31.8.07

Money makes the world go round

Είναι ψέματα ότι ο Τάσσος Παπαδόπουλος δεν είναι αρεστός στο εξωτερικό...


3 comments:

K0K05 said...

Em, emeis ti swsame

Noullis said...

PR, baby, PR kai marketing

Anonymous said...

evomiza oti o DISI gia xrovia poulouse to paramithi oti eivai n Ethnikofroni parata3ns... ara basi tns logikns tous n Artemida dev eivai e3oteriko :)