άθως»

(τα κεφαλαία Δικά μου)

@ Αθώς

Μπορείς να μας δώσεις τον ορισμό του απλού αναγνώστη?

Χωρίς έλεος.

anef_oriwn said...

Καθώς το post αυτό δεν έχει περάσει ακόμα στο αρχείο (αν και σήμερα κατέφτασαν τρια νέα posts) και η συζήτηση καλά κρατεί (οι παρεμβάσεις του Γενικού Γραμματέα και Βουλευτή των Οικολόγων κ. Περδίκη καθώς και του στελέχους των Οικολόγων κ. Άθου, έδωσαν μια άλλη διάσταση - έντονα πολιτική, στο περιεχόμενο της συζήτησης), επιτρέψτε μου μερικά ακόμα σχόλια. (Είχα κάνει δυο παρεμβάσεις προηγουμένως, πριν κάποιες μέρες – στις 19 του Δεκέμβρη), αλλά τα σχόλια μου τότε είχαν πιο πολύ σχέση με το περιεχόμενο του post που είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και πολιτική των Οικολόγων.

Πριν προχωρήσω στο θέμα μου θα ήθελα να ευχηθώ σ’ όλους τους θαμώνες του blog ( εορταστικό είναι ακόμα το κλίμα – οι παλαιοημερολογίτες μόλις χτες είχαν τα Χριστούγεννα τους), Καλή, Ειρηνική Δημιουργική Χρονιά και με όσο το δυνατό λιγότερα προβλήματα, δυσκολίες και ταλαιπωρίες).

Επί του θέματος τώρα:
Για τη συζήτηση η οποία έχει βασικά επικεντρωθεί στην πολιτική απόφαση του Κόμματος των Οικολόγων για στήριξη της υποψηφιότητας Παπαδόπουλου αλλά και στο ιδεολογικό στίγμα και τις πρακτικές του ΑΚΕΛ (θέμα που έθιξαν τόσο ο Αγαπητός Άθως όσο και ο Anonymous ή αλλιώς “Ex Anonymous - No Left, left”), θα ήθελα να αναφέρω τα ακόλουθα:

1. Η απόφαση των Οικολόγων πρέπει να τύχει σεβασμού καθώς αυτή λήφθηκε από τα σώματα του Κινήματος με βάσει τις προβλεπόμενες καταστατικές διαδικασίες, ανεξάρτητα αν κάποιοι από μας συμφωνούμε ή διαφωνούμε με αυτή ή νομίζαμε ότι τα “αριστερίζοντα χαρακτηριστικά” του Κινήματος (των Οικολόγων) προδιέθεταν για κάτι το διαφορετικό που ίσως θα οδηγούσε τελικά το Κίνημα σ’ άλλες συμμαχίες και συνεργασίες. (Απ’ ότι αντιλαμβάνομαι ο Αγαπητός Άθως είχε διαφορετική άποψη σε σχέση με την απόφαση που λήφθηκε …).

2. Τα “αριστερίζουσα πρακτική” του Κινήματος (που βασικά μεταφράζεται σε εκδηλώσεις και κινήσεις αντιπαράθεσης και ίσως και σύγκρουσης με προβλήματα και καταστημένα) δεν κατάφερε να υποσκελίσει ή να ξεπεράσει αντιλήψεις, θεωρίες και νοοτροπίες του παρελθόντος που χαρακτήριζαν τα σημερινά μέλη του Κινήματος όταν θήτευαν σ’ άλλους πολιτικούς και κομματικούς χώρους.

3. Σε προηγούμενο μήνυμα μου είχα γράψει ότι θα ήταν ενδιαφέρον να ξέραμε τη σύνθεση των μελών του Κινήματος από κοινωνικοοικονομική άποψη. Έχω σχηματίσει την εντύπωση (και παρακαλώ διορθώστε με αν κάνω λάθος) ότι το Κίνημα είναι εν μέρει ελιτίστικο και με περιορισμένη συμμετοχή εργαζομένων.
Τούτα τα αναφέρω γιατί προσωπικά πιστεύω πως ο τρόπος που σκεφτόμαστε, λειτουργούμε και πράττουμε καθορίζεται εν πολλοίς από την κοινωνική μας θέση και την οικονομική μας κατάσταση (και όχι απλά από τυχόν κοινωνικές ή περιβαλλοντολογικές μας ευαισθησίες ή φιλάνθρωπα αισθήματα).

4. Τέλος, για τις εμπειρίες, τις γεμάτες με ενστάσεις, διαφωνίες και προβληματισμούς αναφορικά με την πολιτική και τις πρακτικές του ΑΚΕΛ πάνω σε διάφορα ζητήματα (που καταγράφηκαν και από τον Αγαπητό Άθω αλλά και από τον Anonymous - ο οποίος τις χαρακτηρίζει και δεξιές), θα μπορούσα να παραθέσω κι εγώ άλλες τόσες και ίσως και περισσότερες. Η ουσία δεν είναι ποιος θα κάνει αυστηρότερη κριτική στο Κόμμα ή να φωνάξει εκ των υστέρων ότι δικαιώθηκαν οι θέσεις του.
Για μένα πιο σημαντικό είναι όπως το μέλος ενός Αριστερού Κόμματος να προσπαθεί μέσα από τις γραμμές του Κόμματος να εκφράζει και να προωθεί τις θέσεις και απόψεις του. Και αν οι θέσεις του δεν βρίσκουν ανταπόκριση να μην καταντά μουρμούρης και να μεμψιμοιρεί συνεχώς αλλά να παραμείνει ενεργό μέλος. Αυτό κάνουμε πολλοί εξ ημών. Αρκετές φορές μάλιστα πολλοί από μας που τυγχάνει να συμμετέχουμε σε οργανωμένα σύνολα ή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιλέγουμε το “μη χείρον βέλτιστο”, αντί της εύκολης λύσης της συνεχούς άρνησης (όταν διαφωνούμε σε κάτι) και μιας μοναχικής πορείας.
Ο Άθως ο Αγαπητός καταφανώς επέλεξε (αντί αυτής της πορείας που περιέγραψα πιο πάνω – δεν το σήκωσε και το κλίμα φαίνεται) την αποχώρησης του από το ΑΚΕΛ (και αντί της πολιτικής του αδρανοποίησης) την ένταξη του στο Κίνημα των Οικολόγων. Δικαίωμα του, γούστο και καπέλο του! Και απόλυτα σεβαστό!
Πέραν τούτου όμως εγώ θέλω να πιστεύω πως η αριστερή τάση μέσα στο Κίνημα τελικά θα υπερισχύσει και το Κίνημα θα πορευθεί μαζί μες τους φυσικούς του συμμάχους. (Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ένας αριστερός μπορεί να πιστεύει ότι ένας αστός πολιτικός όπως ο Τάσσος Παπαδόπουλος θα έχει καλύτερη πολιτική πάνω σε κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά θέματα σε σύγκριση με ένα αριστερό πολιτικό όπως ο Δημήτρης Χριστόφιας ο οποίος συν τοις άλλοις δεν εκπροσωπεί απλά τον εαυτό του αλλά γενικότερα το Κίνημα της Αριστεράς).
Πρέπει πλέον να επιδιώκουμε τη συνεργασία και την ενότητα δράσης (στο χώρο της Αριστεράς) μέσα από την πολυμορφία και τη διαφορετικότητα των κομματικών σχηματισμών αλλά σεβόμενοι και τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ ενός κόμματος με ποσοστό 32% και ενός με 2%!

Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας να με διαβάσετε.

Anef_oriwn
Τρίτη 08/01//2008 –4:38 μ.μ

Anonymous said...

Βρε, μπας και είναι καιρός για ένα νέο και πραγματικό Πράσινο κόμμα της Κύπρου??!!
Πραγματικά πάω να τρελλαθώ πώς οι "Οικολόγοι" του νησιού διαφημήζουν ότι μόνο ο Τάσσος θα σώσει την πράσινη χελώνα... (παρέτα-παρέτα... όπως λέει και ο γιός μου!)

AXL said...

@Άθως

«Το 2004 που είδε τι θα έκαμνε μπροστά στην επιλογή που είχαμε, πως αντέδρασε το ΑΚΕΛ; Δεν συμφώνησε τελικά με τη θέση του Προέδρου; Πως ακριβώς καταγράφεται, ιστορικά έστω, η όποια διαφωνία τους; Για να καταλάβω δηλαδή, που το 2004 εμεσολάβησε το δημοψήφισμα, οι βουλευτικές εκλογές τον Μάη του 2006 και οι Δημοτικές του Δεκέβρη του 2006. Πότε εκατάλαβε το ΑΚΕΛ ότι ο Παπαδόπουλος δεν ήταν καλός και αποφάσισε να βάλει δικόν του υποψήφιο; 5 μήνες πριν τις εκλογές;»

Για να καταλάβεις,

Το 2004 το ΑΚΕΛ έκρινε το σχέδιο Αναν 5 ότι δεν ήταν αποδεκτό με βάση την ΔΙΚΗ ΤΟΥ του ανάλυση διαφωνώντας επισήμως με την ανάλυση του προέδρου.
Αποσπάσματα από την ομιλία Χριστόφια στην παγκύπρια συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ.

«Οι εκτιμήσεις ότι με τη λύση που προτείνει το Σχέδιο Ανάν διαλύεται τάχα η Κυπριακή Δημοκρατία και ότι το Σχέδιο νομιμοποιεί και εμβαθύνει τη διχοτόμηση δεν είναι ορθές και δεν μας βρίσκουν σύμφωνους. Αν ήταν αυτές οι εκτιμήσεις μας τότε δεν θα έπρεπε να γίνει αποδεχτό το Σχέδιο Ανάν ούτε καν ως βάση διαπραγμάτευσης»

«Ανεξάρτητα από τις προθέσεις του Προέδρου, το συναισθηματικά φορτισμένο διάγγελμά του, με πολλές από τις εκτιμήσεις του οποίου δεν συμφωνούμε, επιδείνωσε την κατάσταση.»

Το γεγονός ότι το ΑΚΕΛ ψήφισε ΟΧΙ δεν σημαίνει ότι υιοθέτησε και τις θέσεις του προέδρου επειδή ψήφισε και ο πρόεδρος ΟΧΙ. Ο κάθε ένας ψήφισε ΟΧΙ για τους δικούς του λόγους.

Το γιατί ψήφισε ΟΧΙ ο κάθε ένας δεν είχε και τόση σημασία φτάνει να συμφωνούσαν για το πώς πάμε παρακάτω και ο πρόεδρος υιοθέτησε όλες τις θέσεις του ΑΚΕΛ τουλάχιστον λεκτικά. Η διαφωνία του προέδρου με την τακτική που εισηγήθηκε το ΑΚΕΛ για το πώς πάμε παρακάτω που καταγράφετε Άθω? Στις δηλώσεις ότι τα σχεδία δεν εξαφανίζονται? Τα νεκροτομία Άθω ο πρόεδρος ουδέποτε είχε την τόλμη να τα εκστομίσει. Ο τασσος νόμιζε ότι αν έλεγε αυτά που θέλαμε θα ήταν όλα εντάξει. Δεν μας φτάνουν τα λογία, θέλουμε πράξεις και η μόνη πράξη που έκανε ήταν να προσπαθεί να ροκανίσει το χρόνο χωρίς να κάνει τίποτα (Δόγμα Δούντα).

Τέλος, η τριμερής είχε διάρκεια πέντε χρόνια και είναι ΨΕΜΑ ότι το ΑΚΕΛ διέλυσε την τρίμερη. Η τριμερής τέλειωσε. Το ΑΚΕΛ έκανε την πρόταση του για την επομένη πενταετία. Οι άλλοι 2 συνεταίροι απάντησαν τασσος παπαδοπουλος ή τίποτα και η βάση του ΑΚΕΛ (Η ίδια βάση (άνθρωποι) που κάποιοι λεν είναι αυτοί που ανάγκασαν την Ηγεσία του ΑΚΕΛ να πει ΟΧΙ) αποφάσισε ότι ο Χριστόφιας είναι ο καταλληλότερος για την προεδρία (εντωμεταξύ οι ίδιοι που εξυμνούν την βάση του ΑΚΕΛ για το δημοψήφισμα τώρα μας λεν ότι η κρίση της βάσης αυτής είναι λήψη και μη πατριωτική) και ο κάθε ένας πήρε το δρόμο του.

AXL said...

Ετεροχρονισμένα

Εκπληκτικό,

O Aceras γράφει:

Οι πράσινοι εκφράσαν την ευχαρίστησην τους για τες πρόσφατες κοινωνικές παροχές που εξήγγειλεν η κυβέρνηση 70 μέρες πριν τες εκλογές. ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΗΤΑΝ ΤΖΑΙ Η ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΣΗΣ. Το πετρέλαιον θέρμασης θα πουλιέται εφτάμισι σεντ πιό φτηνά τζαι η κυβέρνηση δεν θα εισπράττει πλέον αυτά τα λεφτά.

Το μέτρον αυτόν το εζητούσεν επίμονα τζαι ο βουλευτής του συναγερμού Χριστοφόρου Λεφτέρης εδώ τζαι μήνες. Ο Λευτέρης δεν συνεχάρη την κυβέρνησην διότι τον ενοχλεί ο προεκλογικός χαρακτήρας των μέτρων. ΑΝ ΔΕΝ ΛΑΝΘΑΝΟΜΑΙ ΤΖΑΙ ΤΟ ΑΚΕΛ ΕΖΗΤΗΣΕΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΙΣΗΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΛΑΟΥ ΘΕΡΜΑΣΗΣ.

ΜΕ ΛΛΙΑ ΛΟΓΙΑ, ΠΙΑΣ ΤΟΝ ΕΝΑΝ ΤΖΑΙ ΦΑΚΚΑ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ. Η κυβέρνηση δεν διαθέτει ούτε καν κρίσην μεταξοσκώληκα, η αντιπολίτευση ούτε καν εγκέφαλον στρούφου τζαι οι πράσινοι ούτε κάν νόησην πέρτικας. Καλάν ΟΥΛΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ, ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΙΑΝ ΜΙΝΙΜΟΥΜ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΝ ΚΡΙΣΗΝ;

Ο Περδίκης διαβάζει :

“Μου αρέσει ΠΟΥ ΑΜΦΙΒΑΛΛΕΙ ΑΝ ΤΟ ΑΚΕΛ που διατείνεται ότι είναι εξίσου Οικολόγοι, εζήτησε την αποφορολόγηση του πετρελαίου θέρμανσης. Όχι μόνο υποστήριξε. Σκίστηκε να φωνάζει έξι μήνες ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΓΙΑΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (όπου φυσικά προσεκτικά δεν κάναμε αναφορά για το φόρο του πετρελαίου θέρμανσης που ήταν ένα μικρό μέρος των μέτρων (επισυνάπτεται η ανακοίνωση).”

O AXL σχολιάζει:

Ο Αceras καυτηριάζει ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ του πακέτου που αφόρα το πετρέλαιο θέρμανσης.

Ο Περδίκης κατάλαβε ότι ο «κύριος αυτός μας κατηγορεί γιατί υποστηρίξαμε εμείς ΤΑ ΜΕΤΡΑ της κυβέρνησης».

Ο Aceras τσουβαλιάζει μαζί ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ για το θέμα και μετά αναφέρετε ειδικά στους οικολόγους διότι ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ.

Ο Περδίκης κατάλαβε ότι “Μου αρέσει ΠΟΥ ΑΜΦΙΒΑΛΛΕΙ ΑΝ ΤΟ ΑΚΕΛ που διατείνεται ότι είναι εξίσου Οικολόγοι, εζήτησε την αποφορολόγηση του πετρελαίου θέρμανσης»

O AXL διερωτάται:

Ποια η σχέση του Περδίκη με την κατανόηση κειμένων?

Ο AXL σχολιάζει & προβληματίζεται:

Ο Aceras στο κείμενο του παρουσιάζει ένα μοντέλο για την αντιμετώπιση του θέματος φθηνή θέρμανση. Το μοντέλο αυτό προτείνει χορηγία από 10% μέχρι και 100% του κόστους θερμομόνωσης με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Για την χρηματοδότηση του κόστους εισηγείται και την φορολογία κατά 10% της ενεργείας. Το μοντέλο αυτό επιτυγχάνει ταυτόχρονα δυο στόχους: μείωση στο κόστος θέρμανσης με μείωση στην κατανάλωσης ενέργειας με ότι αυτό συνεπάγεται τόσο για την οικονομία του κράτους όσο και για το περιβάλλον. Στο ίδιο κείμενο τα βάζει με τους οικολόγους (διότι όπως είπαμε είναι οι οικολόγοι) και δεν αντιμετώπισαν το θέμα και με την οικολογική του σκοπιά παρά μόνο με την οικονομική.

Οι Περδίκης& Άθως επικεντρώνονται στο κομμάτι της πρότασης του Acera που αφορά την φορολογία.

Ο Άθως μας μίλα για την μεσαία τάξη με εισοδήματα από ΛΚ12.000 μέχρι ΛΚ18.000. Σε ποιο σημείο του κειμένου του Acera είδε εξαίρεση της τάξης αυτής από την χορηγία για την θερμομόνωση, η οποία οδηγεί και μείωση του κόστους θέρμανσης, μου είναι αδύνατο να το εντοπίσω και δηλώνει «Είναι ίσως η πρώτη φορά που ακούω κάποιον να ζητά κατάργηση του στοιχειώδους δικαιώματος της καταπληκτικής πλειοψηφίας του λαού (για θέρμανση) δήθεν γιατί έχει οικολογικές ανησυχίες».

Από πότε μια πρόταση για ΜΕΙΩΣΗ του κόστους θέρμανσης συνιστά κατάργηση του στοιχειώδους δικαιώματος της θέρμανσης?

Τέλος, ο Περδίκης μας λέει ότι η πρόταση για επιδότηση μέχρι και 100% της θερμομόνωσης θα αποτύχει διότι απέτυχε το μετρό του λιλλίκα για 1500ΛΚ για θερμομόνωση!!!! και καυστηριάζει τον Acera γιατί δεν καταπιάστηκε με τις μεταφορές !!!!! (Ο άνθρωπος είναι μεγαλόψυχος θα μπορούσε να τον κατηγορήσει και γιατί δεν καταδίκασε την εισβολή και την κατοχή).

O AXL διευκρινίζει:

Η χρήση κυπριακών λέξεων αποφευχθεί για ευνόητους λόγους.

Άθως Αγαπητός said...

@ ΟΛΟΥΣ
Έχω πολλά να απαντήσω σήμερα. Γιαυτό συγχωρέστε με αν αφήσω κάτι πίσω...

@ΑXL

"Απλός αναγνώστης" είναι αυτός που μπορεί να διαβάσει (και να καταλάβει) μια απλή πρόταση. Άμα δε μπορεί να το κάνει, παραμένει απλός, αλλά όχι και ιδιαίτερα σπουδαίος αναγνώστης...

@ anef_oriwn
Πρώτα θέτω εγώ μια ερώτηση. Όταν συμφωνείς μαζί μου για τη ΜΗ αριστερή (πια) πολιτική πορεία του ΑΚΕΛ, πως μπορείς να θεωρείς τον ΓΓ του ως τον εκπρόσωπο των αριστερών ή αριστερίζουσων δυνάμεων; Το έχω απορία...
Δεν ξέρω κατά πόσο έχεις προσωπική εμπειρία στο ΑΚΕΛ (εκ των έσω) και πόσο πιστεύεις ότι κάποιος μπορεί να παραμείνει "μέσα" και να αγωνιστεί να αλλάξει αυτά με τα οποία διαφωνεί. Προσωπικά, επειδή το έζησα και μάλιστα σε όλη του την μεγαλοπρέπεια, λέω ότι αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από ένα "όνειρο καλοκαιρινής νύχτας". Άμα σε ενδιαφέρει μπορώ να σου πω όλα όσα "υπέφερα", όχι γιατί έτσι επέλεξα, όπως λες, αλλά επειδή "έπρεπε να παραμερίσω για να αδιεάσει καρέκλα για κάποιον έμμισθο του κόμματος". Άρα, αυτό που λες, ότι δηλ. "Ο Άθως ο Αγαπητός καταφανώς επέλεξε (αντί αυτής της πορείας που περιέγραψα πιο πάνω – δεν το σήκωσε και το κλίμα φαίνεται) την αποχώρησης του από το ΑΚΕΛ" δεν είναι αλήθεια. Προσπάθησα, το πάλεψα, αλλά, όπως είπα και πιο πάνω, δεν υπάρχει αποτέλεσμα σε ένα τέτοιο "αγώνα" όπως τον φαντάζεσε...

@AXL
Στο δεύτερο post σου, προσπαθείς, για άλλη μια φορά να θολώσεις τα νερά. Αποφεύγεις την ουσία και καταπιάνεσε με λεπτομέρειες, έστω κι αν χρησιμοποιάς στοιχεία από ομιλίες κοκ. Η ουσία είναι μία. Είχαν εκατόν ευκαιρίες να φύγουν από την συγκυβέρνηση με τον Παπαδόπουλο και δεν το έκαναν. Κι αν γινόταν τελικά συμφωνία για στήριξη Χριστόφια από την τριμερή, όλα αυτά που λέγονται σήμερα, τα οποία επαναλαμβάνεις κι εσύ, σεχτικά με διαφωνίες, λάθος χειρισμούς κοκ.
Τελικά, πάντα κατά την ταπεινή μου γνώμη, όλα όσα ακούγονται σήμερα, απευθύνονται σε αφελείς, ή τουλάχιστον σε όσους επιμένουν πεισματικά να τα ακούνε, αγνοώντας οποιαδήποτε σχέση με την μια και μοναδική πραγματικότητα. Η οποία δεν είναι τίποτε άλλο από την καρέκλα της εξουσίας, την "δύναμη" της ηγεσίας και τίποτε άλλο.
Άμα έχεις κανένα σοβαρό επιχείρημα να με σιαψεύσεις, ευχαρίστως να το ακούσω...
Τα υπόλοιπα αναφορικά με το post του Αcera, είναι θέμα προσωπικής αντίληψης και ερμηνείας. Δεν έχεις καταλάβει ίσως τι έλεγα, γιαυτό και με ρωτάς: "Από πότε μια πρόταση για ΜΕΙΩΣΗ του κόστους θέρμανσης συνιστά κατάργηση του στοιχειώδους δικαιώματος της θέρμανσης?". Εγώ είπα ακριβώς το αντίθετο. Ότι δηλ. η ΑΥΞΗΣΗ του κόστους τείνει να καταργήσει το δικαίωμα θέρμανσης από μεγάλη μερίδα του λαού. Εσύ κατάλαβες το αντίθετο...

Άθως Αγαπητός

Athos Agapitos said...

@ AXL

Απολογούμε. Η πιο κάτω φράση:
"Κι αν γινόταν τελικά συμφωνία για στήριξη Χριστόφια από την τριμερή, όλα αυτά που λέγονται σήμερα, τα οποία επαναλαμβάνεις κι εσύ, σεχτικά με διαφωνίες, λάθος χειρισμούς κοκ..." έμεινε ατέλειωτη.
Η συνέχεια της είναι: ούτε θα τα ακούγαμε ποτέ, ούτε θα κατογορούσε κανένας από το ΑΚΕΛ τον Πρόεδρο, και κανένα λάθος δεν θα αναγνωριζόταν. Αντίθετα, όταν ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ θα κατηγορούσε την παρούσα κυβέρνηση για λανθασμένους χειρισμούς, το ΑΚΕΛ θα την υπερασπιζόταν, μαζί και τον Τάσσο Παπαδόπουλο, με όλη του τη δύναμη"

Διαφωνείς μήπως με αυτό;

Άθως

Athos Agapitos said...

Απολογούμαι που επανέρχομαι, αλλά ξέχασα κάτι πολύ σημαντικό. Θέλω να μου απαντήσετε, όλοι όσοι υποστηρίζετε ότι το ΑΚΕΛ είναι ακόμα αριστερό κόμμα, πως συνάδει με την αριστερή ιδεολογία το γεγονός ότι μέχρι σήμερα (από το καλοκαίρι που δημοσιοποιήθηκε η υποψηφιότητα Χριστόφια), το κόμμα του εργαζομένου λαού, των φτωχών και αδυνάτων, έχει ξοδέψει περισσότερα από € 1 εκατομμύρια ευρώ για την προεκλογική εκστρατεία; Και τα οποία ενδεχομένως να γίνουν περισσότερα μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου.
Αν η απάντηση σας είναι «αφού και οι υπόλοιποι κάνουν τα ίδια», τότε παραδέχεστε ότι η πολιτική του ΑΚΕΛ δεν διαφέρει από τους άλλους, άρα είναι κι αυτό ένα αστικό ή μικροαστικό κόμμα όπως τα υπόλοιπα.
Αν η απάντηση σας είναι «κακώς το ΑΚΕΛ ξοδεύει τόσα λεφτά» και πάλι παραδέχεστε ότι η πολιτική του δεν είναι καθόλου αριστερή…

Ποιο από τα δύο τελικά ισχύει;

Άθως

Anonymous said...

re atho telika eise kai esi enas pekkarismenos proin akelikos pou se edioksan h se anagasan na figis h den voleftikes kai vrikes katafigio stous dithen prasinous.gia emena esis pou fevgete apo ena koma kai gineste stelexi se allo eiste kifines(lillikas,silouris,taramountas,xristodoulidis)kai esi se pio kato taksi.asxolithou me ta prasina (pou den einai kako)kai ase tin politiki.exis ampathies kai den eise dikeos

AXL said...

@Άθως

1ον.
Ενώ παραδέχεσαι ότι αναφέρω κομμάτια από ομιλίες που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια μετά μας λες ότι οι διαφωνίες ΔΕΝ ΘΑ ακούγονταν. Πως γίνετε αυτό????

Με εξαιρέσει την κριτική για το τι έγινε στο Μπούρκεστονγκ όλα τα υπόλοιπα θέματα ήταν γνωστά.

Λες το ΑΚΕΛ είχε ευκαιρία να φύγει από την συγκυβέρνηση αφού διαφωνούσε. Μα αλλοίμονο να μην διαφωνούσε. Όλα τα κόμματα που υποστηρίζουν μια κυβέρνηση κατά καιρούς έχουν τις διαφωνίες τους άλλα δεν σηκώνονται να φύγουν.

Από την στιγμή που το πρόγραμμα προχωρούσε στην υλοποίηση του και ο πρόεδρος ΔΕΝ ΤΟΛΜΟΥΣΕ να εγκαταλείψει τα συμφωνηθέντα για το κυπριακό (τα περί νεκροτομείου κλπ τα είπαν πασιαρδής και τζιωνής, αυτός άλλα δήλωνε) το ΑΚΕΛ το κόμμα που έδωσε το 32% στην εκλογή του τάσσου έπρεπε να φύγει?

Το ΑΚΕΛ παρέμεινε μέχρι να ολοκληρωθεί η πενταετία για την οποία υπήρχε συμφωνία. Δεν υπήρχε καμία συμφωνία για συνέχιση της τριμερής.

Τα περί καρέκλας τα ακούω βερεσέ, αν τους ένοιαζαν μόνο οι καρέκλες τότε γιατί να μην στήριζαν το τασσον και για δεύτερη πενταετία για να μείνουν στην κυβέρνηση? BTW, την διεκδίκηση της προεδρίας την απαίτησε η βάση του κόμματος. Η ίδια βάση που κατά πολλούς ανάγκασε την ηγεσία να πει ΟΧΙ. Τώρα τι στο διάολο έπαθε αυτή η βάση και έχει χάσει τον πατριωτισμό της και την ορθή κρίση της δεν κατάλαβα.

2ον.
Ο Aceras γράφει:

«Το πραγματικόν κοινωνικό μέτρον, η πραγματική κοινωνική παροχή είναι να φορολογηθεί τζαι άλλον η ενέργεια, να ακριβώσει ακόμα παραπάνω για να την προσέχει ο κόσμος, τζαι με τα έσσοδα να επιχορηγηθούν μέτρα εξοικονόμησης από 10-100% ανάλογα με το πόσον εύπορος είναι ο παραλήπτης της παροχής. Με τέθκοιον μέτρον η γιαγιά που ψοφά που το σιόνιν στο κακοχτισμένον σπίτι στην Κακοπετριάν θα πάρει 3000 λίρες ή τζαι παραπάνω για να απομονώσει το σπίτι της. Παρόλον που η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΑ ΑΚΡΙΒΩΣΕΙ κατά 10% από τους φόρους, ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΝ ΤΗΣ ΚΟΝΤΙΛΙΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΘΑ ΠΠΕΣΕΙ κατά 50% τζαι η θερμική της άνεση θα βελτιωθεί. Μαζί θα πέσουν τζαι οι εκπομπές ρύπων κατά 50%. Η κυράτσα, που διαθέτει βιλλάραν 500 τετραγωνικών τζαι πισίναν θερμαινόμενην που κρούζουν 10 τόνους πετρόλαον τον χρόνον, θα πληρώνει 5 500 λίρες τον χρόνον για την ενέργειαν αντί για 5000 που πληρώνει σήμερα. Αν θέλει να περάσει στες 1000 λίρες τον χρόνον ενέργειαν, θα μπορεί να πάρει μιαν μικρήν συμβολικήν επιχορήγησην (10 % όχι 100% όπως την φτωχήν γιαγιάν που ζιει με μιαν σύνταξην). Με έτσι κοινωνικά μέτρα επωφελείται ο πραγματικός φτωχός, δεν επιβραβεύεται η ρύπανση, μειώνεται η κατανάλωση τζαι η μόλυνση του περιβάλλοντος, τα ριάλια καταλήγουν σε μικρομεσαίες εταιρίες που θα κάμουν τα χτίσματα να απομονώσουν το σπίτιν αντίς στους αράπηες που θα συνεχίζουν να πουτνζιάζουν αυτά που ξοθκιάζουμεν για να κρούζουμεν αλοάρκαστα το πετρόλαον.»

Ο Άθως κατάλαβε ότι η πρόταση του Acera προνοεί ΑΥΞΗΣΗ του ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ και ξεκίνα τους βαθυστόχαστους προβληματισμούς.

O AXL γράφει:
«Ο Aceras στο κείμενο του παρουσιάζει ένα μοντέλο για την αντιμετώπιση του θέματος φθηνή θέρμανση. Το μοντέλο αυτό προτείνει χορηγία από 10% μέχρι και 100% του κόστους θερμομόνωσης με βάση εισοδηματικά κριτήρια. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑ 10% ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Το μοντέλο αυτό επιτυγχάνει ταυτόχρονα δυο στόχους: ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ με μείωση στην κατανάλωσης ενέργειας με ότι αυτό συνεπάγεται τόσο για την οικονομία του κράτους όσο και για το περιβάλλον. Στο ίδιο κείμενο τα βάζει με τους οικολόγους (διότι όπως είπαμε είναι οι οικολόγοι) και δεν αντιμετώπισαν το θέμα και με την οικολογική του σκοπιά παρά μόνο με την οικονομική.

Οι Περδίκης& Άθως ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ της πρότασης του Acera ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ.»

Ο Άθως μας μίλα για την μεσαία τάξη με εισοδήματα από ΛΚ12.000 μέχρι ΛΚ18.000. Σε ποιο σημείο του κειμένου του Acera είδε εξαίρεση της τάξης αυτής από την χορηγία για την θερμομόνωση, η οποία οδηγεί και μείωση του κόστους θέρμανσης, μου είναι αδύνατο να το εντοπίσω και δηλώνει «Είναι ίσως η πρώτη φορά που ακούω κάποιον να ζητά κατάργηση του στοιχειώδους δικαιώματος της καταπληκτικής πλειοψηφίας του λαού (για θέρμανση) δήθεν γιατί έχει οικολογικές ανησυχίες.

Από πότε μια πρόταση για ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ συνιστά κατάργηση του στοιχειώδους δικαιώματος της θέρμανσης?»

O Άθως κατάλαβε ότι κατάλαβα το αντίθετο από αυτό που έγραψε.

Ο ΑΧΛ σχολιάζει:
Μέγας είσαι Κύριε, και θαυμαστά τα έργα Σου. Μα για να γίνεις στέλεχος τον οικολόγων πρέπει να έχεις δυσκολίες στη κατανόηση κειμένων?

3ον
Αφού ο απλός αναγνώστης όπως εσύ τον καθόρισες, θα καταλάβει αυτά που εσύ έγραψες ότι θα καταλάβει διαβάζοντας το άρθρο του Περδίκι εγώ είμαι πολύπλοκος αναγνώστης μιας και κατάλαβα άλλα?

Αυτά τα «ο απλός αναγνώστης καταλάβει», «ο λαός δεν πείθετε» κ.λ.π. που λέγονται από διάφορους στο επιτελείο του τάσσου, να υποθέσω ότι τα λέτε μιας και το μέγεθος του κάθε κόμματος που υποστηρίζει τον τάσσο σας κάνει να πιστεύετε ότι αφού δεν πείθεστε εσείς ή αφού έτσι κατανοητέ εσείς κάτι τότε δεν πείθετε ο λαός και όλοι καταλάβουν το ίδιο με εσάς?

iroico said...

Prasin - aloga :P